Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gårdsstöd 2012 Helsingfors 7.3.2012 Kati Törmä Mavi / Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd Obs. Bara gällande författningar är officiella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gårdsstöd 2012 Helsingfors 7.3.2012 Kati Törmä Mavi / Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd Obs. Bara gällande författningar är officiella."— Presentationens avskrift:

1 Gårdsstöd 2012 Helsingfors Kati Törmä Mavi / Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd Obs. Bara gällande författningar är officiella källor.

2 Presentationens innehåll Gårdsstöd – Förhöjning av den enhetliga delen – Förändringar i penningbeloppen – Tilläggsdel för timotej – Förändringar i ansökan om tilldelning ur reserven – Att minnas i fråga om gårdsstöd Andra frågor – Bidrag för proteingrödor och oljeväxter – Permanenta betesmarker

3 Gårdsstöd: Förhöjning av den enhetliga delen Nya värden enligt region – A-regionen249,26 €/ha – B-C1-regionen203,04 €/ha – C2-C4-regionen 168,43 €/ha Förhöjningen är en följd av Health Check-reformens beslut att flytta över 1,21 milj. € medel från stöden för stärkelsepotatis till gårdsstödets enhetliga del På stödrättighetsblankett 103A som skickas till alla kan man kontrollera stödrättigheternas nya värden

4 Gårdsstöd: Förändringar i penningbeloppen Pengarna från stödet för produktion av torkat foder samt beredningsstödet för spånadslin och fiberhampa har flyttats över till gårdsstödets nationella reserv 2012 EU:s stöd för utsädesproduktion av timotej söktes sista gången år 2011 – Det årliga stödbeloppet var 1,15 M€ – Medlen flyttas över till gårdsstödssystemet och fördelas mellan stödrättigheterna som en tilläggsdel

5 Gårdsstöd: Tilläggsdel för timotej Tilläggsdelen för timotej bildas på basis av det sammanräknade beloppet av stöd för utsädesproduktion av timotej som beviljats stödåren – För gårdarna med rätt till tilläggsdelen har inrättats ett referensbelopp som myndigheterna ser i stödrättighetsregistret – Meddelande om referensbelopp, blankett för överföring och anmälan samt anvisningar postas till gårdarna inom snar framtid Tilläggsdelarna bildas till de stödrättigheter som ägs Möjligt att meddela om ändringar till ELY-centralen t.o.m Tilläggsdelen fastställs åt jordbrukarna hösten 2012

6 Gårdsstöd: Förändringar i ansökan om tilldelning ur reserven Förordningsändringen träder i kraft i mars Inga nya ansökningsgrunder I fjol löpte ansökningstiden ut – Om t.ex. en förbindelse att inte odla upphörde att gälla var det ändå möjligt att ansöka om stödrättigheter i samband med 2011 års ansökan ur reserven  den som pga. av motstridiga datum inte ansökte kan ansöka i år Stödberättigande jordbruksmark i fråga om alla ansökningsgrunder – Förbindelserna att inte odla ingicks i tiderna bara för åkermark – I samband med ansökningsgrunden oöverstigligt hinder /exceptionell omständighet nämndes tidigare bara åkerarea

7 Gårdsstöd: Förändringar i ansökan om tilldelning ur reserven Förbindelser att inte odla – Tidsgräns: förbindelsen att inte odla ska ha upphört att gälla efter den föregående ansökan om tilldelning ur reserven – Endast AVTRPL- och AVSTÖL-förbindelsearealer som upphört att gälla ingår i ansökan om tilldelning ur reserven år 2012 Varför dessa förändringar? – Inga AVTREL-förbindelser har upphört att gälla sedan år 2010 – AVTRPL-lagändringen ledde till färre sätt på vilka förbindelserna upphör att gälla. Alla gamla sätt på vilka förbindelserna upphör att gälla kunde delta i 2011 års ansökan om tilldelning ur reserven. – I den gamla förordningen nämns några mycket sällsynta sätt på vilka förbindelserna upphör att gälla. Beslut om dessa sätt har inte fattats på många år.

8 Gårdsstöd: Annat att minnas Kontrollera mängden stödrättigheter – Stödrättighetsblankett 103A fås också från Viputjänsten Gör nödvändiga överföringar av stödrättigheter – Cirka 5500 besittningsöverföringar upphörde vid årsskiftet Stödrättigheterna ska användas minst vartannat år Markägarnas adressuppgifter i skick  adressuppgifterna efterfrågas nu också på blankett 103B

9 Bidrag för proteingrödor och oljeväxter Stödvillkoren oförändrade år 2012 År 2011: – Stödet söktes av gårdar – Ansökt areal ha – Stödnivån var 58,90 €/ha

10 Permanenta betesmarker Anmäls på basskiftesblankett 102A med gårdsstödsegenskap B Över 5 år gamla vallar på jordbruksskiftesblankett 102B – Permanent torrhö-, ensilage- och färskfodervall – Permanent betesvall Markanvändningsslaget åker

11 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Gårdsstöd 2012 Helsingfors 7.3.2012 Kati Törmä Mavi / Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd Obs. Bara gällande författningar är officiella."

Liknande presentationer


Google-annonser