Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATIONSKOMPETENS – VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTTT Samma – men ändå olika? Olika traditioner Olika aspekter betonas kommunikationsproblem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATIONSKOMPETENS – VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTTT Samma – men ändå olika? Olika traditioner Olika aspekter betonas kommunikationsproblem."— Presentationens avskrift:

1 INFORMATIONSKOMPETENS – VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTTT Samma – men ändå olika? Olika traditioner Olika aspekter betonas kommunikationsproblem

2 VI HAR ALLA CHANSER…… VERTIKAL INTEGRATION – Systematiskt och medvetet HORISONTELL INTEGRATION – Samarbete över ämnesgränser SAMARBETE LÄRARE-BIBLIOTEKARIE – sociala medier, källkritik m.m.

3 FÖRÄNDRINGSARBETE - Internt eller externt? Initiativ – Vem äger idén? Resurser Experter utifrån Uthållighet – spridning Exempel: Studiecirkel om Kuhlthaus bok på konferenstid

4 MÅL- PLAN- UTVÄRDERING Mål – För vilka? Mål – på vilken nivå? Plan – med vilken förankring? Utvärdering – Vilket syfte? Hur ofta? Av vem?

5 Kommunikation – Nätverk Vilka vill vad? Hur? - Facebook - Dela - http://shareanduse.ning.comhttp://shareanduse.ning.com - NIK (Nätverket för informationskompetens) - Skolbib - OHIO-gruppen

6 Förändringsarbete - SLR (Scientific Literature Review) Förbereda för universitet?! Amerikansk idé och struktur (Randi Schmidt, Ross Todd) Granska/bearbeta ”allmän press” och vetenskapliga artiklar i en rapport Bibliotekariens centrala roll

7 SLR i praktiken Nära samarbete lärare – bibliotekarie Tydliga instruktioner steg – för – steg Tillgång till databaser Omfattande handledning – gott om tid Bloggen som hjälpmedel! Pedagogiskt genombrott – ”gräddfil” på universitetet??

8 Förändringsarbete – ”inquiry circles” Studiestrategier Studera texter utifrån olika utgångspunkter För varje text gäller: Sammanfatta – Nyckelord – Kritisk granskning – Tolka – Se samband ”Alla elever gör allt” (arbetsrotation) Lärare - bibliotekarieroll

9 1996 – Hur det hela började … Det fungerar inte – Vad kan man göra? Kurs i informationssökning – Gör ett ”häfte” Resultat???? SEPARATA – INTEGRERADE KURSER 13 ÅR SENARE…….

10 DIAGNOSTISKA PROV Vad vet elever i åk1? Hur hittar du en bok i biblioteket? Hur söker man smart på Google? Du har en minut att ta reda på vad en bok handlar om – Hur gör du? Vad är skillnaden mellan sökmotor och webkatalog? VAD GÖR VI ÅT DETTA?

11 Källa: Celsiusskolans bibliotek

12 ANALYSERA ETT LAND (åk 1) Lärare - bibliotekarie Gemensam planering Allmän beskrivning och fördjupning (fokus) Introduktion – Vad vet vi? Vad vill vi veta? Infosök 2+2+2= Sökstrategi Arbetsblad – Förberedda handledarsamtal Sökloggbok Betygskriterier

13 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Jämföra MR i 2 länder Lärare-bibliotekarie. Infosök i 2 steg. www.google.se www.resurs.folkbildning.netwww.google.sewww.resurs.folkbildning.net Handledarsamtal Den goda cirkeln? Loggbok – utvärdering – nytt projekt Källkritik - checklista

14 KÄLLKRITIKENS STYRKA – De olika perspektiven Fall 1 – Websidor med olika syn på terrorism. Den ”glömda” informationen” Fall 2 – Politiska partiers syn på miljöfrågor. Besök i verkligheten Fall 3 – Internationella konflikter Fall 4 – U.S.A – valet. Den krokiga vägen

15 SLUTSATSER! Samarbete ”fackämne” – svenska – bibliotekarie Planeringstid eller konsten att priuoritera Elevernas baskunskaper Pedagogisk grundsyn Pedagogikens seger och klippa-klistra- metodikens fall Samarbetsnivåer

16 ARBETSLAG Lärare - bibliotekarie Stärka elevernas infokompetens Intesseanmälan Inga extraresurser Gemensam lunch för planering 2 halvdagar till förberedelse Samarbete över ämnesgränser – teman Bibliotekarien med i löpande verksamhet Problem – Tid, lokaler tjänster, klasser

17 Den informationskompetenta skolan Pedagogisk grundsyn Plan för informationskompetens Prioriterat område – ledningens stöd Planeringstid Fortbildning ”Öppet” förändringsklimat Ekonomisk/praktiska frågor – schema, utrustning, tjänster

18 TRENDER Bloggar http://carlbildt.wordpress.com http://konflikteridag7.se (Kristina Alexandersson) Den nya lärarutbildningen EU:s 8 kompetenser Multimedia www.youtube.comwww.youtube.com

19 Göran Brolund Lärare, Fyrisskolan, Uppsala Mail: goran.brolund@fyrisskolan.uppsala.se Hemsida: www.infokompetens.net www.infokompetens.net Mobil: 0737 - 383029

20


Ladda ner ppt "INFORMATIONSKOMPETENS – VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTTT Samma – men ändå olika? Olika traditioner Olika aspekter betonas kommunikationsproblem."

Liknande presentationer


Google-annonser