Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

“New” Matrix Organisation 2013 Kenneth LARSSON. 2 Bureau Veritas BV Sweden Organization – Founding principles ► 2 legal entities (156 & 073) 156 – SCS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "“New” Matrix Organisation 2013 Kenneth LARSSON. 2 Bureau Veritas BV Sweden Organization – Founding principles ► 2 legal entities (156 & 073) 156 – SCS."— Presentationens avskrift:

1 “New” Matrix Organisation 2013 Kenneth LARSSON

2 2 Bureau Veritas BV Sweden Organization – Founding principles ► 2 legal entities (156 & 073) 156 – SCS (CER) 073 – MAR, INY, BQE (Bureau Veritas Quality Excellence), SCS TRG ► Operating in a matrix of Profit and Service centers: Verticalised Profit center – Business Unit MAR I&F Profit centers – Business Units SCS, INY, BQE (HSR), TRG, SCS - NO I&F Service centers – providing services across all I&F BU – S & M, QHSE, Scheduling, IT Country Service centers – providing services across all BV Sweden BU – FIN, Office & HR, IT

3 3 Bureau Veritas Matrix Organization CCE SCS KL IND Vacant BQE Vacant FIN I. NIEMI Office & HR Britt-Louise KJELLBERG IT Dmitrijs GRIGORJEVS Sales (& Marketing) J. GHILDIYAL QHSE M. LINDSTRÖM TRG CB MAR BS OPERATIONAL MANAGER M. NODEGHAN SCS-NO MN

4 4 Bureau Veritas Bureau Veritas Services in Sweden Tjänst: Certifiering av Ledningssystem Produkter : Kvalitet - ISO 9001 Miljö - ISO 14001 - EMAS - Utsläppsrätter - EPD Hälsa & Säkerhet - OHSAS 18001 - AFS 2001:1 Socialt Ansvarstagande - SA 8000 Automotive - ISO/TS 16949 Järnväg - IRIS Informationssäkerhet - ISO 27000 Livsmedel - ISO 22000 - BRC Skog - FSC - PEFC Medical - ISO 13485 VeriCert® CERTIFICATION Tjänst : Hälsa Säkerhet & Miljö Produkter : CHESS Web SDB (leverantör & användare) Utarbetning, översättning, kvalitetskontroll av SDB Kemisk Inventarierevision Kemisk Riskanalys Miljöutredningar Livscykelanalyser (LCA) GAP Analys - Miljö GAP Analys - Arbetsmiljö Miljö - Lagrevision Miljö - Due Diligence Hälsa & Säkerhet Lagrevision Leverantörsbedömningar (Miljö & Code of Conduct) ATEX (:99) VERIPERF® - Miljö - Säkerhet HSE Tjänst : Inspektion, provning och analys Produkter : ’Pre-shipment’ inspektioner Shop Inspection Supplier Technical Assessment Bevittnad provning Materialinspektion Inventarieinspektion Leverantörsbedömningar (produkt) Inköpsprojekt i andra länder Teknisk - Due Diligence Vindkraft Tryckdirektivet Järnvägsdirektivet Maskindirektivet ATEX (:94) INDUSTRY Tjänst : Utbildning Produkter : IRCA Lead Auditor Ledningsseminarier Företagsintern - Anpassad Öppna kurser och seminarier TRAINING

5 Line organisation

6 6 Bureau Veritas 6 ► Organisation Chart K. Larsson CCE SWEDEN New Organization 2013 SALES NORTH SALES NORTH CER SWE, CER NOR C. Burénius TRG I. NIEMI FC J. GHILDIYAL SALES KAM&RENEWAL B-L. KJELLBERG HR & OM M. LINDSTRÖM FA/QMS SALES WEST SALES WEST M. NODEGHAN OPERATAIONAL MANAGER OPERATAIONAL MANAGER Interim K. Larsson Interim K. Larsson IND Interim K. Larsson Interim K. Larsson BQE

7 I & F Profit Centers

8 8 Bureau Veritas Customer Service (production planning, invoicing AR, new competence profiles required”), AP-invoices approval Approval & coordination on AR & AP (3,5 FTE) Subcontractors (42 SC) Auditors (6,5 FTE) NEW - I&F / SCS Operation Org Chart (2013) Kenneth LARSSON Country Manager Majid NODEGHAN Operational Manager FIN IN Office & HR BLK IT DG S & M JG QHSE MIL SCS NEZ BL KAM / RENEWAL (1,5 FTE) ”NEW” CUSTOMER SERVICE PROCESS PRODUCTION KAM & RENEWAL Operational Coordinator (1 FTE)

9 9 Bureau Veritas IT customer support (Network DK/NO) INY & BQE Coordinator Olivia HOLÉN Subcontractors INY, HSR & BQE Org Chart (2013) Kenneth LARSSON Country Manager VACANT (Interim K. Larsson) INY & BQE Business Manager INY & HSR process FIN IN Office & HR BLK IT DG S & M KL/HH QHSE MIL INY NEZ BL HSR NEZ BL

10 10 Bureau Veritas TRG Coordinator (1FTE) Subcontractors TRG Org Chart (2013) Kenneth LARSSON Country Manager Camilla BURENIUS (on Maternity Leave) TRG Business Manager TRG process FIN IN Office & HR BLK IT DG S & M KL/HH QHSE JOM INY NEZ BL HSR NEZ BL

11 Service Centers

12 12 Bureau Veritas Sales Org Chart (2013) Kenneth LARSSON Country Manager Jesper GHILDIYAL Sales & Business Development Manager (Sales process owner) VACANT (Interim K. Larsson) HSR & IND Business Manager SALES Majid NODEGHAN OPERATIONAL MANAGER BD – NORTH Jenny BERGSTROM NEW BD – VACANT (1 FTE) CER SBO (1FTE) KAM (VACANT) NEZ M&S Åsa KÄRRMAN TRG Business Coordinator Ass. KAM/Volvo/NOR (1FTE) Backoffice - Volvo/NOR/Renewal (O,5 FTE) BD - SOUTH VACANT BD POSITION New BD-Elson FERREIRA (1 FTE) BD - INY / BQE / CER NEW BD - VACANT

13 13 Bureau Veritas CER Auditor audit 0.2 FTE QHSE & T Org Chart (2013) Kenneth LARSSON Country Manager Mikael LINDSTRÖM I&F QHSE Manager (QHSE & Technical process owner) VACANT (Interim K. Larsson) BQE & IND Business Manager QHSE & T process Majid NODEGHAN OPERATIONAL MANAGER CER LTM (PM) 5 x 0.2 = 1 FTE CER FA+AR BA, AMS, AL 2,5 FTE NEZ QHSE Holding TM

14 14 Bureau Veritas Office & HR Britt-Louise KJELLBERG ADM process owner (1FTE) FIN Inesa NIEMI FIN process owner (1FTE) IT Dmitrijs GRIGORJEVS IT process owner GES Org Chart (2013) Kenneth LARSSON Country Manager GES Functions (Office, HR, FIN, IT) Business Units MAR, SCS, HSR & IND GES functions Service Centers M&S, QHSE&T, HR, FIN, IT NEZ & NBD GES functions Sub Ledger Accountant (1FTE) IT network resourses

15


Ladda ner ppt "“New” Matrix Organisation 2013 Kenneth LARSSON. 2 Bureau Veritas BV Sweden Organization – Founding principles ► 2 legal entities (156 & 073) 156 – SCS."

Liknande presentationer


Google-annonser