Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 1."— Presentationens avskrift:

1 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 1

2 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Dagens innehåll: 1. Introduktion 2. Personlighet och personlighetsdrag 3. Kontrollfokus & perfektionism 4. Emotionell intelligens 5. Verktyg/Praktisk anknytning 6. Avrundning

3 Carolina Klüft om vägen tillbaka ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 1. Introduktion

4 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland ArvMiljö  Medfödda hormonnivåer  Signalsubstanser  Nervsystemet  Marvin Zuckerman  ”Sensation seekers”  Drifter  Faser (fem första viktiga)  Behovstillfredsställelse  Sigmund Freud  Psykodynamiskt perspektiv 2. Personlighet & Personlighetsdrag

5 Trait perspektiv Interaktion mellan miljö och arv Personlighetsdrag ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

6 2. Personlighet & Personlighetsdrag  Neuroticism  Extraversion  Öppenhet  Vänligt och godmodigt sinnelag  Noggrannhet och pålitlighet För att hitta individens kärna ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

7 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 3. Kontrollfokus & Perfektionism INTERNT EXTERNT

8 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 3. Kontrollfokus & Perfektionism

9  Hur skulle du beskriva din personlighet?  Hur skulle du beskriva Carro?  Hur upplever du Carros kontrollfokus?  Hur skulle du beskriva ditt kontrollfokus? ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

10  Självet – Identitet  Självkänsla – värdering av självet  Självförtroende – tron på vår förmåga i en situation  Situationsspecifikt självförtroende – tron på vår förmåga i en specifik situation Personlighet & Personlighetsdrag ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland

11 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland  Affekt – Samlingsbegrepp för positiva alternativt negativa upplevelser.  Humör och sinnesstämningar - är tillstånd som håller i sig under längre tid.  Känslor och emotioner – upplever vi under kortare stunder 4.Emotionell intelligens

12 En modell av emotionell intelligens som bygger på ett antal förmågor (Mayer & Salovey) Fundamentala skickligheter Fundamentala skickligheter Avancerade skickligheter Avancerade skickligheter Använda emotioner Uppfatta emotioner Förstå emotioner Hantera emotioner Låg förmåga Hög förmåga Öppet möta alla känslor Känna igen specifika känslor Uppfatta övergångar mellan känslor Tolka betydelser av känslor Förstå komplexa upplevelser av känslor Ta fram känslomässiga tillstånd som gynnar olika sätt att tänka Ta fram humör som ger perspektiv på tillvaron Ta fram tydliga känslor Styra upp- märksamheten Skilja mellan äkta och falska emotioner hos andra Uttrycka känslor och tillförande behov Identifiera känslor i din omgivning Identifiera känslor i kroppsspråket Behålla eller släppa känslor Hantera känslor hos sig själv och hos andra Följa egna och andras känslor ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland 4.Emotionell intelligens

13 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland  Dagbok – Självkännedom du kan göra val!!  Kommunikation – Stärk ditt val  Mål och målsättning – förändringsarbete  Visualisering/föreställningar - förändringsarbete Var glad för att du har tankar och känslor. Se till att du lär dig förstå dessa!! 5.Verktyg/Praktisk anknytning

14 ”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Debrifing - Hamburgaren 1. Förstärkning av positivt beteende/förmåga. Brödet i botten: Ta fram delar av dagens tillfälle som du känner fungerar bra för dig, som gör dig framgångsrik som person eller som idrottare. 2. Konstruktiv kritik Köttet : Hitta delar i ditt beteende el. förmåga som du känner att du vill utveckla eller förbättra. 3. Positiv energi! Locket: Plocka fram positiva känslor som du tar med dig ifrån dagens tillfälle!


Ladda ner ppt "”-Med kunskap och engagemang mot dina mål !” IGU – Idrottsliga Gymnasieutbildningar, Uppland Åk 2 Elit Välkomna! Idrottspsykologi IGU tillfälle 1."

Liknande presentationer


Google-annonser