Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solceller s. 100-104.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solceller s. 100-104."— Presentationens avskrift:

1 Solceller s

2 Flödande energi Solen är en flödande energikälla, den kan vi ta hur mycket som helst av, den tar inte slut Solen består av 75% av väte och 25% helium

3 Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner (Vid ekvatorn ger solen 3400 kWh/m2 och år I Sverige ger solen uppemot 1000 kWh/m2 och år)

4 Sammanfattning Prata med klasskamraten bredvid och gör en sammanfattning av det vi just gått igenom.

5 Solceller Från solceller får man elektrisk energi
Verkningsgraden är inte så hög, 15-20% av solenergin kan tas tillvara med dagens teknik Men det forskas på solceller så de blir hela tiden bättre

6 Solcell funktion Ljus träffar p-skiktet och får elektroner att hoppa upp till n-skiktet Det är nu för många elektroner i n-skiktet, men de kan inte hoppa tillbaka till p-skiktet direkt Men kopplas en sladd från n till p-skiktet kan elektronerna röra sig där Elektricitet är elektroner i rörelse

7 Sammanfattning Prata med klasskamraten bredvid och gör en sammanfattning av det vi just gått igenom.

8 Tre vanliga solcellstyper
Kiselsolcell Tunnfilmssolcell Grätzelsolcell

9 Kiselsolcell Vanligast Gjort av kisel
Måste ha ganska tjockt lager av kisel

10 Tunnfilmssolcell En legering av olika grundämnen så de liknar kisels egenskaper Billigare än kiselsolceller De tunna metallerna kan fästas mot glas Verkningsgraden är sämre än kiselsolcell

11 Grätzelsolcell Man försöker efterlikna fotosyntesen
Finns inte så mycket forskning Verkningsgraden knappt 10 % Används sällan

12 Användningsområden Bra till platser dit man inte kan dra elledningar
Bra för att minska elbehovet, särskilt under sommaren hos oss Man planerar bygga solcellsparker i Saharaöknen för att kunna leverera stora mängder el Ska tillgodose 20% av Europas elanvändning

13 Sammanfattning Prata med klasskamraten bredvid och gör en sammanfattning av det vi just gått igenom.

14 Solfångare s

15 Solfångare funktion Solfångare värmer vatten.
Det varma vattnet leds till en varmvattenberedare, eller till en ackumulatortank (varmvatten lagras) För att få varmvatten även när solen inte skiner Det finns en temperaturmätare vid solfångaren och en i varmvattenberedaren Är temperaturen varmare utomhus startar en cirkulationspump så vattnet rör sig och värms Verkningsgraden är 30 %

16 Sammanfattning

17 3 typer av solfångare Plana solfångare Vakuumrör – U-rör
Vakuumrör – heatpipes

18 Plana solfångare Svarta plåtar med rör i med vattnet (och sprit/glykol) Plåtarna läggs i en låda med glaslock

19 Vakuumrör – U-rör U-format kopparrör med vattnet i
Kopparröret är placerat i ett rör med dubbla glasväggar, det är vakuum mellan vägarna Gör att värmen stannar kvar Strålning från solen går igenom glasväggarna och värmer vattnet i kopparrören Vattnet värmer vattnet i ackumulatortanken/ varmvattenberedaren Dyrare och effektivare än plana solfångare

20 Sammanfattning

21 Vakuumrör – heatpipes Ungefär som U-rör men vattnet i kopparrören är blandat med glykol, bra i kallt klimat Vattnet i vakuumrören kommer inte i kontakt med varmvattnet i huset Man kan byta en heatpipe utan att tappa ut allt vatten i värmesystemet

22 Sammanfattning


Ladda ner ppt "Solceller s. 100-104."

Liknande presentationer


Google-annonser