Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 PAX En fridfull analys Lennart Lönngren. 2 Pax är ett vanligt ord i liturgiska sammanhang. Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae voluntatis!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 PAX En fridfull analys Lennart Lönngren. 2 Pax är ett vanligt ord i liturgiska sammanhang. Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae voluntatis!"— Presentationens avskrift:

1 1 PAX En fridfull analys Lennart Lönngren

2 2 Pax är ett vanligt ord i liturgiska sammanhang. Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae voluntatis! Pax vobiscum! Dona nobis pacem!

3 3 Vi börjar med det sistnämnda exemplet: Dona nobis pacem! är ett explicit talaktslexem (≈ «querimus»). Ur verbformen extraheras dessutom, här för tydlighetens skull ersatt med motsvarande pronomen.

4 4 är treställigt, vilket vi ser om vi inför en implicit nod «nos», koreferent med nobis: Dona «nos» «i.e.» nobis pacem! «Tu» är naturligtvis «deus», «nos» är «homines».

5 5 För koreferenta lexem behövs egentligen bara en nod: Dona nobis pacem! «Vi bedja dig att du måtte giva oss fred».

6 6 Ganska nära i betydelse står (presens konjunktiv) som i följande exempel. Vi nöjer oss med att ange objektsaktanten: Fiat lux! Frid (vare ) med eder!

7 7 Om vi inte har någon verbform att knyta denna betydelse till kan vi tillgripa ett icke- segmentellt lexem, nämligen intonationen: Pax vobis ! I skriften representeras det sökta talaktspredikatet av utropstecknet.

8 8 Jfr alltså: Pax vobis ! Frid (vare ) med eder! I den svenska versionen behöver utropstecknet inte ”utnyttjas”.

9 9 Ett mycket vanligt predikat i dylika konstruktioner är dativmorfemet: Gloria in excelsis Deo ! Obs. att ordföljden framtvingar just denna förstaaktant hos prepositionen in!

10 10 Den svenska översättningen har en ganska olikartad struktur: Ära vare Gud i höjden! Verbet vara är här semantiskt och framträder som en synonym till åt och. Gud i höjden har blivit en nominalfras.

11 11 Låt oss jämföra de båda konstruktionerna ”pil för pil”: Ära vare Gud i höjden! Gloria in excelsis Deo !

12 12 Även svenskan har den verblösa konstruktionen, men inte i samma utsträckning som latinet: Nordpolen åt nordpolackerna!

13 13 Objektspilen från talaktslexemet kan också peka mot ett substantiv, förutsatt att detta är ett predikatord: Fred på jorden! Detta dock endast i frånvaro av åt o.likn. Jfr: Fred åt alla!

14 14 Lovets fortsättning: … et in terra pax osv, har samma struktur som den första delen: et in terra pax hominibus bon. vol.! Homines bonae voluntatis kan väl inte tolkas som annat än homines bona volentes?

15 15 Den traditionella svenska översättningen har förvanskat innehållet, kanske därför att rumsadverbialen i de båda leden har olika placering och därför att det andra ledet gärna läses med en paus efter pax: och frid på j., till människorna (ett) g. behag Möjligen är misstolkningen avsiktlig: man har velat göra innehållet ”snällare”.

16 16 Denna norska översättning är mer korrekt: Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden for mennesker av god vilje. Det gäller också frasen i det høyeste, som ger mer intryck av adverbial än i höjden. Den förra ger dock sämre rytm än den senare.

17 17 Mer lättförståelig och lättöversatt hade väl följande latinska ordalydelse varit: Gloria in excelsis Deo Et pax in terra hominibus. Men det finns ju andra faktorer att ta hänsyn till än de semantiska…

18 18 SLUT


Ladda ner ppt "1 PAX En fridfull analys Lennart Lönngren. 2 Pax är ett vanligt ord i liturgiska sammanhang. Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae voluntatis!"

Liknande presentationer


Google-annonser