Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Ett sätt att sänka kostnaderna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Ett sätt att sänka kostnaderna!"— Presentationens avskrift:

1 - Ett sätt att sänka kostnaderna!
Energikartläggning - Ett sätt att sänka kostnaderna!

2 Vilka är vi? LARS DAHLBERG Civilingenjör energiteknik JENS KÖPSÉN

3 Energikartläggning eller Energiutredning?
Vad är skillnaden? ENERGIKARTLÄGGNING - Tyngdpunkt på energiflöden - Behandlar samtliga energisystem - Möjlighet till ekonomiskt stöd via Energimyndigheten

4 Energikartläggning eller Energiutredning?
Vad är skillnaden? ENERGIUTREDNING - Tyngdpunkt på åtgärdsförslag - Kan behandla enstaka process eller system

5 Energikartläggning Hur gör man?

6 1. Insamling av data Byggnadsinformation - Yta - Byggnadsår - Verksamhet Energi- och mediaanvändning de senaste åren - Fakturor från energi- och medialeverantörer (El, Fjärrvärme, Olja, Vatten, mm.) - Information från Elleverantör som leder till att driftsteffekter och tomgångseffekter kan bestämmas - Avläsning energimätare - Ev. mätningar - Ev. uppskattning från installerad effekt och drifttider Erfarenhet från (drifts-) personal

7 2. Identifiering av energianvändare
Fördelning på nyckeltal (kWh/m2, kWh/produkt, kWh/omsättning)

8 2. Identifiering av energianvändare
Fördelning på byggnadsdelar om möjligt

9 3. Mätningar och iakttagelser
Ventilation - Drifttider - Tilluftstemperaturer - Luftflödesmätningar - Fläktverkningsgrader (fläkt, motor, SFP) - Effektivitet värmeåtervinning Värmesystem, Tappvarmvatten - Framledningstemperaturer - Cirkulationspumpar (skick, effektivitet, pumpstopp) - Radiatorer, konvektorer, mm. (skick, injustering, mm.) Kyla - Eleffektivitet - Används kylan effektivt?

10 3. Mätningar och iakttagelser
Belysning - Effekt per ytenhet (W/m2) - Ljusutbyte (lm/W) Tryckluft - Läckage - Eleffektivitet - Värmeåtervinning Apparater/Maskiner - Eleffekter Klimatskal - Värmeläckage (transmission, luftläckage)

11 4. Förslag till energieffektivisering
Energibesparande åtgärder redovisas för respektive system. Respektive åtgärds investeringskostnad samt energibesparing redovisas.

12 5. Förslag till underhålls- och komfortåtgärder
Åtgärder som normalt sett ej resulterar i energibesparing, men är komforthöjande. T.ex: - Nya tilluftsdon på ventilationssystemet för minskat kalldrag - Ökad radiatoryta för erforderlig värmeöverföring - Snöfälla vid luftintag för att motverka snö i filter

13 6. Lönsamhetskalkyler Vanligtvis 2 st. beräkningsmetoder - Payoff (investering/årlig besparing) - Nuvärdemetoden (LCC)

14 7. Sammanfattning Besparingspotential av respektive energislag redovisas. Åtgärdernas lönsamhet rangordnas med det lönsammaste alternativet först.

15 Instrument som används
Luftflödesmätare (anemometer, spårgasmätning) Lufttrycksmätare Lufttäthetsprovningsutrustning Tångamperemeter med loggningsfunktion Termometer med loggningsfunktion Hygrometer med loggningsfunktion Luxmeter Flödesmätare för vätska (differenstrycksmätare, ultraljudsmätare) IR-kamera


Ladda ner ppt "- Ett sätt att sänka kostnaderna!"

Liknande presentationer


Google-annonser