Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd för kommuner i hantering av strandskyddsregelverket Strandskydd i Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd för kommuner i hantering av strandskyddsregelverket Strandskydd i Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 Stöd för kommuner i hantering av strandskyddsregelverket Strandskydd i Norrbotten

2 Nya regler 1 juli 2009 i syfte att bl.a. öka möjligheten till lokalt och regionalt inflytande i områden med god tillgång till stränder. Många dispenser upphävdes av LST Projektstart i Piteå sommaren 2010 i syfte att samordna kommunerna i länet. Nystart genom Workshop i Storforsen 23-24 augusti 2011 Bakgrund

3 Att kunna ge bättre service och vägledning till medborgarna Att minska antalet upphävda dispenser och överklagningar Att gemensamt ta fram vägledning och rutiner för tillämpning och handläggning av strandskyddsärenden Samråda med länsstyrelsen för att skapa samsyn Strandskyddsprojektets syfte

4 Att öka kunskapen i kommunerna om strandskyddsreglerna Att ta fram fakta och bra rutiner som kan användas som handläggarstöd Att finna en bättre arbetsform med länsstyrelsen för bedömning och hantering av strandskyddsärenden Att presentera projektet och framtaget material vid länsstyrelsen plan- och byggdagar 15-16 november Slutredovisning vid Chef-/ordförandeträff 8-9 maj 2012 Strandskyddsprojektets mål

5 Projektet ägs gemensamt av länets kommuner + Skellefteå och drivs via Kommunförbundet Norrbotten samt Region Västerbotten Projektledning: Ulf Hedman, Piteå kommun; Björn Eriksson, Kommunförbundet Norrbotten samt Sture Sundquist, Gällivare kommun En styrgrupp bildas med deltagare från Kalix, Arvidsjaur, Skellefteå, Luleå, Arjeplog och Länsstyrelsen i Norrbotten. Projektorganisation

6 Projekttid sommaren 2010 tom vintern/våren 2011/2012. Sommaren 2010 – Projektstart i Piteå Hösten 2010 – gemensam workshop med deltagare från Norr- och Västerbotten Maj 2011 – Nystart i projektet Augusti 2011 – Workshop i Storforsen November 2011 – Preliminär redovisning vid LST:s Plan och byggdagar 15-16 nov Våren 2012 – Ev. utbildning Maj 2012 – Projektavslut vid Chef-/Ordförande träff 8-9 maj 2012 Tidplan

7 5 problemområden identifierades och arbetsgrupper har bildats för 1-4. 1.LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära läge 2.Tillsyn 3.Bedömning av särskilda skäl 4.Ansökningshandlingar 5.Utbildning Projektets upplägg

8 3 arbetsgrupper bildas (gruppen Bedömning av särskilda skäl behandlar även Tillsyn) Utbildning diskuteras senare I varje grupp utses en processledare I projektkoordinator utses Workshop augusti 2011 i Storforsen

9 Grupperna har lagt upp arbetet själva och endast haft ett par hålltider för avstämning med styrgruppen den 6 september och 10 november Gruppen Ansökningshandlingar är klar. Förslag till gemensam ansökningsblankett med tillhörande information är framtagen samt en checklista som handläggarstöd Arbetet fortskrider i de övriga grupperna. Lägesbeskrivning

10 Samtliga länets kommuner + Skellefteå har varit delaktiga i projektet 27 personer har deltagit i grupperna Totalt har över 1000 arbetstimmar, eller en heltidsanställd i över ett halvår, lagts ned i projektet. Hur mycket tid som lagts ned i projektet

11 Faktainsamling och diskussioner fortsätter Sammanställning av insamlat material. LST går in som finansiär Utbildning till våren? Förankring av framtaget material Hur vi går vidare?


Ladda ner ppt "Stöd för kommuner i hantering av strandskyddsregelverket Strandskydd i Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser