Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FIA Framtidens Innovativa Arbetssätt för vård och omsorg i hemmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FIA Framtidens Innovativa Arbetssätt för vård och omsorg i hemmet."— Presentationens avskrift:

1 FIA Framtidens Innovativa Arbetssätt för vård och omsorg i hemmet

2 Medverkande enheter i FIA projektet Björknäs Vårdcentral Distriktsläkare Sjuksköterskor Arbetsterapeuter m.fl. Ågården Sjuksköterskor Undersköterskor Åcenter Sjuksköterskor Undersköterskor Björknäs Vårdcentral 6 distriktssköterskor Björknäs läkarjour & beredskap 6 distriktsläkare

3 Fem olika införanden i FIA Särskilt boende – MedSec Ordinärt boende – Samordnad vårdplanering – Hudkonsultationer på distans – Mobilt Vårdteam och distanskonsultation – E-tjänster för tillgängligare vård och omsorg

4 Ordinationerna av läkemedel i landstingets journal läses över till MedSec SSK gör om ordinationerna till ett dagsschema för de boende. Dagsschemat anpassas till den boendes personliga dygnsrytm. MedSec ger SSK stöd för hantering av dosetter och dosettkort Baspersonalen har varsin handenhet Aktuella överlämnanden enligt dagsschema presenteras Kontroll av antalet läkemedel som ska överlämnas ur dosett eller Apodos Anvisning till baspersonalen från SSK visas Överlämnanden signeras efter överlämnandet Påminnelse ges om överlämnanden inte är signerade inom den planerade tiden Behovsläkemedel kan administreras MedSec håller reda på om maxdos/dygn överskrids SSK gör uppföljning av alla överlämnanden Planerade överlämnanden enligt dagsschema Användning av behovsläkemedel MedSec - säker utdelning och överlämnande av läkemedel

5 Förskrivet Läs in läkemedelslista från VAS Filtrera fram förändringar i läkemedelslistan Utdelat Sjuksköterska kan byta läkemedel vid behov Dela ut läkemedel i dosett Skriv ut dosettkort och -lista Överlämnat Baspersonal arbetar med en handdator Kontrollera antalet tabletter i dosett och Apodos Återrapportera behovsläkemedel Återrapportera varför överlämnandet inte gick att göra Handdatorn ger påminnelse om överlämnande inte har gjorts inom tidslucka MedSec stödjer hanteringen av läkemedel Sjuksköterska följer planerade överlämningar Sjuksköterska följer användningen av behovsläkemedel Uppföljt Planerat Sjuksköterskan bygger upp och vårdar dagschema Sjuksköterska justerar och godkänner dagsschemat manuellt

6 HTC Wildfire används som handdator Arbeta i enkla menyer Peka direkt med fingrarna på inbyggt tangentbord Skydd för bildskärmen Plasthölje runt själva telefonen Andorid som operativsystem Baspersonalens handdator är en mobiltelefon

7 Bodens kommun MedSec NLL VAS Inloggning med användarid och passerord Identifiering mot BK:s AD Manuell begäran om läkemedelslista Användarens VAS-id skickas med Läkemedelslista skickas om behörighet är fastställd Kontroll om medskickad VAS- id är behörig att läsa läkemedelslistan för denna patient Loggning av frågor hos NLL Loggning av trafik i MedSec Säker hantering av patientdata i MedSec

8 Ågården och Å-centers äldreboende med 106 boende Fältprov har startat – 33 baspersonal, fem SSK utbildade och två enhetschefer är utbildade – Kort manual till baspersonalen – Fyra boende upplagda manuellt – Manuell signering fortsätter Sprida information – Ur manuella pärmar om boende – Hålla reda på vändscheman, fortvård etc. – Kombinera med larmtelefoner Ta in information – Daganteckningar – Avföring MedSec ska testas i full skala i Boden

9 Samordnad vårdplanering En samordnad vårdplanering innebär att ett antal yrkesprofessioner från olika huvudmän kallas samman för att planera vård och omsorgsinsatser i samband med att en patient med behov av hjälp skrivs ut från sjukhuset. För att den samordnade vårdplaneringen skall ge önskad effekt krävs det att samtliga kallade är närvarande samt att rätt kompetenser är kallade. I dagsläget är det relativt vanligt att en eller flera kompetenser uteblir av olika orsaker, vilket resulterar i brister vid planeringen. Att kallelseprocessen dessutom är komplicerad ställer till det ytterligare.

10 Samordnad vårdplanering Vårdplaneringen initieras från slutenvården Alla huvudmän ansvarar för att kalla de kompetenser som krävs Gemensam portal (MEDDIX) för schemaläggning Primärvård och/eller anhöriga kan delta på distans Flera olika vårdcentraler deltar. Igång sedan före sommaren Nyttja befintlig teknik på ett smart sätt

11 Distanskonsultationer Hudkliniken vid Sunderby sjukhus – fem vårdcentraler Hjärtsjuksköterska vid Gällivare sjukhus – två vårdcentraler Nyttja befintlig, enkel, billig teknik på ett nytt sätt Mål: – Ökad tillgänglighet till vård – Tillfälle till utbildning för primärvårdens personal – Färre remisser till hudkliniken – Forskning Projektet pågår sedan ett år

12 Mobilt vårdteam och distanskonsultation Distriktssköterskans tjänstebil utrustas med portabel diagnostikutrustning. Vid behov kontaktas distriktsläkare som ger distanskonsultation. Läkaren ges möjlighet att diskutera problemet med patient och distriktssköterska på distans. Tillgången till aktuell diagnostik- information gör att läkaren kan ställa diagnos och besluta om behandling. Patienten behöver inte bli lika sjuk som tidigare innan verkningsfull behandling påbörjas.

13 Mobilt vårdteam och distanskonsultation Diagnostikutrustning – CRP – Hb – Glukos – Blodtrycksapparat – Bladderscan – Pulsoximeter – Örontermometer Lap-Top Dator – Mobil uppkoppling till VAS

14 Mina Vårdkontakter - Klinikspecifika tjänster Utbud av vård- och kommunikationstjänster inom ramen för ”Mina Vårdkontakter” Säker meddelandekommunikation Videokonsultationer Behandlingsinstruktioner via video, bilder och dokument Tillgång aktuell medicinlista Ordinerad provtagning med hjälp för patienten att själv tolka hälsoutvecklingen

15 Klinikspecifika tjänster Videokonsultation Snabbt och enkelt att boka och koppla upp videomöte Möjlighet att överföra högkvalita- tiva stillbilder under videomötet Allt som krävs för patienten är internet ansluten dator med web- kamera Kostnadsfri web-applikation som inte kräver installation av programvara

16 Klinikspecifika tjänster Mitt livsstilsprogram Fysisk aktivitet och återhämtning Kost, nikotin, alkohol Förändringsteori (KBT) Diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, övervikt Stress, sömn Stegräknare Pulsklocka

17 Klinikspecifika tjänster Mina E-filmer Sjukgymnastik Axelövningar Handledning PK-provtagning Manual Blodtrycksmanchett Cuaguchek egenprovtagningskit

18 Klinikspecifika tjänster Mina prover Vårdpersonalen anger önskvärda referens- värden och larmvärden Patienten kan enkelt tolka hälsoutvecklingen Vid larm vidtas lämplig aktivitet typ behand- lingsförändring

19 Klinikspecifika tjänster Min diagnostikutrustning – Vikt – Temp – Midjemått – Puls – Glukos – Blodtryck – 2-kanal Ekg

20 Klinikspecifika tjänster Syfte: – Modernare arbetssätt där patienten engageras mer aktivt i vårdprocessen – Förbättra patienternas hälsa och stärka egenvården genom att motivera dem att fullfölja behandling och leva ett hälsosammare liv – Ökad tillgänglighet till landstingets vårdtjänster – Förbättrad vårdkvalitet – Ökad arbetstillfredsställelse – Förbättrad ekonomi och konkurrensförmåga – Miljövinster

21 Forskning och utvärdering inom FIA projektet Doktorand Etik Doktorand Tillgänglighet Doktorand Samordnad vårdplanering Doktorand Konsultation på distans Doktorand Entreprenörsvetenskap Seniorforskare Hälsa och rehabilitering Seniorforskare Kvalitetsteknik Seniorforskare Systemvetenskap

22 Sammantagna effekter inom FIA projektet Ökad effektivitet Ökad tillgänglighet och vårdkvalitet Fler vårdkontakter handläggs Ökad trygghet för äldre, bättre uppföljning av vårdinsatser, säkrare vård Enklare och lättare kontakter, fler nöjda patienter/kunder Ökad attraktivitet som arbetsgivare Sänkta kostnader?


Ladda ner ppt "FIA Framtidens Innovativa Arbetssätt för vård och omsorg i hemmet."

Liknande presentationer


Google-annonser