Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut"— Presentationens avskrift:

1 IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut
Margareta Nilsson

2 Agenda Genomgång av aktiviteter inför årsskiftet  - Årsrullning - Periodrullning  - Stängning av period - Årskörningar  - Upplägg av nya nummerserier m m Rensningar Frågor

3 Årsrutiner Styrregister Tabeller Periodrullning/Årsrullning
Stänga perioder Reorganisering Rensa bort transaktioner Årskörningar Supply Chain (DIS och MFG)

4 Styrregister RV styrregister LR styrregister KR styrregister

5 Periodhantering 1 till 13 perioder Obegränsat antal bokföringsår
Öppna och stängda perioder Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 2011 2012 Aktuell Historik Stängd Framtida Öppen

6 RV styrregister Gå igenom slutdatum för perioder
Spara redovisningstransaktioner Spara momstransaktioner Spara logistiktransaktioner Spara detaljerade transaktioner (Rel < 6)

7

8 KR styrregister Spara transaktioner antal perioder?

9

10 LR Styrregister Spara transaktioner antal perioder?

11

12 Tabeller Nummerserier Journalnummer Verifikationsnummerserier
Kontrollera att det finns utrymme kvar Journalnummer Verifikationsnummerserier Dokumentnummerserier Pålägg/omfördelningar Fasta bokföringsorder Mallar saldofråga Kalender

13

14

15

16

17

18

19 Periodrullning/Årsrullning Kundreskontra
Borttag av gamla transaktioner KR saldon räknas om KR statistik uppdateras Genomsnittlig kredittid räknas om År Statistikuppgifter flyttas från detta år till föregående år

20 Periodrullning/Årsrullning Leverantörsreskontra
Borttag av gamla transaktioner Borttag av historiska preliminära fakturor + preliminära konteringar LR saldon räknas om LR statistik uppdateras Genomsnittlig kredittid räknas om År Statistikuppgifter flyttas från detta år till föregående år

21 Periodrullning/Årsrullning Redovisning
Borttag av redovisningstransaktioner Borttag av momstransaktioner Borttag av detaljkonteringar Borttag av k-log transaktioner Rensas baserat på senast stängda period År Borttag av saldon Reorganisering av register för: Använda verifikationsnummer Journalnummerkontroll

22 Periodrullning/Årsrullning Övrigt
Rensning av register för använda dokumentnummer Rensning av register för använda dokumentnummer i journaler Aktuell period ändras Kontrollkontoregister uppdateras

23 Stänga perioder Perioden stängs för registrering
Skydd för att inte av misstag få in transaktioner i redan avslutad och avstämd period. Bör göras efter månadsbokslut Kontroll att allt är uppdaterat för perioden Avvisade journaler Öppna buntar DIS överföringar Stänga sista perioden Fråga: Vill du skapa ingående balanser? Sätt detta till Nej

24 Stänga året Anläggningsredovisning
Kontroll görs att avskrivningar har skapats t.o.m sista normala period Flyttar värden från innevarande år till ackumulerat och föregående år Aktuellt år ändras i AC styrregister Ingående balanser för anläggningssaldon skapas

25 Årskörningar DIS Uppdatering av inleverans, inventering, fakturering och lagertransaktioner i annan period än aktuell vid årskifte Årskörning Värden flyttas från innevarande år till föregående år Ingående balanser skapas, t ex för periodisk lagervärdering Nummerserier Kalender

26 Årskörningar MFG Inköpsstatistik Periodstatistik / historik
Statistiska perioder måste stängas för att möjliggöra uppföljning på inköpsorder Periodstatistik / historik Flyttar statistik i frågeprogrammen Artikel Lager

27 Reorganisering Rensa bort ”tomma” poster i filer
Startas från periodrullning Går igenom alla filer i ASW/IBS Enterprise databas Helgjobb Bör göras hur ofta?

28 Ta bort kunder & leverantörer
Skapa borttagsförslag Arbeta med borttagsförslag Verkställ borttagsförslag Motsvarande finns för borttag av artiklar

29 Villkor för att ta bort kund
Inga kundavtal Inga försäljningsorder Inga offerter Ingen försäljningsstatistik Inga serienummer Inga öppna reskontratransaktioner Ingen fakturamottagare på kunden

30 Villkor för att ta bort leverantör
Inga leverantörsavtal Inga inköpsorder Ingen inköpsstatistik Inga serienummer Inga öppna reskontratransaktioner Får ej vara huvudleverantör för artikel Ingen betalningsmottagare finns

31 Reorganisering Anläggningsredovisning
Rensa anläggningsregister

32 Reorganisering/rensning av transaktionsregister
Borttag av transaktioner som är äldre än XXXXXX Egen meny: reorganisering/rensning för att tömma transaktionsfiler Finns för alla områden i IBS Enterprise

33 Frågor ?

34 Frågor framöver? Kontakta Kundsupporten via kundportalen
eller maila till


Ladda ner ppt "IBS webbseminarium om årsrutiner och bokslut"

Liknande presentationer


Google-annonser