Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Fjärrvärmes syn på en framtida offentlig prisändringsprövning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Fjärrvärmes syn på en framtida offentlig prisändringsprövning"— Presentationens avskrift:

1 Svensk Fjärrvärmes syn på en framtida offentlig prisändringsprövning
Sonya Trad, Svensk Fjärrvärme

2 Prisförändringsprövning – för vem?
Konsumenter behöver skydd mot oseriösa aktörer på marknaden– staten har en roll Affärsuppgörelser mellan fjärrvärmeleverantör och dess företagskunder – staten har ingen roll. Den sköts ansvarsfullt av marknadens parter, med så liten inblandning av tredje part som möjligt. Det är olyckligt om staten blandar sig i en affärsuppgörelse mellan två företag.

3 Vad kännetecknar en effektiv och ändamålsenlig modell för prisförändringsprövning?
Ger konsumenten skydd från oseriösa aktörer Den är rättssäker Innebär ingen eller mycket liten administrativ börda Den sköts ansvarsfullt av marknadens parter, med så liten inblandning av tredje part som möjligt. Det är olyckligt om staten blandar sig i en affärsuppgörelse mellan två företag. En effektiv modell innebär liten eller ingen administrativ börda för fjärrvärmeleverantörerna och andra ingående parter.

4 Vad bör en effektiv och ändamålsenlig modell för prisförändringsprövning utgå ifrån?
Fjärrvärmelagen, som säger att fjärrvärme ska drivas på affärsmässig grund Ska stärka fjärrvärmens konkurrenskraft på värmemarknaden Möjliggöra fortsatt utveckling av fjärrvärmeverksamhet Den bör gå ihop med i fjärrvärmelagen som säger att fjärrvärme ska drivas på affärsmässig grund Ska inte vara utformad så att den hämma fjärrvärmens konkurrenskraft på värmemarknaden. Dvs inte driva upp priserna på fjärrvärme. Får inte hindra fortsatt utveckling av fjärrvärmeverksamhet både avseende såväl teknisk utveckling som tjänster och erbjudanden av valfrihet till kund.

5 Vad bör en effektiv och ändamålsenlig modell för prisförändringsprövning utgå ifrån?, forts
Får inte hindra investeringar och underhåll av befintlig tillgångar Ska leda till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörer Att den inte ska leda till en prisreglering Den en ändamåls enlig modell får inte hindra nyinvesteringar eller underhåll av befintlig tillgångar som distributionsnät och produktionsanläggningar.

6 Vem utför prövningen? Fokus för prövningen ska vara att ta tillvara konsumenternas intressen Energimarknadsinspektionen Som redan nu har i sitt uppdrag att övervaka konsumentens intressen ska vara den part som genomför en eventuell prövning.

7 Hur kommer en prisförändringsprövning påverka marknadens aktörer?
Stärker konsumenten Ökat förtroende för fjärrvärmeleverantören Ge incitament till fortsatt utveckling av fjärrvärmeverksamhet Kunder fortsatt möjlighet att välja mellan olika priserbjudanden Går inte att svara på innan man vet hur regelverket utformas. Men önskvärt utfall Ge möjlighet till ökad transparens från genom dialog och transparens, och långsiktighet.

8 Tack för uppmärksamheten!
Frågor?


Ladda ner ppt "Svensk Fjärrvärmes syn på en framtida offentlig prisändringsprövning"

Liknande presentationer


Google-annonser