Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Respect Hållbarhet och klimat Otto During Mirja Harryson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Respect Hållbarhet och klimat Otto During Mirja Harryson."— Presentationens avskrift:

1 Respect Hållbarhet och klimat Otto During Mirja Harryson

2 Respect CLIMATE Klimatstrategi och handlingsprogram –Företag och organisationer –Arrangemang –Produkter Kommunikation Svante (IT-stöd) Utbildning och presentationer BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change)

3 Agenda Lönsamt klimatarbete Beräkning är grunden Att bli klimatneutral Klimatprogrammet Svante

4 Beräkningar och rapportering sedan år 2000

5 Klimatarbete minskar klimatpåverkan och stärka affärerna, exemplet BLICC:

6 Lönsamt klimatarbete! Tack vare fokus på energieffektivisering är Vasakronans värmeanvändning 30 procent under riksgenomsnittet, sparar ca 25 miljoner kronor per år. MKB investerade 100 miljoner kronor i driftsoptimeringssystem och sparar 40 miljoner per år. Energianvändningen har minskat med 20 % Poseidon: 25 miljoner kronor lägre uppvärmningskostnad per år. Fokus på energijägare och effektiv drift.

7 Minskad klimatpåverkan LFV Sveriges första klimatneutrala företag, har minskat utsläppen med 60% sedan de gick med i BLICC. ”När vi då år 2003 tittade på vår klimatpåverkan låg vår utsläppsnivå på 30 000 ton koldioxid per år. När vi har nått målet vid årsskiftet 2007/08 återstår 2000 ton som vi inte lyckats eliminera, men som vi kompenserar genom att köpa in oss i två projekt i Indien.” Håkan Bryngelsson, vd Vasakronan

8 Kartläggning är grunden för effektiva prioriteringar av åtgärder Internationell standard: GHG Protocol

9 9 Svante – webbaserad tjänst

10 Svante Transparent, tydlig och jämförbar klimatrapportering (internationell standard) Webbaserat användarvänligt program Stöd för prioritering av åtgärder Nyckeltal; bransch/företagsjämförelser; möjlighet till tävlingsmoment Strukturerade klimatbokslut

11 Att bli klimatneutral 1.Beräkna klimatpåverkan 2.Genomföra åtgärder för att minska utsläppen 3.Kompensera de utsläpp som kvarstår 4.Kommunicera till anställda, kunder och andra intressenter 5.Årlig uppdatering

12 Genomföra åtgärder Inom uppvärmning, elanvändning, transporter och tjänsteresor Exempelvis gå över till fjärrvärme, byta till el från förnybara källor, starta bilpool, telefonkonferenser, miljöfordon, införa styrande resepolicy.

13 Kompensera Kompensationen sker i sk CDM-projekt Projekten leder till energieffektivisering eller övergång till förnybar energi och bidrar till tekniköverförning

14 Erfarenheter Två års systematiskt klimatarbete med programmet har resulterat i minskade klimatutsläpp med i genomsnitt 18 %.

15 Länk till Svante

16 Mer information Otto During, 08 – 454 06 03 otto.during@respectclimate.com Mirja Harryson, 08 – 454 06 01 mirja.harryson@respectclimate.com

17 Extrabilder

18 Den globala medeltemperaturen har ökat med i genomsnitt 0,74 grader Celsius de senaste 100 åren (1906– 2005). Under de tolv senaste åren har elva av de varmaste åren sedan 1850 inträffat. Källa: IPCC 2007

19 Förre Världsbanksekonomen Nicholas Stern förutspår att skadorna till följd av ett ändrat klimat kan öka till 20 % av den globala BNP. Det motsvarar 50 000 miljarder kronor år 2050.

20 Visionen är ett klimatneutralt näringsliv. Att verksamheter inte bidrar till global uppvärmning.

21 Egna åtgärder i verksamheten Klimatneutralitet Åtgärder bekostade av den svenska verksamheten Uppdatering varje år

22 Olika applikationer Klimatneutralt företag Klimatneutralt arrangemang Klimatneutral produkt

23 Respect CLIMATE’s kunder minskade sina klimatutsläpp med ca 18 % under de två senaste åren.  En minskning på 250 000 ton CO2  Motsvarar utsläpp från 43 000 svenskar under 1 år


Ladda ner ppt "Respect Hållbarhet och klimat Otto During Mirja Harryson."

Liknande presentationer


Google-annonser