Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandmän ska ha skägg, inte mens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandmän ska ha skägg, inte mens"— Presentationens avskrift:

1 Brandmän ska ha skägg, inte mens
Uttalande från brandmästare 2003

2 Jämställdhet o mångfalds utvecklare
8 stycken regionala utvecklare har funnits sedan 2009 som MSB:s förlängda arm med ansvar för att främja en utveckling med ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten

3 Aktiviteter initierade av MSB för regionala utvecklare
Kunskapsuppbyggnad Värdegrundsfrågor Nätverksbyggande Seminariedeltagande

4 Kunskapsuppbyggnad/nätverkande
Ta del av rapporter och studier i ämnet Skapa kontakt med forskare Kunskapsutbyte mellan oss regionala utvecklare

5 Regionala nätverk 8 regioner i landet Västra Götalands nätverk består av 30 kontaktpersoner Viktig stödfunktion vid lokalt arbete både gällande fysisk, psykisk arbetsmiljö eller rekryteringsproblematik Träffas minst en gång om året, tätare kontakter via mail och telefon Fler kontaktpersoner behövs från de stora förbunden

6 Lokala aktiviteter Seminarier och utbildningsaktiviteter för brandpersonal Prova på dagar Information om brandmannayrket Ungdomsaktiviteter Festivaldeltagande

7 Detta fungerar i dag Kontaktpersoner finns i många organisationer men fler behövs Gruppen regionala utvecklare är aktiv Engagemang finns på många håll i landet vilket resulterar i positiva aktiviteter för främjande av jämställdhet och mångfald Kvinnligt nätverk för brandmän är etablerat

8 Synpunkter som ofta kommer till oss regionala utvecklare
Urvalsmetoder vid nyanställning av brandmän är för varierande Fortfarande starkt varierande attityder till kvinnliga brandmän Svårt att få gehör för anpassade lokaler och utrustning för kvinnor Kontaktpersonerna saknar tydligt stöd från arbetsledning för att driva jämställdhetsfrågor lokalt För få sökande kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund till SMO utbildningen vilket leder till för få sökande ur dessa kategorier vid rekrytering

9 Förslag till förändringar från regionala utvecklarna
Gruppen regionala utvecklare borde arbeta mera specialinriktat Att ledningsgrupper inom räddningstjänsten initierar ett systematiskt arbete med värdegrundsfrågor MSB och räddningstjänsterna behöver arbeta vidare med att skapa förutsättningar för att få fler ur underrepresenterade grupper att söka SMO utbildning Utbyte mellan olika pågående jämställdhets och mångfaldsaktiviteter fördjupas med MSB som samlande kraft Utarbetande av mera likriktade urvalsmetoder vid nyanställning av brandmän

10 Största utmaningen är fortfarande att –förändra tänket i våra organisationer
De aktiviteter och processer som drivs börjar sakta göra skillnad Vi ledare måste varje dag tydligt visa att vi arbetar för en mera jämställd organisation Deltagande på seminarier och evenemang är mycket viktigt Vi måste fortsätta slå hål på machokulturen


Ladda ner ppt "Brandmän ska ha skägg, inte mens"

Liknande presentationer


Google-annonser