Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning - Ett sätt att sänka kostnaderna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning - Ett sätt att sänka kostnaderna!"— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning - Ett sätt att sänka kostnaderna!

2 Vilka är vi? LARS DAHLBERG Civilingenjör energiteknik JENS KÖPSÉN Civilingenjör energiteknik

3 Energikartläggning eller Energiutredning? Vad är skillnaden? ENERGIKARTLÄGGNING - Tyngdpunkt på energiflöden - Behandlar samtliga energisystem - Möjlighet till ekonomiskt stöd via Energimyndigheten

4 Energikartläggning eller Energiutredning? Vad är skillnaden? ENERGIUTREDNING - Tyngdpunkt på åtgärdsförslag - Kan behandla enstaka process eller system

5 Energikartläggning Hur gör man?

6 Byggnadsinformation - Yta - Byggnadsår - Verksamhet Energi- och mediaanvändning de senaste åren - Fakturor från energi- och medialeverantörer (El, Fjärrvärme, Olja, Vatten, mm.) - Information från Elleverantör som leder till att driftsteffekter och tomgångseffekter kan bestämmas - Avläsning energimätare - Ev. mätningar - Ev. uppskattning från installerad effekt och drifttider Erfarenhet från (drifts-) personal 1. Insamling av data

7 Fördelning på nyckeltal (kWh/m 2, kWh/produkt, kWh/omsättning) 2. Identifiering av energianvändare

8 Fördelning på byggnadsdelar om möjligt 2. Identifiering av energianvändare

9 Ventilation - Drifttider - Tilluftstemperaturer - Luftflödesmätningar - Fläktverkningsgrader (fläkt, motor, SFP) - Effektivitet värmeåtervinning Värmesystem, Tappvarmvatten - Framledningstemperaturer - Cirkulationspumpar (skick, effektivitet, pumpstopp) - Radiatorer, konvektorer, mm. (skick, injustering, mm.) Kyla - Eleffektivitet - Används kylan effektivt? 3. Mätningar och iakttagelser

10 Belysning - Effekt per ytenhet (W/m 2 ) - Ljusutbyte (lm/W) Tryckluft - Läckage - Eleffektivitet - Värmeåtervinning Apparater/Maskiner - Eleffekter Klimatskal - Värmeläckage (transmission, luftläckage) 3. Mätningar och iakttagelser

11 Energibesparande åtgärder redovisas för respektive system. Respektive åtgärds investeringskostnad samt energibesparing redovisas. 4. Förslag till energieffektivisering

12 Åtgärder som normalt sett ej resulterar i energibesparing, men är komforthöjande. T.ex: - Nya tilluftsdon på ventilationssystemet för minskat kalldrag - Ökad radiatoryta för erforderlig värmeöverföring - Snöfälla vid luftintag för att motverka snö i filter 5. Förslag till underhålls- och komfortåtgärder

13 Vanligtvis 2 st. beräkningsmetoder - Payoff (investering/årlig besparing) - Nuvärdemetoden (LCC) 6. Lönsamhetskalkyler

14 Besparingspotential av respektive energislag redovisas. Åtgärdernas lönsamhet rangordnas med det lönsammaste alternativet först. 7. Sammanfattning

15 Luftflödesmätare (anemometer, spårgasmätning) Lufttrycksmätare Lufttäthetsprovningsutrustning Tångamperemeter med loggningsfunktion Termometer med loggningsfunktion Hygrometer med loggningsfunktion Luxmeter Flödesmätare för vätska (differenstrycksmätare, ultraljudsmätare) IR-kamera Instrument som används


Ladda ner ppt "Energikartläggning - Ett sätt att sänka kostnaderna!"

Liknande presentationer


Google-annonser