Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mag-tarmkanalens sjukdomar Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mag-tarmkanalens sjukdomar Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009."— Presentationens avskrift:

1 Mag-tarmkanalens sjukdomar Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009

2 Alla behöver en… …Medicinsk ordbok!!!

3 Kortfattad medicinsk ordbok Kortfattad medicinsk ordbok av Dahlgren, Sven Häftad. Liber AB, Sverige, 200401 (ISBN 914705185X). 240:- (www.adlibris.se)

4 Medicinsk terminologi Medicinsk terminologi av Lindskog, Bengt I. Inbunden. Norstedts Akademiska Förlag, Sverige, 200412 (ISBN 9172274239). 569:- (www.adlibris.se)

5 Website http://www.magskolan.se/ordbok.aspx www.mic.ki.se/Diseases/alphalist.html

6 Symtombaserad indelning av mag-tarmkanalens sjukdomar Besvär ovanför naveln – ofta tillstånd i esofagus-ventrikel-duodenum: Dyspepsi. Besvär nedanför naveln – ofta tillstånd i tunntarm-tjocktarm.

7 Dyspepsi – ”dålig matsmältning” Smärta i övre delen av buken och bakom bröstbenet, sura uppstötningar, anorexi, tidig mättnadskänsla, illamående-kräkningar, oftast i samband med födointag. Begreppet refluxsymtom. Dyspeptiska symtom: 2% av alla patienter i öppen vård.

8 Orsaker till dyspepsi Organiska: Sjukdom kan påvisas. Funktionella: Sjukdom har uteslutits. Differentialdiagnoser: Hjärtsjukdom? Sjukdomar i gallblåsa; gallvägar; pankreas; kolon?

9 Orsaker till funktionell dyspepsi Motilitetsrubbning? Stress? Ökad känslighet för normala skeenden i mag-tarmkanalen?

10 Undersökningar Sjukhistoria. Gastroskopi med biopsi. Röntgen. Blodlab: Hb, leverprover, pankreasprover. EKG inkl. arbetsprov. Diagnostik av Helicobacter pylori. Diagnostik av reflux.

11 Gastroskop

12

13

14

15

16

17 Sjukdomar i esofagus: 1. Motilitetsrubbningar Achalasi: Nervskada i distala esofagus, med olika orsaker. Leder till oförmåga att relaxera LES i samband med måltid. Symtom: Sväljningsbesvär, ev. uppstött föda.

18

19

20

21 Sjukdomar i esofagus: 2. Esofagit Inflammation (esofagit) p.g.a. antingen läkemedelsorsakad, eller reflux (orsakad av otillfredsställande LES- funktion). Refluxsymtom. Komplikationer: Blödning. Perforation. Cancer?

22 Normal esofagusslemhinna

23

24

25 Refluxesofagit med flera sår

26 Sjukdomar i esofagus: 3. Cancer Lokaliserad i distala 2/3. Mycket snabb incidensökning senaste 20-åren. 5/100,000. 4% av alla cancerdödsfall (totalt 40,000 nya cancerfall per år i Sverige. 20,000 dödsfall per år p.g.a. cancer). Mest män > 55 år. Orsaker: Alkohol; rökning; reflux (?). Symtom: Sväljningsbesvär, viktnedgång. Prognos: Oerhört dålig!

27 Esofaguscancer

28 Sjukdomar i ventrikel- duodenum: 1. Gastrit (”magkatarr”) Gastrit/gastropati: Slemhinneskada i magsäcken sedd med gastroskop. -Akut gastrit: Kemisk skada (alkohol, NSAID). -Kronisk atrofisk gastrit: Autoimmun. Förlust av parietalceller med IF (B 12 brist).

29 Normal ventrikelslemhinna (antrum)

30 Akut gastrit

31 Kronisk atrofisk gastrit

32 Sjukdomar i ventrikel- duodenum: 2. Ulcus Ulcussjukdomarna: Godartade (d.v.s. icke- cancer) sår i magsäck eller tolvfingertarm (drabbar 10% av befolkningen). -Orsak: Rubbad balans mellan aggressiva faktorer (syra; HP, se nedan; NSAID- medicinering som eliminerar skyddande prostaglandiner; trauma, brännskador) och skyddande faktorer (slem, bikarbonat, blodflöde). -Dessa skyddande faktorer: Barriärfunktion.

33 Ulcus (forts): Helicobacter pylori -HP: Bakterien koloniserar antrum, skadar genom att åstadkomma en inflammatorisk reaktion och kan producera cellskadande toxiner. 40% av svenskar är infekterade. 1/6 får sår! -Ulcus duodeni och ulcus ventriculi: Svårt att skilja dessa former åt, och att skilja från ventrikelcancer eller funktionell dyspepsi!

34 Ulcus (forts.): Symtom -Symtom vid ulcus: a. Sugande smärta, ofta nattetid, i övre delen av buken som lindras av mat: Duodenalsår, alltid HP-positiva. b. Illamående-kräkningar: Ventrikelsår, ofta men inte alltid HP-positiva. -Ulcus kan visa sig med stor, akut blödning eller liten, kronisk blödning som ger järnbristanemi. -Diagnos av ulcus: Röntgen, gastroskopi.

35

36

37 Duodenalsår

38 Sjukdomar i ventrikel- duodenum: 3. Ventrikelcancer Cancer i magsäcken – går ej att skilja från ulcus eller funktionell dyspepsi. Diagnos: Gastroskopi. Sjunkande incidens sista 20-åren (10/100,000). Relativt dålig prognos p.g.a. spridning till levern.

39

40

41 Levermetastaser från ventrikelcancer

42 Sjukdomar i ventrikel- duodenum: 4. Blödning Övre gastro-intestinal blödning: Från esofagusvaricer, gastrit, ulcus eller cancer. Svart avföring (melena), blodig kräkning (hematemes). Infarktrisk hos äldre.

43

44 Sjukdomar i ventrikel- duodenum: 5. Perforation Brustet magsår (eller ventrikelcancer) eller duodenalsår: Läckage av mag- tarminnehåll till bukhålan. Svår smärta. Livshotande.

45

46 Tunntarmsjukdomar: 1. Diarré Diarré (Ökat vatteninnehåll i avföringen, > 3 tömningar per dygn). Orsaken i tunntarm och/eller kolon: - Akuta diarréer: Oftast infektiösa (bakterier, bakterietoxiner, virus, protozoer). -Långvariga diarréer: Tarmsjukdomar, sjukdomar i pankreas, lever-galla. -Funktionella tarmrubbningar (se nedan) ger aldrig diarré nattetid. Colonsjukdomar ger ofta slem/blodtillblandade diarréer. Diarré med viktnedgång är alltid organisk sjukdom.

47 Tunntarmsjukdomar: 2. Infektioner Symtom: Hastigt insjuknande; ibland influensa-liknande; buksmärtor; illamående-kräkningar och/eller diarré. Orsaker: Rotavirus (barn upp till 2 år). Calicivirus (skolbarn, vuxna. ”Vinterkräksjukan”). Salmonella (fekalo-oral smitta). Campylobakter (via födan). Kolera (via födan). Colibakterier (fekalo-oral smitta).

48 Tunntarmsjukdomar: 3. Maldigestion Maldigestion: Försämrad nedbrytning av födoämnen, ofta p.g.a. brist på pankreasenzymer. - Laktosintolerans (laktasbrist): Mjölkintag leder till smärtor, gasspänning, diarré.

49 Tunntarmsjukdomar: 4. Malabsorption Malabsorption: Reducerat näringsupptag i tunntarmsslemhinnan. Symtom vid malabsorption: Viktminskning, näringsbrist, ofta ökad fettmängd i avföringen, ibland anemi, andra bristsymtom. -Celiaki: Autoimmun inflammation av tunntarmsslemhinnan, reaktion mot gluten (drabbar fr.a. barn eller unga vuxna).

50 Normal tarmröntgen

51 Celiaki

52

53 Tunntarmsjukdomar: 5. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Dessa tillstånd drabbar ibland även kolon (se nedan).

54 Tunntarmsjukdomar: 5. Cancer Tunntarmscancer är mycket ovanligt! Carcinoid: Hormonproducerande tumör som utgår från tunntarmens endokrina celler. Producerar ofta 5-HT. Symtom (oftast diarré) först vid metastasering till levern. Relativt dålig prognos.

55 Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Inflammatoriska tarmssjukdomar (IBD): Kronisk inflammation i tunntarm och/eller tjocktarm med okänd orsak (troligen abnorm immunreaktion), som ofta debuterar i sena ungdoms- eller tidiga vuxenåren. Ca. 1000 nya fall/år.

56 IBD (forts.) - Crohns sjukdom: Transmural inflammation (genom alla vägglager), var som helst i mag- tarmkanalen (fr.a. i distala ileum och/eller colon), som förlöper i skov (attacker). Symtom: Buksmärtor, diarréer, avmagring, feber, bristsymtom. Diagnos: Röntgen, koloskopi med biopsi. Komplikationer: Fistlar (gångbildningar), förträngningar, korttarms-syndrom.

57

58

59

60 Normal tunntarmsslemhinna

61 Tunntarms- Crohn

62 Normal colonslemhinna

63 Crohn-colit

64 IBD (forts.) - Ulcerös colit: Kronisk inflammation i kolo-rektalslemhinnan, med mindre eller större utbredning och förlopp i skov. Symtom: Blodiga diarréer med krampartade smärtor i buken, viktminskning. Komplikationer: Dilatation (= vidgning) av kolon med perforation; koloncancer.

65 Kolondilatation p.g.a. UC

66 Tjocktarmssjukdomar: 1. IBS Funktionell tarmrubbning (colon irritabile eller IBS [irritable bowel syndrome]): Symtomkomplex (utan organiska förändringar) med buksmärtor, förstoppning/diarré och gasbesvär.

67 Tjocktarmssjukdomar: 2. Obstipation Förstoppning (obstipation: < 2 avföringar per vecka). Orsaker: Tjocktarmscancer, läkemedel (t.ex. opiodier), kostfaktorer (minskat fiber- vätskeintag).

68 Tjocktarmssjukdomar: 3. Infektioner Antibotikautlöst diarré: Clostridium difficile. Amöbadysenteri.

69 Tjocktarmssjukdomar: 4. Diverticulit Divertikelsjukdom (utbuktningar av colonväggen p.g.a. kronisk förstoppning), kan ge inflammation med blödning eller perforation.

70 Diverticulosis

71 Tjocktarmssjukdomar: 5. Kolorektal cancer Kolorektal cancer (4000 nya fall per år). Ändrade avföringsvanor, blod i avföringen, anemi, viktminskning, symtom p.g.a. förträngning.

72

73 Koloncancer

74 Tjocktarmssjukdomar: 6. Appendicit Akut appendicit.

75


Ladda ner ppt "Mag-tarmkanalens sjukdomar Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser