Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mälardalens högskola Karin Spets

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mälardalens högskola Karin Spets"— Presentationens avskrift:

1 Mälardalens högskola Karin Spets
Lågenergihus - passivahus

2 Fördelning av energianvändningen
I Sveriges bostäder och lokaler, exkl industrilokaler används ca kWh/år, ca 36 % av landets hela energi- användning Ungefär 60 % av dessa 145 TWh används till aktiv uppvärmning och tappvarmvatten 145 TWh . Till bostäder och lokaler räknas bostäder inklusive permanentbebodda fritidshus, areella näringar, övrig service och lokaler exklusive industrilokaler

3 Byggnadsbeståndets uppvärmda area - fördelad efter användningssätt, år 2007

4 Bostäder/Lokaler Behålla värmen – isolera mer
Överskotts värme - kylbehov

5 Effektmål 5 – Västerås stad
Åtgärder Ansvar Resurser Tidplan Nyckeltal Möjligheterna för att bygga lågenergihus i lämpliga områden ska utredas. Utredningen ska dessutom bl a omfatta att en tydlig definition av lågenergihus och uppföljningsbara och mätbara mål fastställs Stadsbyggnadskontoret i samarbete med : Fastighetskontoret, Mälarenergi och Mimer Extra resurser krävs under utredningsfasen 2007 (2008) Avslutad utredning och beslut i KS Aktivt verka för att 250 bostäder enligt principen lågenergi byggs Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Fastighetskontoret 2015 Antal nybyggda bostäder som byggts enligt definitionen lågenergihus Prova ny teknik Att i någon av stadens ägda objekt (”pilot och testanläggning”) strategiskt och strukturerat prova ny teknik där hyresgäster och driftspersonal engageras. Uppföljning av gjorda insatser förs för att härleda effekterna av gjorda insatser Fastighetskontoret Extra resurser krävs. Möjlighet till alternativ finansiering bör undersökas El, värme och vattenförbrukningen jämförd över tiden där medel av de tre sista årens förbrukning före provets start används som jämförelsetal Lågenergihus - Västerås stad Högsta tillåtna förbrukning av köpt energi inomhus vid nybyggnad av bostadshus : Evärme + Eel • 1,5 ≤ 110 kWh/m2 golvarea och år inklusive hushållsel Om all köpt energi utgörs av el motsvarar detta: Eel ≤ 75 kWh/m2 golvarea och år inklusive hushållsel 30% skärpning

6 Projekt med Mimer Utvärdering och uppföljning av lågenergihus i Västerås – Pettersberg Uppvärmningssystemet är fjärrvärme Den valda byggnadstekniken hur fungerar den ur ett byggandeperspektiv

7 Analys och utvärdering
Etapp 1 – Processen Processen Mätningar Dokumentation Etapp 2 - Uppföljning Beräkningar Arbetsmoment Etapp 3 – Analys och utvärdering Analys och utvärdering

8 Energianvändning inom sektorn bostäder och service

9 Elanvändning inom sektorn bostäder och service


Ladda ner ppt "Mälardalens högskola Karin Spets"

Liknande presentationer


Google-annonser