Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet."— Presentationens avskrift:

1 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

2 Nedrustning en livsviktig fråga

3 Var ska man börja??? 30 000 kärnvapen i 8 länder 650 miljoner sk. lätta vapen i världen Över en halv miljon människor dör varje år av våld med lätta vapen Ett av dagens vapen kan ha lika stor sprängkraft som alla II- världskrigets vapen tillsammans - inklusive atombomberna! 1945 dog över 200 000 människor i Hiroshima och Nagasaki av USA:s atom- bomber Ca 60 väpnade konflikter rasar i världen i detta ögonblick Civila utgör 90% av dödsoffren i moderna krig Risken för våld i hemmet ökar när vapen finns i cirkulation i samhället Kvinnor drabbas ofta hårdast 95% av dagens krig är inbördeskrig – De flesta i fattiga länder Världens samlade militärbudget ligger på närmare 800 miljarder dollar USA står för hälften av detta Det globala biståndet utgör 1/8 av militär- utgifterna Kärnkraft ger möjlighet till kärnvapen Massförstörelse- vapen: Biologiska, Kemiska & Kärnvapen 50 miljoner landminor i världen 20 000 människor per år dödas av minor

4 Där det måste sluta: Med nedrustning!!

5 Att nedrusta innebär att Efter en konflikt : samla in vapen, ammunition samt explosivt material; förstöra det; eller smida om till nyttoredskap I stater i fred : avveckla en (avtalad) del av sina militära resurser för att ägna försvarsbudgeten åt annat eller för att upprätthålla fredliga relationer med andra stater I kärnvapenstater : göra sig av med sina kärnvapenarsenaler och sitt kärnvapenmaterial Att demobilisera innebär att främja den allmänna säkerheten; stärka rättsväsendet och förhindra att samhället återfaller till krig

6 Olika regler för olika länder? USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike och Kina har kärnvapen Indien och Pakistan också Att Israel har kärnvapen har kallats världens sämst hållna hemlighet Det är vapnen som är farliga – inte enbart vem som håller i dem När länder som Iran och Nord Korea misstänks utveckla kärnvapen pratar världen om väpnad attack

7 Nedrustning på mellanstatlig nivå Kärnvapen Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) – Ickespridningsavtalet för kärnvapen, översynskonferenser Conference on Disarmament – Nedrustningskonferensen i Genève UN Disarmament Commission – Nedrustningskommissionen i NY General Assembly First Committee – FN: s Generalförsamlings kommitté om nedrustning och internationell säkerhet Blixkommissionen + rapport Lätta vapen UN Programme of Action on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons – FN: s handlingsplan för att stoppa illegal handel med lätta vapen, översynskonferenser Arms Trade Treaty kampanj

8 Vapen och genus Socialt konstruerad maskulinitet (beskyddande, aktiv, aggressiv) och femininitet (värnlös, passiv, fredlig) ökar i krigstid Oproportionalitet: kvinnor sällan producenter, leverantörer, köpare eller användare av vapen 90% civila offer i moderna krig – fler civila är kvinnor Nya roller – gamla mönster Vapen i samhället ökar risken för våld med vapen i hemmet Kvinnliga kombattanter – socialt stigma och utsatthet Kvinnor som både offer och aktörer! KÖN – Biologiska olikheter mellan kvinnor och män GENUS – Socialt och kulturellt skapade roller för kvinnor och män

9 Nedrustning och genus Övervikt av män vid nedrustningsförhandlingar Tekniskt, kliniskt språk Kvinnor ofta exkluderade från fredsförhandlingar och socialt återuppbyggnadsarbete, erfarenhet och förståelse går förlorad Behov av genusperspektiv vid nedrustnings- och demobiliseringsarbete, ex. definition av ”kombattant”, genusbaserade specialbehov etc.

10 Resolution 1325 Främja kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och konfliktlösning Integrera genusperspektiv i fredsbevarande insatser Jobba för skydd av kvinnor och flickor i konfliktområden Skapa en genomgående genusmedvetenhet i allt FN: s arbete

11 WILPF och nedrustning ” WILPF aims at world peace through complete, universal, irreversible, transparent and verifiable disarmament of all weapons systems ” REACHING CRITICAL WILL Bevaka internationella nedrustningsförhandlingar och konferenser Lobbyarbete gentemot statliga delegationer i nedrustningsregimen Göra information om den internationella nedrustningsdebatten förståelig och lättillgänglig – nyhetsbrev, rapporter, hemsida Koordinera civilsamhällets engagemang för nedrustning, ex. under internationella konferenser PEACEWOMEN Bevakar FN:s samt annat internationellt arbete kring 1325 Jobbar för snabbt och fullständigt verkställande av 1325 Göra information om resolutionen och arbete för kvinnor, fred och säkerhet i världen tillgänglig – nyhetsbrev, hemsida Lobbyarbete, representation Översättning av 1325 till olika språk – 77 just nu

12 IKFF och nedrustning Seminarier och föreläsningar Studiecirklar Utbildade informatörer Skriften ”Nedrustning av kärnvapen – en mänsklig säkerhetsfråga” Samarbetsprojekt med andra WILPF sektioner i världen, ex. Japan och Albanien

13 Albanien IKFF planerar ett fadderprojekt med Albanien Stödja sektionen ekonomiskt Studieresa Studentutbyte/fältvolontärarbete Ett av Europas fattigaste länder Arbetslöshet, förstörd infrastruktur, politiskt instabilitet, korruption, svagt rättssystem Illegala vapen i omlopp Lågt kvinnligt politiskt deltagande Men: utvecklingen går i rätt riktning! WILPF Albanien jobbar med: Avväpning och vapeninsamling Aktiviteter för att informera och underlätta nedrustningen Lokalisera gömda vapen Öka medvetenhet om kvinnors roll i ekonomisk utveckling Öka kvinnligt deltagande i parlamentet Minska analfabetismen

14 Japan Två viktiga frågor för WILPF Japan: 1.Det allmänna motståndet mot Artikel 9 i konstitutionen – fredsartikel: ta avstånd från krig, militär och vapen 2.Det allmänna motståndet mot genuspolitik och jämställdhet samt Lobbyarbete gentemot japanska regeringen för totalt avskaffande av kärnvapen, generell nedrustning, minskad militärbudget och kvinnor i konfliktlösning Japan är det enda landet i världen som utsatts för kärnvapenbombningar under krig – Hiroshima och Nagasaki 1945, 200 000 döda, fosterskador än idag. IKFF arbetar med den japanska sektionen: Studiecirklar och information om kärnvapenbombningarna, militarisering, jämställdhet Studieresa

15 Nu är det din tur! Bli medlem - gå in på hemsidan och registrera dig! www.ikff.se Engagera dig i en krets nära dig Arbeta i nätverk, gå med i någon av arbetsgrupperna för Albanien eller Japan Hjälp till med kansliets löpande arbete - skriv texter till hemsidan, bidra till IKFF Nytt etc. Engagera dig i Young WILPF, vårt internationella nätverk för unga medlemmar

16 Frågor och diskussion


Ladda ner ppt "Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet."

Liknande presentationer


Google-annonser