Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Atom och kärnfysik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Atom och kärnfysik."— Presentationens avskrift:

1 Atom och kärnfysik

2

3

4

5

6 Isotoper

7 Elektroner kan ge sig iväg till ett yttre skal om man tillför energi t
Elektroner kan ge sig iväg till ett yttre skal om man tillför energi t.ex genom att värma ett ämne.

8 Faller den till bana ett så blir det ultraviolett strålning.
Atomen har för en kort stund överskott på energi den är då instabil. Elektronen faller tillbaka till en lägre bana och gör sig på så sätt av med överskottsenergin. Faller den till bana två blir det synligt ljus av olika färg beroende på vilket yttre bana den faller från. Faller den till bana ett så blir det ultraviolett strålning. Faller den till bana tre blir det infraröd strålning.

9

10 Om en elektron med överskottsenergi ger sig iväg till en yttre bana och en annan elektron från ett yttre skal tar dess plats utsänds istället röntgenstrålning

11

12

13 Atomkärnor med överskotts energi
Många grundämnen har isotoper. Vissa atomkärnor innehåller för mycket energi och är instabila. Dessa ämnen gör sig av med överskottsenergin genom att kärnan faller sönder och andra grundämnen bildas. Samtidigt avges strålning. Dessa ämnen sägs vara radioaktiva

14 Alfa sönderfall

15 Beta sönderfall

16 Gamma strålning Denna typ av strålning är elektromagnetisk strålning med mycket kort våglängd och sker ofta tillsammans med alfa & beta-strålning. Den är mycket genomträngande.

17

18 Joniserande strålning
All strålning är bärare av energi. När strålningen träffar materia, överförs en del av energin till materiens atomer. Är strålningen tillräckligt energirik kan den slita loss elektroner från atomen, detta kallas jonisation. Strålning som åstadkommer detta kallas "joniserande strålning". De vanligaste joniserande strålslagen är: alfa-, beta-, gamma-, röntgen- och neutronstrålning.

19 Vår strålmiljö Strålningen är skadlig för vävnaden och därför bör vi begränsa den och inte utsättas onödigt till den.

20 Att upptäcka och mäta strålning

21 Stråldos

22 Filmdosimeter

23 Användning av radioaktiva isotoper

24 Halveringstid Radioaktiv sönderfall kan pågå så änge tills alla atomkärnor sönderfaller – sönderfallstiden. Så lång tid det tar för hälften av alla atomkärnor i ett radioaktivt ämne att sönderfalla.

25

26 Kol 14- metoden Halveringstid 5600 år

27 Kol 14 metoden - graf

28 Tillverka grundämnen

29 Kväve till kol

30 Kärnklyvning = Fission

31 Fusion

32 Värmeverk

33 Kärnkraftvärk (havs saltvaten)

34 Framtidens energikälla?

35 Mass- och energibalansen
Materia kan inte skapas eller förintas. Likaså kan inte energi skapas eller förintas utan bara omvandlas till en annan form Mellan materia och energi finns en relation och materia kan omvandlas till energi. E=m*c2

36 Massa och energibalansen
Efter fissionen ”försvinner” en del massa som omvandlas till energi som man får under processen.

37 Sammanfattning, Tefy

38 Sammanfattning, Spektrum

39 Sammanfattning, Spektrum


Ladda ner ppt "Atom och kärnfysik."

Liknande presentationer


Google-annonser