Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringsarbete: Vanföreställningar och Realiteter Forum för verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen, 15/4 2004 Professor Udo Zander Institute.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringsarbete: Vanföreställningar och Realiteter Forum för verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen, 15/4 2004 Professor Udo Zander Institute."— Presentationens avskrift:

1

2 Förändringsarbete: Vanföreställningar och Realiteter Forum för verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen, 15/4 2004 Professor Udo Zander Institute of International Business Handelshögskolan i Stockholm

3 Förändringsfilosofi ? Ni är i gott sällskap..! “Allting förändras ständigt”: Herakleitos: “Panta Rei” Hegel: “Dialektiken” Bergsons hela filosofi “Ingenting förändras någonsin”: Parmenides och Eleaterna: “sanna värden består” Platon: “idévärlden består”

4 Förändring: människans villkor Vem är detta? Ja, inte är det jag, eftersom bilden är över fyra år gammal… …och så gott som varje atom i mina miljarder celler bytts ut... …eller är det jag? Vad ÄR jag? (…och vad är en organisation...?) “Jag” känner mitt ansvar.

5 Organisationsförändring I: rationell anpassning*

6 Organisationsförändring II: slumpmässig omvandling

7 Organisationsförändring III: “populationsekologi”

8 Era erfarenheter av förändringsarbete Vad gör det nödvändigt att förändra?/ Varför måste vi förändra? Vilka är de största hindren för förändring? / Varför kan vi inte förändra ([snabbt] nog)? Vad skiljer framgångsrikt från icke framgångsrikt förändringsarbetet? Vilka är de viktigaste nycklarna till framgång / orsakerna till misslyckande?

9 Hur ofta lyckas förändringsarbete – givet vad vi vet från andra organisationer?

10 En av tio

11 Den heliga 70 - 20 -10 -regeln

12 Vilka resultat kan vi alltså förvänta oss av förändringsarbete? Konsekvenser av 70-20-10 och förklaringar till 70-20-10

13 Konsekvens 1: en syn på karriären… Vem hittar vi i toppen?

14 Konsekvens 2: olika typer av upplevelser 1) De självbelåtna 2) De oövervinneliga 3) De resignerade 4) De cyniska Historisk framgång liten stor Antal många föränd- ringar få 4 2 31

15 De självbelåtna Baseras på historisk framgång och få förändringsförsök “vi kommer att lyckas i framtiden på samma sätt som vi lyckats historiskt” “låt saker vara som de är” “laga inte det som inte är trasigt” “sitt still i båten”

16 De oövervinneliga Baseras på historisk framgång och många förändringsförsök “allt vi tar i blir guld” “lyckan står den djärve bi – låt oss ligga i framkant” “kan vi inte ta större grepp?” “äntligen en ledning med visioner och handlingskraft!”

17 De resignerade Baseras på historiskt misslyckande och få försök att förändra “det här kommer nog inte fungera heller” “min position ger mig ingen makt att påverka” “jag har inte färdigheterna, bakgrunden eller turen som krävs” “vi får aldrig det stöd vi behöver” “vår grupp får aldrig vara med när de stora besluten fattas” “varför ska vi göra detta? Det spelar ju ändå ingen roll”

18 De cyniska Baseras på historiska misslyckanden och många förändringsförsök “vem tror de att de lurar – ingen kan få det här att flyga” “jag förstår inte att de orkar – detta kommer inte heller att fungera” “Det här är bara mer av samma gamla vara” De ansvariga för förändringsarbetet är inkompetenta, lata, oärliga, själviska, opålitliga, och har motiv som verkligen kan ifrågasättas.

19 Revolutionär förändring: Gary Hamels evangelium Leta och dröm! Var subversive! Glöm erfarenheter! Hitta kättaren och lyssna! Strunta i “management by fear”! Ta bort “intellektuell incest”! (lyssna till de unga och annorlunda) byt perspektiv! Kommunicera uppåt och neråt i hierarkin! Ta konsekvenserna!

20 Kan vi förändra en organisation med många... …självbelåtna… …oövervinneliga… …resignerade… …cyniska… …människor på samma sätt? Hjalmar om människan…

21 Farliga idealmodeller Arrogans/ Självbelåtenhet Chockfas Lärandefas Förnekandefas Acceptansfas Depressionsfas

22 Vår huvudförklaringen till 70- 20-10? Människors motstånd mot förändring

23 Varför finns förändringsmotstånd? Ökar rädsla och ångest inför konsekvenser (hot mot den personliga tryggheten och förtroendet för den egna kapaciteten att klara av det nya) Hotar Status Quo Hotar sättet vi förstår världen (självrättfärdigande, defensiva resonemang) Hotar etablerade sociala relationer Rotat I misstro mot de som driver på förändringen Rotat I olika verklighetsuppfattningar Motståndet är en funktion av den konstruerade verklighet människor lever i!

24 Kampen mellan det gamla och det nya “Innovation gör till fiender alla de som hade framgång under den gamla regimen, medans endast ljummet stöd kan förväntas från de som kommer att få framgång under den nya. Deras stöd är skralt delvis beroende på deras rädsla och delvis därför att de är allmänt klentrogna och aldrig riktigt litar på nya saker om de inte själva testat dem genom egen erfarenhet.” (Macchiavelli, Fursten)

25 Pionjärens villkor

26 Är förändringsmotstånd fel?

27 Förutsägbart motstånd på organisationsnivå Föreställ er en uthungrad desperat stam som vanligtvis livnär sig på potatis… Föreställ er att två spanare hittar stora mängder okända, intressanta röda svampar och tar med sig några exemplar hem… Vad händer sedan…?

28 Missionärer Troende “Munnens bekännare” Åskådare Vänta-och-se-are Bryr sig inte Vet inte Skyttegravskrigare Öppna opponenter Emigranter

29 Förutsägbart motstånd i er arbetsgrupp beroende motberoende oberoende samberoende Kom ihåg: * motstånd under motberoendefasen försvinner om ledaren låter gruppen hållas * grupper är inte suicidala !


Ladda ner ppt "Förändringsarbete: Vanföreställningar och Realiteter Forum för verksamhetsutvecklare, Västra Götalandsregionen, 15/4 2004 Professor Udo Zander Institute."

Liknande presentationer


Google-annonser