Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ST och arbetsmiljö Policy och inriktning för 2013 - 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ST och arbetsmiljö Policy och inriktning för 2013 - 2016."— Presentationens avskrift:

1 ST och arbetsmiljö Policy och inriktning för 2013 - 2016

2 Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras på alla arbetsplatser.

3 Utbildning arbetsmiljö Arbetsplatsombud och skyddsombud ska ges möjlighet att delta i grund- och fördjupningsutbildning som arbetsgivaren finansierar. Chefer och ledare med ansvar för arbetsmiljö ska få den utbildning som krävs för att de ska kunna ta sitt ansvar.

4 Arbetstid Anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid och få ersättning för all den tid man arbetar.

5 Tidsbegränsande anställningar Anställda med tidsbegränsad anställning ska i princip likställas med tillsvidareanställda när det gäller anställningsvillkor Arbetsrätten ska förändras så att oskäliga tidsbegränsade anställningar inte ska få förekomma.

6 Bättre trygghetsavtal Avtalen ska förstärkas för att säkra tryggheten för de anställda vid större förändringar på arbetsplatserna Underlätta förändringsarbete.

7 Hot, våld och trakasserier Hot och våld ska inte förekomma på arbetsplatserna. Nolltolerans gäller! Kraftfulla insatser krävs för att stävja hot och våld.

8 Bra arbetsplatser med väl fungerande IT-stöd De anställda ska ha ergonomiskt välutvecklade arbetsplatser. IT-systemen ska ha hög användbarhet för att gynna arbetsmiljö och effektivitet Det krävs ett inflytande från de anställda över hur verksamhet och IT-system utvecklas.


Ladda ner ppt "ST och arbetsmiljö Policy och inriktning för 2013 - 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser