Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detaljplanering enligt Nya PBL seminarium på Länsstyrelsen 23 maj 2012 Inledning av Jan Persson, Länsarkitekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detaljplanering enligt Nya PBL seminarium på Länsstyrelsen 23 maj 2012 Inledning av Jan Persson, Länsarkitekt."— Presentationens avskrift:

1 Detaljplanering enligt Nya PBL seminarium på Länsstyrelsen 23 maj 2012 Inledning av Jan Persson, Länsarkitekt

2 Syftet med ”Nya PBL” Syftet är att skapa förutsättningar för en effektivare och förenklad lagtillämpning Tydligare bestämmelser ska ge rättssäker och enhetligare hantering Ansvarsfördelningen kommuner/länsstyrelser ungefär som idag Stor omarbetning av bestämmelser och samhällets kontroll av de tekniska egenskapskraven

3

4 Vissa frågor som särskilt poängteras i samband med den nya lagen Effektiv, rättssäker och enhetlig hantering Klimatfrågorna (klimatpåverkan och klimatanpassning) Tillgänglighet Avfallshantering IT-infrastruktur Samordning med miljöbalken Men också förståelsen för hur vi handskas med PBL- systemet i stort

5 Vad innebär nya PBL för kommunen? Förväntningar på en mer aktiv och strategisk översiktsplanering Högre effektivitet och kvalitet i detaljplaneringen Snabb och rättssäker bygglovhantering (max 10 veckor) Ökad kontroll av det tekniska utförandet Bättre helhetssyn och samverkan

6 Vad innebär nya PBL för Länsstyrelsen? Ökad efterfrågan på planeringsunderlag Större förväntningarna på samordning av statliga intressen Tillsynsuppgifterna förtydligas Tillsyn av detaljplaner och bygglov (överprövningsgrunderna) Tillsynsvägledning för kommunerna inom byggområdet Uppföljning och råd inom hela PBL

7 Uppföljning av detaljplaner i Östergötland 2011 KommunkodKOMMUN Antagna detaljplaner Ändring av detaljplan Enkelt planför- farande DP med miljöbe- dömning DP med program Avvikande från ÖP Antagna områdesbe- stämmelser Överklagade DP Överklagade OB 509Ödeshög4 1 512Ydre1 1 1 513Kinda3 1 1 560Boxholm1 561Åtvidaberg2 1 562Finspång9 11 3 563Valdemarsvik0 580Linköping2244 5 5 581Norrköping14 5 1 582Söderköping9 2 1 1 583Motala4 11 584Vadstena1 586Mjölby2 2 Summa724172910110

8 Uppföljning av detaljplaner i Östergötland 2010 KommunkodKOMMUN Antagna detaljplaner Ändring av detaljplan Enkelt planför- farande DP med miljöbe- dömning DP med program Avvikande från ÖP Antagna områdesbe- stämmelserÖverklagade DP Överklagade OB 509Ödeshög2 1 512Ydre0 1 513Kinda211 560Boxholm3 561Åtvidaberg111 1 562Finspång5 1 1 1 563Valdemarsvik424 1 580Linköping2312151 6 581Norrköping23 42 9 582Söderköping633 1 2 583Motala10 4 1 1 584Vadstena1 1 586Mjölby5 3 1 Summa8582061210210

9 Ny PBL – på rätt sätt Utbildningsinsatser planfrågor 2012 UtbildningFormTid PlanprocesserWebbseminarium22 mars Genomförande av teknisk infrastruktur Webbseminarium29 maj Strategisk översiktsplaneringWebbseminarium + regionalt möte 27 september Redovisning av fastighetskonsekvens Webbseminariumoktober Detaljplanebestämmelser (ev. kombinerat med allmänna intressen) Webbseminariumnovember

10

11 Dagens program : 09.00 – 09.30 Inledning 09:30 – 10.0 – Hantering av planbesked 10:00 – 10.30 - fika 10.30 – 11:00 – Planprogram 11:00 – 11:30 – Olika former av enkelt planförfarande 11:30 – 12:00 – Summering av flödet genom ”hela planprocessen” 12.00 – 13.00 – Lunch 13.00 – 13:30 – Ändring av detaljplan 13:30 – 14:30 – Planbestämmelser och planhandlingar 14.30 – 15.00 – fika 15.00– 15.30 – Rättsfall och övriga erfarenheter av planhanteringen 15:30 – 16:00 – Summering av dagen och avslutning


Ladda ner ppt "Detaljplanering enligt Nya PBL seminarium på Länsstyrelsen 23 maj 2012 Inledning av Jan Persson, Länsarkitekt."

Liknande presentationer


Google-annonser