Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Start. Spädbarnsdödlighet 2003 Fig. 2:1 Källa: OECD 2005 Fig. 2:1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Start. Spädbarnsdödlighet 2003 Fig. 2:1 Källa: OECD 2005 Fig. 2:1."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Start

2 Spädbarnsdödlighet 2003 Fig. 2:1 Källa: OECD 2005 Fig. 2:1

3 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Förväntad dödlighet vid födseln 1960 och 2003 Källa: OECD 2005 Fig. 2:2

4 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Hälso- och sjukvårdskost- naderna i OECD-länderna per invånare 2002, totalt och fördelade på privat och offentlig finansiering Källa: OECD 2004 Fig. 2:3

5 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Köpkraftsjusterad avvikelse i procent från de svenska läkemedelspriserna för 17 europeiska länder. X-axeln i diagrammet utgör den svenska prisnivån Källa: Läkemedelsförmånsnämnden 2004 Fig. 2:4

6 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Antal sysselsatta läkare och sjuksköterskor inom hälso- och sjuk- vården per 100 000 invånare i fyra nordiska länder, 2002 Källa: Nomesco 2004, Socialstyrelsen 2004 Fig. 2:5

7 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Sjukvårdskostnader och BNP per invånare inom OECD (USD), 2002 Källa: OECD 2004 Fig. 3:1

8 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Hälso- och sjukvårdens kostnader 1993–2003. Fasta kostnader i 2000 års prisnivå. Index 1993=100 Källa: SCB Fig. 3:2

9 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Nettokostnader för hälso- och sjukvård exklusive tandvård per invånare och län, 2004 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2004 Fig. 3:3

10 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Läkemedelskostnaderna per invånare efter län (AUP exkl. moms), 2004 Källa: Socialstyelsen 2005 Fig. 3:4

11 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Förändringen av antalet barnmorskor, sjuksköterskor och läkare sysselsatta inom hälso- och sjukvården, 1995–2003. Index 1995=100 Källa: Socialstyrelsen 2005 Fig. 3:5

12 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Utveckling av en ”organisatorisk olycka” med ”aktiva fel” och ”latenta fel” (förhållanden) med utgångspunkt i Reason (1990 och 1997) Källa: Ödegård 1999 Fig. 4:1

13 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Förklaringsmodell till olika typer av felbehandlingar efter Reason och Rasmussens teorier Källa: Ödegård 1999 Fig. 4:2

14 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Försäljningen av de viktigaste grupperna av läkemedel mot hjärt-kärlsjukdom. Antal DDD/TIND, 2000–2004 Källa: Apoteket AB Fig. 5:1

15 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Akut reperfusionsbehandling vid hjärtinfarkt med ST-höjning eller vänstergrenblock i relation till ålder och kön, 1995–2003 Källa: RIKS-HIA 2004 Fig. 5:2

16 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Landstingsfördelning av användning av kranskärls- röntgen vid akut hjärtinfarkt hos patienter utan ST-höjning och yngre än 80 år, 2003 Källa: RIKS-HIA 2004 Fig. 5:3

17 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 30-dagarsdödlighet vid akut hjärtinfarkt bland patienter i olika åldersgrupper, per kön, 1995–2003 Källa: RIKS-HIA 2004 Fig. 5:4

18 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Andelen patienter som fått vård på strokeenhet, per landsting, 2003 Källa: RiksStroke 2004 Fig. 5:5

19 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Andelen patienter som avled inom 28 dagar efter insjuknandet, i olika åldersgrupper, 2001–2003 Källa: RiksStroke 2004 Fig. 5:6

20 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Måluppfyllelse gällande HbA1c bland diabetiker i primärvården, per landsting, 2003 Källa: NDR 2004 Fig. 5:7

21 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Kurativ behandling av prostatacancer, 1998–2003 Källa: Nationella kvalitetsregistret för prostatacancer 2004 Fig. 5:8

22 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Sjukdomsaktivitet vid insjuknandet resp. efter sex och tolv månaders läkemedelsbehandling, samt grad av förbättring efter tolv månader, för patienter som inkluderats under första sjukdomsåret, per region, 2003 Källa: RA-registret 2004 Fig. 5:9

23 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Antal kataraktoperationer per 1000 invånare samt per 100 invånare 70 år och äldre, per landsting, 2003 Källa: Nationella Kataraktregistret 2004 Fig. 5:10

24 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Utvecklingen av synskärpan på operationsögat resp. bästa ögat före kataraktoperation, 1992–2003 Fig. 5:11 Källa: Nationella Kataraktregistret 2004

25 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Försäljningen (DDD) av låg- och medelpotenta östrogener, 1977–2003 Fig. 5:12 Källa: Apoteket AB

26 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Andel (%) läkarbesök hos privata vårdgivare i primärvården, per landsting, 2003 Källa: Landstingsförbundet 2004 Fig. 5:13

27 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Procentuell andel kariesfria 3-, 6- och 12-åringar enligt rapporter från landstingen åren 1985–2004 Fig. 5:16 * Data för 2004 är preliminära. Källa: Socialstyrelsen 2005

28 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Nolans förbättringsmodell Källa: Landstingsförbundet 1997 Fig. 6:1

29 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Strategiska för- bättringsområden i Landstinget i Jönköpings län (”Diamantbilden”) Källa: Qulturum 2005 Fig. 6:2

30 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Begreppen produktivitet och effektivitet Källa: Spri 1994 Fig. 7:1

31 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Andel (%) av patienterna som väntade tre månader eller kortare tid till läkarbesök på mottagning resp. till behandling inom ortopedi, 2002–2004 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2005 Fig. 8:1

32 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Framkomlighet på telefon för tidsbeställning för läkarbesök på vårdcentral, 2002 och 2005 Källa: Socialstyrelsen 2005 Fig. 8:2

33 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Väntetid till besök hos allmänläkare, våren 2002–våren 2005 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2005 Fig. 8:3

34 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Andel patienter per landsting som fått tid för läkarbesök inom sju dagar på vårdcentral, mars 2005 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 2005 Fig. 8:4

35 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 2:1

36 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 2:2

37 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 2:3

38 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 3:3

39 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 4:1

40 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 4:2

41 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:1

42 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:4

43 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:5

44 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:6

45 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:7

46 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:8

47 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:15

48 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:17

49 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:21

50 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 5:24

51 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 8:1

52 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 8:2

53 Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Tab 8:4


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsrapport 2005 Start. Spädbarnsdödlighet 2003 Fig. 2:1 Källa: OECD 2005 Fig. 2:1."

Liknande presentationer


Google-annonser