Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbas 2013 Kontoklass 3 2012-05-29. Kkl 3, Intäkter/inkomster 301 Försäljningsintäkter – Avser varor och material Viss försäljning som innehåller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbas 2013 Kontoklass 3 2012-05-29. Kkl 3, Intäkter/inkomster 301 Försäljningsintäkter – Avser varor och material Viss försäljning som innehåller."— Presentationens avskrift:

1 Kommunbas 2013 Kontoklass 3 2012-05-29

2 Kkl 3, Intäkter/inkomster 301 Försäljningsintäkter – Avser varor och material Viss försäljning som innehåller tjänster kan ingå, som servering, duplicering, måltidsersättningar – Uppdelningen på momspliktig försäljning och momsfri är borta Tillägg i kontotexten på konton som avviker från 25 %- moms?

3 Kkl 3, Intäkter/inkomster 31 Taxor och avgifter – Avser tjänster och service till invånarna Normalt fastställda av kf, ks m.fl. – Avgifter och taxor för upplåtlse av anläggningstillgångar – kontogrupp 34, Hyror och arrenden – Inga ”momskonton” kvar

4 Kkl 3, Intäkter/inkomster 312 Kostnadsersättningar – Skuld på konto 2381, Skuld för gatukostnadsersättningar och 2383, Skuld för anläggnings- och anslutningsavgifter – Jobbar mot skuldkonto 2382, Ackumulerade upplösningar av gatukostnadsersättningar och 2384, Ackumulerade upplösningar av anläggnings-/anslutningsuppgifter – Kan jag använda min anläggningsreskontra? Kontrollera om anläggningsreskontran kan räkna med intäkter och inte bara med kostnader, som avskrivningar.

5 Kkl 3, Intäkter/inkomster 313 Övriga taxor och avgifter Normalt fastställda av kf, ks m.fl. – Blir en rätt stor grupp Ordna kontona förvaltningsvis? Verksamhetsvis? Fasta/rörliga? – Plikt och förseningsavgifter på eget konto?

6 Kkl 3, Intäkter/inkomster 341 Bostads- och lokalhyror – Korttidsupplåtelser ska vara på konto 345 – Bruttoredovisning av hyresintäkter och kostnader för outhyrda lokaler?

7 Kkl 3, Intäkter/inkomster 35 Bidrag – Uppdelningen konton på motpart är borta – Viktigt att ha löst hanteringen av motpart innan övergången till kommunbas 13

8 Kkl 3, Intäkter/inkomster 351 Driftsbidrag – Ett konto eller någon struktur på underkonton?

9 Kkl 3, Intäkter/inkomster 354 Erhållna ersättningar för personliga assistenter – Kontot skulle kunna sorteras på motpart, men är kvar på grund av betydelsen vid LSS-utjämningen

10 Kkl 3, Intäkter/inkomster 357 Investeringsbidrag – Skuld på konto 2388, Skuld för investeringsbidrag – Jobbar mot skuldkonto 2389, Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag – Kan jag använda min anläggningsreskontra? Kontrollera om anläggningsreskontran kan räkna med intäkter och inte bara med kostnader, som avskrivningar.

11 Kkl 3, Intäkter/inkomster 36 Försäljning av verksamheter och konsulttjänster – Uppdelningen konton på motpart är borta – Viktigt att ha löst hanteringen av motpart innan övergången till kommunbas 13

12 Kkl 3, Intäkter/inkomster 361 Försäljning av verksamhet – Tidigare användes begreppet entreprenader oftare – Ett konto eller någon struktur på underkonton? Försäljning av plats – Förskoleplats – Pedagogisk omsorg – Fritidshem – Grundskola – Gymnasium – Vård och omsorg Fasta avgifter Rörliga avgifter Grundpris Tilläggspris – Vilken verksamhet framgår av koddelen verksamhet

13 Kkl 3, Intäkter/inkomster 363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster – Konton för konsulttjänster - struktur? ”tjänster i form av specialuppdrag av mer tillfällig art” – Konton för övriga tjänster – struktur? Tidigare försäljning av stödverksamhet – Måltidsproduktion – Administrativa tjänster – Transporter – Fastighetsförvaltning – Lokalvård

14 Kkl 3, Intäkter/inkomster 365 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar – Generellt intäktskonto för tidigare avskrivna kundfordringar – Ansvar och verksamhet kodas fortfarande

15 Kkl 3, Intäkter/inkomster 369 Övriga ersättningar och intäkter – Kommunen fattar inte beslut om eller kan påverka – Ex erhållna försäkringsersättningar och erhållna viten

16 Kkl 3, Intäkter/inkomster 37 Försäljning av exploateringsfastigheter – Utgår ifrån att exploateringsfastigheter alltid är omsättningstillgångar – De delar av exploateringen som kommunen ska behålla betraktas hela tiden genom projekten som investeringar i anläggningstillgångar

17 Kkl 3, Intäkter/inkomster 384 Försäljning av övriga anläggningstillgångar – Reavinster vid försäljning av immateriella anläggningstillgångar – Realisationsförluster på konto 784, Förlust vid avyttring av övriga AT


Ladda ner ppt "Kommunbas 2013 Kontoklass 3 2012-05-29. Kkl 3, Intäkter/inkomster 301 Försäljningsintäkter – Avser varor och material Viss försäljning som innehåller."

Liknande presentationer


Google-annonser