Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gårdsstöd 2012 Helsingfors 7.3.2012 Kati Törmä Mavi / Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd Obs. Bara gällande författningar är officiella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gårdsstöd 2012 Helsingfors 7.3.2012 Kati Törmä Mavi / Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd Obs. Bara gällande författningar är officiella."— Presentationens avskrift:

1 Gårdsstöd 2012 Helsingfors 7.3.2012 Kati Törmä Mavi / Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd Obs. Bara gällande författningar är officiella källor.

2 7.3.20122 Presentationens innehåll Gårdsstöd – Förhöjning av den enhetliga delen – Förändringar i penningbeloppen – Tilläggsdel för timotej – Förändringar i ansökan om tilldelning ur reserven – Att minnas i fråga om gårdsstöd Andra frågor – Bidrag för proteingrödor och oljeväxter – Permanenta betesmarker

3 7.3.20123 Gårdsstöd: Förhöjning av den enhetliga delen Nya värden enligt region – A-regionen249,26 €/ha – B-C1-regionen203,04 €/ha – C2-C4-regionen 168,43 €/ha Förhöjningen är en följd av Health Check-reformens beslut att flytta över 1,21 milj. € medel från stöden för stärkelsepotatis till gårdsstödets enhetliga del På stödrättighetsblankett 103A som skickas till alla kan man kontrollera stödrättigheternas nya värden

4 7.3.20124 Gårdsstöd: Förändringar i penningbeloppen Pengarna från stödet för produktion av torkat foder samt beredningsstödet för spånadslin och fiberhampa har flyttats över till gårdsstödets nationella reserv 2012 EU:s stöd för utsädesproduktion av timotej söktes sista gången år 2011 – Det årliga stödbeloppet var 1,15 M€ – Medlen flyttas över till gårdsstödssystemet och fördelas mellan stödrättigheterna som en tilläggsdel

5 7.3.20125 Gårdsstöd: Tilläggsdel för timotej Tilläggsdelen för timotej bildas på basis av det sammanräknade beloppet av stöd för utsädesproduktion av timotej som beviljats stödåren 2007-2009 – För gårdarna med rätt till tilläggsdelen har inrättats ett referensbelopp som myndigheterna ser i stödrättighetsregistret – Meddelande om referensbelopp, blankett för överföring och anmälan samt anvisningar postas till gårdarna inom snar framtid Tilläggsdelarna bildas till de stödrättigheter som ägs 30.4.2012 Möjligt att meddela om ändringar till ELY-centralen t.o.m. 15.6 Tilläggsdelen fastställs åt jordbrukarna hösten 2012

6 7.3.20126 Gårdsstöd: Förändringar i ansökan om tilldelning ur reserven Förordningsändringen träder i kraft i mars Inga nya ansökningsgrunder I fjol löpte ansökningstiden ut 29.4.2011 – Om t.ex. en förbindelse att inte odla upphörde att gälla 30.4.2011 var det ändå möjligt att ansöka om stödrättigheter i samband med 2011 års ansökan ur reserven  den som pga. av motstridiga datum inte ansökte kan ansöka i år Stödberättigande jordbruksmark i fråga om alla ansökningsgrunder – Förbindelserna att inte odla ingicks i tiderna bara för åkermark – I samband med ansökningsgrunden oöverstigligt hinder /exceptionell omständighet nämndes tidigare bara åkerarea

7 7.3.20127 Gårdsstöd: Förändringar i ansökan om tilldelning ur reserven Förbindelser att inte odla – Tidsgräns: förbindelsen att inte odla ska ha upphört att gälla efter den föregående ansökan om tilldelning ur reserven – Endast AVTRPL- och AVSTÖL-förbindelsearealer som upphört att gälla ingår i ansökan om tilldelning ur reserven år 2012 Varför dessa förändringar? – Inga AVTREL-förbindelser har upphört att gälla sedan år 2010 – AVTRPL-lagändringen ledde till färre sätt på vilka förbindelserna upphör att gälla. Alla gamla sätt på vilka förbindelserna upphör att gälla kunde delta i 2011 års ansökan om tilldelning ur reserven. – I den gamla förordningen nämns några mycket sällsynta sätt på vilka förbindelserna upphör att gälla. Beslut om dessa sätt har inte fattats på många år.

8 7.3.20128 Gårdsstöd: Annat att minnas Kontrollera mängden stödrättigheter – Stödrättighetsblankett 103A fås också från Viputjänsten Gör nödvändiga överföringar av stödrättigheter – Cirka 5500 besittningsöverföringar upphörde vid årsskiftet Stödrättigheterna ska användas minst vartannat år Markägarnas adressuppgifter i skick  adressuppgifterna efterfrågas nu också på blankett 103B

9 7.3.20129 Bidrag för proteingrödor och oljeväxter Stödvillkoren oförändrade år 2012 År 2011: – Stödet söktes av 10 672 gårdar – Ansökt areal 114 364 ha – Stödnivån var 58,90 €/ha

10 7.3.201210 Permanenta betesmarker Anmäls på basskiftesblankett 102A med gårdsstödsegenskap B Över 5 år gamla vallar på jordbruksskiftesblankett 102B – Permanent torrhö-, ensilage- och färskfodervall – Permanent betesvall Markanvändningsslaget åker

11 Tack för visat intresse! kati.torma@mavi.fi juha.kippo@mavi.fi 7.3.201211


Ladda ner ppt "Gårdsstöd 2012 Helsingfors 7.3.2012 Kati Törmä Mavi / Avdelningen för landsbygdsnäringar / Enheten för arealstöd Obs. Bara gällande författningar är officiella."

Liknande presentationer


Google-annonser