Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Erfarenhetsutbyte Svenska palliativregistret 24 oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Erfarenhetsutbyte Svenska palliativregistret 24 oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Erfarenhetsutbyte Svenska palliativregistret 24 oktober 2012

2 Värmlands vision och målbild Mål: Att samverkan skall komma den enskilde medborgaren till del genom en ökad kvalitet i berörda verksamheter inom följande områden God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demens- sjukdom God läkemedels- behandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg Vision: Skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom

3 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 (Socialdepartementet och SKL) Grundläggande krav; - Beslut om införa ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar SOSFS 2011:9 -Struktur för ledning och styrning -Regional handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 (Socialdepartementet och SKL) Grundläggande krav; - Beslut om införa ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar SOSFS 2011:9 -Struktur för ledning och styrning -Regional handlingsplan Stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete Stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete Prestations/ resultatersättning Prestations/ resultatersättning Utvecklingsledare Ledningskraft – från ord till handling Ledningskraft – från ord till handling God vård i livets slutskede -50 milj. Täckningsgrad 70 % - 20 milj. Brytpunktsamtal 60 % God vård i livets slutskede -50 milj. Täckningsgrad 70 % - 20 milj. Brytpunktsamtal 60 % Kvalitetssäkrad välfärd Försöksverksamheter kring sammanhållen vård och omsorg Försöksverksamheter kring sammanhållen vård och omsorg Stöd till förändrat arbetssätt mha kvalitetsregister Stöd till förändrat arbetssätt mha kvalitetsregister Nationell samordning Preventivt arbetssätt -50 milj. Riskbedömningar -20 milj. Riskbedömningar i säbo 90 % Preventivt arbetssätt -50 milj. Riskbedömningar -20 milj. Riskbedömningar i säbo 90 % God läkemedelsbehandling för äldre, 325 milj. -olämpliga läkemedel - olämpliga läkemedelskombinationer -adekvat användning mot psykos i säbo God läkemedelsbehandling för äldre, 325 milj. -olämpliga läkemedel - olämpliga läkemedelskombinationer -adekvat användning mot psykos i säbo Sammanhållen vård och omsorg, 325 milj. -Undvikbar slutenvård -Återinläggningar inom 30 dagar - Analysarbete undvikbar slutenvård, 86 milj. Sammanhållen vård och omsorg, 325 milj. -Undvikbar slutenvård -Återinläggningar inom 30 dagar - Analysarbete undvikbar slutenvård, 86 milj. God vård vid demenssjukdom -50 milj. nyreg. i SveDem - 20 milj. nyreg. i BPSD God vård vid demenssjukdom -50 milj. nyreg. i SveDem - 20 milj. nyreg. i BPSD Regional handlingsplan Projektplan 2012 Bättre liv för sjuka äldre i Värmland Projektplan 2012 Bättre liv för sjuka äldre i Värmland Strukturbeskrivning för ledning och styrning 2012-03-19 Nya perspektiv Mål äldres hälsa Nya perspektiv Mål äldres hälsa

4 Mål 2012 - Svenska palliativregistret Täckningsgrad 70 % 2012 Munhälsobedömning 75 % 2012 Brytpunktssamtal 60 % kvartal 2-3 2012 Validerad smärtskattning 15% kvartal 4

5 www.regionvarmland.se Täckningsgrad, mål 70% Resultat 75%

6 www.regionvarmland.se Täckningsgrad +65 år (77,3%)

7 www.regionvarmland.se Brytpunktssamtal, mål 60 % Resultat 42 %

8 www.regionvarmland.se Munhälsobedömning 75% Resultat 58 %

9 www.regionvarmland.se Validerad smärtskattning kv. 4 – 12,5 % (2012 – 9,4%) Validerad smärtskattning, mål 15%

10 www.regionvarmland.se Svenska palliativregistret 2013 Mål

11 www.regionvarmland.se Svenska palliativregistret 2012 Aktiviteter -11 december Seminariedag kring brytpunktssamtal och smärtskattning, med Bertil Axelsson och Monika Eriksson -Nationellt vårdprogram, nationella riktlinjer -Statistikrapporter månadsvis -Statistikkurs, resultatuppföljning

12 www.regionvarmland.se Frågeställningar - Svenska palliativregistret Vad kan jag och vår verksamhet göra för att utveckla den palliativa vården? Vilket stöd behöver vi för att utveckla den palliativa vården? På vilket sätt använder vi resultaten i Svenska palliativregistret för att utveckla verksamheten? Hur skulle vi kunna bli bättre på att använda resultaten i registret?

13 www.regionvarmland.se www.regionvarmland.se/utvecklingsledare Linnea.Grankvist@regionvarmland.se

14 www.regionvarmland.se Utbildning Svårt att göra bedömning om när man går in i palliativt skede. När göra brytpunktssamtal? Olika definitioner på brytpunktssamtal Utbildning till samtlig baspersonal i Sunne, har varit mycket uppskattat Palliativ plan Hur tar man upp frågan om patienten vill dö själv eller i sällskap? Palliativt team i Grums kommun, checklista, ordinationer finns

15 www.regionvarmland.se Tydliggöra med statistik, tex, spindeln, även för baspersonal Debriefing efter dödsfall


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Erfarenhetsutbyte Svenska palliativregistret 24 oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser