Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lågenergihus - passivahus Mälardalens högskola Karin Spets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lågenergihus - passivahus Mälardalens högskola Karin Spets."— Presentationens avskrift:

1 Lågenergihus - passivahus Mälardalens högskola Karin Spets

2 Fördelning av energianvändningen I Sveriges bostäder och lokaler, exkl industrilokaler används ca 145 000 000 000 kWh/år, ca 36 % av landets hela energi- användning Ungefär 60 % av dessa 145 TWh används till aktiv uppvärmning och tappvarmvatten

3 Byggnadsbeståndets uppvärmda area - fördelad efter användningssätt, år 2007

4 Bostäder/Lokaler Behålla värmen – isolera mer Överskotts värme - kylbehov

5 Effektmål 5 – Västerås stad ÅtgärderAnsvarResurserTidplanNyckeltal Möjligheterna för att bygga lågenergihus i lämpliga områden ska utredas. Utredningen ska dessutom bl a omfatta att en tydlig definition av lågenergihus och uppföljningsbara och mätbara mål fastställs Stadsbyggnadskontor et i samarbete med : Fastighetskontoret, Mälarenergi och Mimer Extra resurser krävs under utredningsfasen 2007 (2008) Avslutad utredning och beslut i KS Aktivt verka för att 250 bostäder enligt principen lågenergi byggs Stadsbyggnadskontor et i samarbete med Fastighetskontoret 2015Antal nybyggda bostäder som byggts enligt definitionen lågenergihus Prova ny teknik Att i någon av stadens ägda objekt (”pilot och testanläggning”) strategiskt och strukturerat prova ny teknik där hyresgäster och driftspersonal engageras. Uppföljning av gjorda insatser förs för att härleda effekterna av gjorda insatser FastighetskontoretExtra resurser krävs. Möjlighet till alternativ finansiering bör undersökas 2007- 20015 El, värme och vattenförbrukning en jämförd över tiden där medel av de tre sista årens förbrukning före provets start används som jämförelsetal

6 Projekt med Mimer Utvärdering och uppföljning av lågenergihus i Västerås – Pettersberg Uppvärmningssystemet är fjärrvärme Den valda byggnadstekniken hur fungerar den ur ett byggandeperspektiv

7 Etapp 1 – Processen ProcessenMätningarDokumentation Etapp 2 - Uppföljning MätningarBeräkningarArbetsmoment Etapp 3 – Analys och utvärdering Beräkningar Analys och utvärdering

8 Energianvändning inom sektorn bostäder och service

9 Elanvändning inom sektorn bostäder och service


Ladda ner ppt "Lågenergihus - passivahus Mälardalens högskola Karin Spets."

Liknande presentationer


Google-annonser