Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VARFÖR ska man planera träningen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VARFÖR ska man planera träningen?"— Presentationens avskrift:

1 VARFÖR ska man planera träningen?
Träningsplanering VARFÖR ska man planera träningen? SYFTE Att nå så bra resultat som möjligt Att nå bäst möjliga resultat vid rätt tillfälle Att undvika överträning och skador

2 Träningsplanering Lång sikt Kort sikt

3 Träningsplanering ÅRSPLAN Bygga vidare från tidigare år Mängd
Intensitet Långsiktighet Hur mycket kan man öka? - Vuxen 15-20% per år - Ungdom 20-25% per år

4 Träningsplanering PERIODPLAN Månadsvis Höga veckor Låga veckor
Balans mellan vila/träning

5 Träningsplanering KORTTIDSPLAN Träningsprogrammet…en vecka
Här vägs in hur vardagen ser ut Planera in vila!! Variation i intensitet

6 GTU nivå 2. Träningslära, teori
Träningsplanens innehåll Planeringens detaljnivåer - Långsiktig plan - Årsplan - Periodplan - Veckoplan - Träningspasset Träningsdagbok - Uppföljning av planeringen - Logga genomförd träning - Värdera träningen Planeringens detaljnivåer Långtidsplanen beskriver översiktligt vad du vill uppnå (dina mål) och göra (dina aktiviteter) de närmaste åren (2-4 år). Här finns viktigare tävlingar, träningsinriktning och mängd, vardagslivet, resurspersoner som tränare m.fl., träningsmiljön med anläggningar och träningskompisar. Årsplanen (säsongsplan) är mer detaljerad men ändå en översiktlig beskrivning av ditt tränings- och tävlingsår samt många andra aktiviteter som träningsläger, tester och vardagshändelser som studier/arbete, resor m.m. Periodplanerna skiljer sig åt beroende på de olika idrotternas särart och behov av specifikt träningsupplägg. Vanligen är perioduppdelningen denna; grundträning, specifik träning, tävlingsförberedelse, tävling och aktiv vila. Veckoplanen görs efterhand för att kunna vara flexibel och visar i detalj dina olika träningspass under kommande vecka. Den svarar på frågorna vad, hur, när och var beträffande veckans aktiviteter. Träningspassets plan innehåller den information som behövs för passets genomförande. Plats, tid, utrustning, vilka övningar, ordningsföljd, längd och intensitet samt vilken uppmärksamhet du ska ha vid de olika övningarna. Träningsdagbok Uppföljning och justering av planeringen är viktigt för att förbättra planeringsarbetet framöver. Logga genomförd träning med att bekräfta eller ändra i aktuell plan för tid, intensitet, m.m Värdera träningen med olika objektiva (HF, fart, m.m.) och subjektiva upplevelser (Borg skala RPE eller annan skattnings skala) SISU Idrottsutbildarna


Ladda ner ppt "VARFÖR ska man planera träningen?"

Liknande presentationer


Google-annonser