Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -1- Itinerary Systems AB Itinerary Systems privatägt, lundabaserat företag som fokuserar på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -1- Itinerary Systems AB Itinerary Systems privatägt, lundabaserat företag som fokuserar på."— Presentationens avskrift:

1 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -1- Itinerary Systems AB Itinerary Systems privatägt, lundabaserat företag som fokuserar på teknikutveckling inom Location Based Services (LBS) området. Londonbaserade wcities (wcities.com) är huvudägare. Itinerary System visar vägen mellan A och B med målet att förse bilindustri, telekomoperatörer och tjänsteleverantörer med trådlös navigation, kartor och trafikinformationstjänster. Itinerary Systems har sitt ursprung i ett navigationsutvecklingsprojekt hos Ericsson som friköptes 1995. Itinerary Systems AB

2 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -2- Itinerary Systems AB WEB-applikationerCall Center Applikationer Mobil vägvisning Navigation Itinerary Server Produkter

3 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -3- Itinerary Systems AB Systemöversikt

4 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -4- Itinerary Systems AB Ange start, mål och intressen Fyll i start och mål Ange intressen och maximalt avstånd för ruttavvikelse för att nå intressanta mål nära färdvägen

5 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -5- Itinerary Systems AB Vägbeskrivningen Rutten beräknas med hänsyn tagen till nuvarande trafiksituation De platser kunden angivit som intressanta nära rutten visas i kartan Information om och från visade platser går att få presenterad i kartan.

6 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -6- Itinerary Systems AB Dynamisk information Bilist på väg längs förberäknad rutt. Trafikolycka inträffar längs rutten. Ny rutt beräknas och skickas till bilisten. Navigatorn informerar bilisten och ger nya körinstruktioner. Bilisten följer den nya rutten och undviker att fastna i bilkö.

7 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -7- Itinerary Systems AB Vägbeskrivning: som e-post, text & kartbild på WEB-sida i Call-Center Klienten som SMS som WAP-länk till Navigator i framtiden även MMS. Vägbeskrivningar

8 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -8- Itinerary Systems AB Hastighetsanpassning ISA projektet Dynamiska hastighets- förändringar Med eller utan navigation Summer eller aktiv gaspedal Genererar statistiskt underlag

9 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -9- Itinerary Systems AB ”Destination reached in 100 m” Vid felkörning anges riktningen tillbaka till rutten. Föraren kan också knacka på displayen och på så sätt initiera nedladdning av ny rutt till målet. Exampel på navigation med en iPaq som presentation enhet. Fordonsnavigator

10 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -10- Itinerary Systems AB Väg- och trafikdata Innehållskrav för navigation: Hög positionsnoggrannhet Hastighetsbegränsningar Svängrestriktioner, trafikregler Text på vägvisningsskyltar Bärighetsklass Adresser och vägnummer Vägens utseende och egenskaper

11 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -11- Itinerary Systems AB Väg- och trafikdata Innehållskrav för att skapa mervärden: Dynamisk information i rätt tid Parkeringsplatser ”Gula sidorna” information Sevärdheter

12 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -12- Itinerary Systems AB Väg- och trafikdata Andra önskemål på data: Gång och cykelvägar Bebyggelse Landmärken Fonetiska regler Hög uppdateringsfrekvens

13 COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -13- Itinerary Systems AB Contact Information Business developer Martin Wenhov wenhov@itinerary.com Mobile: +46 (0)703 20 75 11 Phone: +46 (0)46 23 52 65 Product Manager Jonas Sellergren jonas@itinerary.com Mobile: +46 (0)706 85 90 01 Phone: +46 (0)46 23 52 94 Postal address P.O Box 1154 S-221 05 Lund Homepage www.itinerary.com CEO David Harris-Evans dhevans@wcities.com Mobile: +44 7 767 870 540 Phone: +46 (0)46 23 52 00 Head of development Stefan Bengtsson stefan@itinerary.com Mobile: +46 (0)708 39 52 50 Phone: +46 (0)46 23 52 09 Visiting address Regionshuset Baravägen 1 S-222 40 Lund


Ladda ner ppt "COMMERCIAL IN CONFIDENCE - Subject to change without notice -1- Itinerary Systems AB Itinerary Systems privatägt, lundabaserat företag som fokuserar på."

Liknande presentationer


Google-annonser