Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mirabilia urbis Romae. Mirabilia urbis Romae 1 Romturismen: vallfärder fr o m senantikenRomturismen: vallfärder fr o m senantiken Prudentius, Peristephanon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mirabilia urbis Romae. Mirabilia urbis Romae 1 Romturismen: vallfärder fr o m senantikenRomturismen: vallfärder fr o m senantiken Prudentius, Peristephanon."— Presentationens avskrift:

1 Mirabilia urbis Romae

2 Mirabilia urbis Romae 1 Romturismen: vallfärder fr o m senantikenRomturismen: vallfärder fr o m senantiken Prudentius, Peristephanon 12: beskrivning av Peterskyrkan (jämförd med kejserliga palats)Prudentius, Peristephanon 12: beskrivning av Peterskyrkan (jämförd med kejserliga palats) Medeltiden: spekulation kring monumentenMedeltiden: spekulation kring monumenten Notitia ecclesiarum urbis Romae (600-t.) och Itinerarium Einsiedlense (700-800-t.)Notitia ecclesiarum urbis Romae (600-t.) och Itinerarium Einsiedlense (700-800-t.) Rom = nytt Jerusalem (kyrkor, katakomber, andra monument)Rom = nytt Jerusalem (kyrkor, katakomber, andra monument) Romguider = fromheten kombinerad med resanRomguider = fromheten kombinerad med resan Otto III (980-1002) och Silvester II: renovatio imperii på stället (återupprättning av den kejserliga byrokratin, byggnadsprojekt)Otto III (980-1002) och Silvester II: renovatio imperii på stället (återupprättning av den kejserliga byrokratin, byggnadsprojekt)

3 Mirabilia Urbis Romae 2 ca. 1000 > Roms förfall (Hildebert av Lavardin, Vilhelm av Malmesbury)ca. 1000 > Roms förfall (Hildebert av Lavardin, Vilhelm av Malmesbury) 1100-t: renovatio av staden Rom i Rom (återgrundande av Senaten)1100-t: renovatio av staden Rom i Rom (återgrundande av Senaten) ’staden Roms underbara saker/aspekter’ (baserad på tidigare itineraria, Ovidius, Fasti bl.a.) ’staden Roms underbara saker/aspekter’ (baserad på tidigare itineraria, Ovidius, Fasti bl.a.) Mirabilia urbis Romae: 1140/1143, översatt t. fl. spr. – apologi för Rom, Rom som den kristliga världens huvudstadMirabilia urbis Romae: 1140/1143, översatt t. fl. spr. – apologi för Rom, Rom som den kristliga världens huvudstad 2 redaktioner: den äldsta av Benedictus, kaniker i Peterskyrkan2 redaktioner: den äldsta av Benedictus, kaniker i Peterskyrkan

4 Mirabilia 2 Capitolium = caput mundiCapitolium = caput mundi Struktur: 1. murarna 2. portarna 3. triumf¨bågarna 4. kullarna 5. termerna 6. palatia 7. teatrarna 8. broarna 9. gravarnaStruktur: 1. murarna 2. portarna 3. triumf¨bågarna 4. kullarna 5. termerna 6. palatia 7. teatrarna 8. broarna 9. gravarna fantasifantasi

5 Mirabilia 3 Andra redaktionen: Graphia aureae urbis, efter 1154Andra redaktionen: Graphia aureae urbis, efter 1154 Översättning till volgare (folkspråket): Le Miracole di Roma av andra redaktionen (mellersta Italien), ca. 1250; även andra översättningar 1200-1300-t.Översättning till volgare (folkspråket): Le Miracole di Roma av andra redaktionen (mellersta Italien), ca. 1250; även andra översättningar 1200-1300-t.

6 Andra Mirabilia Magister Gregorius, c. 1200: De mirabilibus urbis RomaeMagister Gregorius, c. 1200: De mirabilibus urbis Romae Pessimistisk: Roms förfall; intresse för antika monumentPessimistisk: Roms förfall; intresse för antika monument Nicolas Rosell, kardinal av Aragonien, c. 1360: De mirabilibus civitatis RomaeNicolas Rosell, kardinal av Aragonien, c. 1360: De mirabilibus civitatis Romae Anonimo magliabechiano (hs. från Antonio Magliabechis bibliotek), c. 1411: Tractatus de rebus antiquis et situ urbis RomaeAnonimo magliabechiano (hs. från Antonio Magliabechis bibliotek), c. 1411: Tractatus de rebus antiquis et situ urbis Romae Inga legender, ingen humanistInga legender, ingen humanist

7 11. De iussione Octaviani imperatoris et responsione Sibille.11. De iussione Octaviani imperatoris et responsione Sibille. Tempore Octaviani imperatoris, senatores videntes eum tante pulchritudinis quod nemo in oculos eius intueri poterat et tante prosperitatis et pacis quod totum mundum sibi tributarium fecerat, dicunt: "Te adorare volumus quia deitas est in te; si hoc non esset, non tibi omnia essent prospera". Qui renitens, indutias postulavit, ad se sibillam Tiburtinam vocavit, cui quod senatores dixerant recitavit. Que spatium trium dierum petiit, in quibus artum jejunium operata est. Post tertium diem respondit imperatori: "Hoc pro certo erit, domine imperator: Iudicii signum, tellus sudore madescet; e celo rex adveniet per secla futurus, scilicet in carne presens, ut judicet orbem" et cetera que secuntur.Tempore Octaviani imperatoris, senatores videntes eum tante pulchritudinis quod nemo in oculos eius intueri poterat et tante prosperitatis et pacis quod totum mundum sibi tributarium fecerat, dicunt: "Te adorare volumus quia deitas est in te; si hoc non esset, non tibi omnia essent prospera". Qui renitens, indutias postulavit, ad se sibillam Tiburtinam vocavit, cui quod senatores dixerant recitavit. Que spatium trium dierum petiit, in quibus artum jejunium operata est. Post tertium diem respondit imperatori: "Hoc pro certo erit, domine imperator: Iudicii signum, tellus sudore madescet; e celo rex adveniet per secla futurus, scilicet in carne presens, ut judicet orbem" et cetera que secuntur.

8 Ilico apertum est celum et nimius splendor irruit super eum; vidit in celo quandam pulcerrimam virginem stantem super altare, puerum tenentem in bracchiis. Miratus est nimis et vocem dicentem audivit: "Hec ara filii Dei est". Qui statim in terram procidens adoravit. Quam visionem retulit senatoribus et ipsi mirati sunt nimis. Hec visio fuit in camera Octaviani imperatoris, ubi nunc est ecclesia sancte Marie in Capitolio; idcirco dicta est Sancta Maria Ara celi.Ilico apertum est celum et nimius splendor irruit super eum; vidit in celo quandam pulcerrimam virginem stantem super altare, puerum tenentem in bracchiis. Miratus est nimis et vocem dicentem audivit: "Hec ara filii Dei est". Qui statim in terram procidens adoravit. Quam visionem retulit senatoribus et ipsi mirati sunt nimis. Hec visio fuit in camera Octaviani imperatoris, ubi nunc est ecclesia sancte Marie in Capitolio; idcirco dicta est Sancta Maria Ara celi.

9 Santa Maria in Aracoeli Ara coeli = himmelens altareAra coeli = himmelens altare På Capitolium: templet av Iuno Moneta in antikenPå Capitolium: templet av Iuno Moneta in antiken Grekiskt kloster 600-t.Grekiskt kloster 600-t. ______________________________ G.B. Falda, karta över Rom 1676G.B. Falda, karta över Rom 1676

10 Lievin Cruyl, ca. 1640 - ca. 1720 Diciotto vedute di Roma 1665 S.M. in Aracoeli Capitolium Capitolium

11 Gruppen från 2003

12 S.M. in Aracoeli 2 Kyrkan rekonstruerad 1285-7, fransiskaner (Ordo minorum = OM), vigd 1291Kyrkan rekonstruerad 1285-7, fransiskaner (Ordo minorum = OM), vigd 1291 Arnolfo di Cambio arbetar inneArnolfo di Cambio arbetar inne Trappan 1348, Cola di Rienzo öppnarTrappan 1348, Cola di Rienzo öppnar

13

14 S.M. in Aracoeli 3 Två versioner av legenden: 1.Orientalisk version, Iohannes Malalas, 500-t., översatt till latin i Rom, 700-t. -Under 55. året av sin regering, Octavianus Augustus (31 fKr. – 14 eKr.) frågar Pythia (= Sibyllan i Delphoi, men här på Capitolium) om sin efterträdare -svar: ung jude, himmelens herre förbjuder Augustus att offra till andra gudar - Augustus uppreser ett altar Guds son till ära på Capitolium

15 S.M. in Aracoeli 4 2. västliga versionen: först förekommer i MUR2. västliga versionen: först förekommer i MUR Pythia > Sibylla Tiburtina (Tivoli); senatorer; Jungfru Maria i en visionPythia > Sibylla Tiburtina (Tivoli); senatorer; Jungfru Maria i en vision Dikten: < Augustinus, de civitate Dei 18.23, Sibylla ErythraeaDikten: < Augustinus, de civitate Dei 18.23, Sibylla Erythraea MUR-versionen även i Jacopo da Voragines Legenda aurea (1200-tMUR-versionen även i Jacopo da Voragines Legenda aurea (1200-t.)

16 S.M. in Aracoeli 5 I texten & urkunder: ecclesia sanctae Mariae in CapitolioI texten & urkunder: ecclesia sanctae Mariae in Capitolio MUR: Ara caeli, i urkunder först på 1300-t.MUR: Ara caeli, i urkunder först på 1300-t. Grunden för legenden: en inskription – Fidei Aug(ustae) sacr(um) läst som Fi dei Aug(ustus) sacr(avit)Grunden för legenden: en inskription – Fidei Aug(ustae) sacr(um) läst som Fi dei Aug(ustus) sacr(avit)

17 S.M. in Aracoeli 6 Tempore Octaviani imperatoris: C. Octavius, Julius Caesars syster- och adoptiv son > C. Iulius Caesar Octavianus, senare Augustus, enherre över Rom 31 fKr. – 14 jKr.Tempore Octaviani imperatoris: C. Octavius, Julius Caesars syster- och adoptiv son > C. Iulius Caesar Octavianus, senare Augustus, enherre över Rom 31 fKr. – 14 jKr. Primus inter paresPrimus inter pares Cognomen Caesar > titel, kejsare, Kaiser, tsar’Cognomen Caesar > titel, kejsare, Kaiser, tsar’ Imperator (per akklamation): segerrik general > titel, empereur, emperorImperator (per akklamation): segerrik general > titel, empereur, emperor

18 S.M. in Aracoeli 7 Reniteor, renisus sum, reniteri 2: vägraReniteor, renisus sum, reniteri 2: vägra Tiburs, Tiburtis > TivoliTiburs, Tiburtis > Tivoli Camera: inskription i kyrkan a cubiculo augustorum > Augustus’ kammare > Augustus’ palatsCamera: inskription i kyrkan a cubiculo augustorum > Augustus’ kammare > Augustus’ palats


Ladda ner ppt "Mirabilia urbis Romae. Mirabilia urbis Romae 1 Romturismen: vallfärder fr o m senantikenRomturismen: vallfärder fr o m senantiken Prudentius, Peristephanon."

Liknande presentationer


Google-annonser