Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peterslunds förskola med ny utemiljö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peterslunds förskola med ny utemiljö"— Presentationens avskrift:

1 Peterslunds förskola med ny utemiljö
Hur vår nya utemiljö skulle kunna bli en pedagogiskt spännande miljö för små barn Av Anja Korpi Kardell,

2 Utemiljön idag

3 Om Peterslund vinner tävlingen vill vi att utemiljön blir som följer…
Utemiljön imorgon? Om Peterslund vinner tävlingen vill vi att utemiljön blir som följer…

4 Med sandlandskap Ett större område med sand där kanten är varierad och samtidigt kan utgöra en hinderbana… Ett område av gården som ligger i skugga mellan sommartid. Närhet till vatten utökar möjligheter för utforskande och kreativ lek! …eller så här? Idag… Kanske så här imorgon?

5 Med miljöer för motoriska utmaningar
Istället för den oinspirerande miljön idag vill vi att gården ska ge barnen möjlighet till flera motoriska aktiviteter. Ett kuperat område där de lockas att gå, springa, rulla och åka ned. En utemiljö där den motoriska svårighetsgraden varierar och där barn i åldern 1-5 år utmanas i att klättra, krypa, hoppa, åla, gå, springa, balansera och klänga. Men även en plan, öppen yta är viktig där de kan springa runt, leka lekar och sparka boll. Kanske så här…? Eller så här..?

6 Med skapande kreativa miljöer
Ett rum för skapande aktiviteter med plats för utomhusateljé under tak. Tillgång till vatten måste finnas. Markytan bör vara jämn och hård så att stafflier och bord lätt kan ställas dit. Ytan bör vara lokaliserad i närheten av förskolebyggnaden för att barn och pedagoger ska kunna kliva ut med färg, pensel eller lera.

7 Med rum för kunskapssökande och utforskande aktiviteter
Miljöer där barn utmanas i naturvetenskapliga ämnen men även i sin tekniska och matematiska utveckling. Där ska barnen få möjlighet att odla, hälla, ösa, bygga, konstruera, experimentera, samla, sortera och stapla. Område i sol för odling. Område i skugga för barns konstruerande aktiviteter. Markytan ska vara jämn och hård med bra möjligheter till förvaring av olika sorters material såsom t.ex. virke, träklotsar, rör, burkar, slangar, trattar mm. Möjlighet att hänga upp block och talja blir en tillgång. Lekvänlig och funktionell vattenavrinning likaså!

8 Med små och stora mötesplatser
Små och stora mötesplatser där möten mellan barn och pedagoger, barn och barn samt föräldrar och pedagoger kan äga rum dagligen. Utformade på olika sätt och på ett par olika ställen på gården, både i sol och skugga samt i öppna respektive mer slutna rum... En kubblabyrint kan vara ett exempel på en mötesplats, en samlingstrappa eller en koja ett annat.

9 Med naturlika miljöer Lektåliga buskar som barnen kan gömma sig, gärna med en lockande stig som leder in till ett litet öppet utrymme i buskaget där barnen kan ha en koja. Där de kan få känna sig osynliga och träda in i sin fanstasivärld… 

10 Slutligen med välkomnande entréer
…som får barn, föräldrar, personal och besökare att känna sig välkomna till förskolan! Någonting roligare än dagens skylt kanske?

11 Karaktärsdrag som ska utmärka vår nya gård
De här fem karaktärsdragen vill vi ska prägla gården: Öppen Naturlik Kuperad Rumslighet Entrékänsla


Ladda ner ppt "Peterslunds förskola med ny utemiljö"

Liknande presentationer


Google-annonser