Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 130123
Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Presentation Egna frågor, förväntningar

2 Den normala menscykeln
De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska undersökningen PCO Endometrios Infektioner Infertilitet Cervixcancer Corpuscancer Ovarialcancer Graviditet

3 Vulva Vagina Uterus Ovarier

4

5 Gynekologisk undersökning
Spekulumundersökning: bedömning av vulva, vagina, flytning, provtagning avseende infektioner, cytologprov, wetsmear Palpation: storlek, ev. ömhet Vaginalt ultraljud: bedömning av uterus, myom, endometrietjocklek, ovarier, ev. cystor

6 Gynekologisk us forts Specialundersökningar - kolposkopi, px
- endometriebiopsi - kavitetsbedömning-hydrosonografi - bedömning av äggledare HSS, hycosy

7 Vad söker den unga flickan för:

8 Vad söker den unga flickan för
Dysmenorré Långblödning Preventivmedel Dagen-efter-piller , PCA, akut p-piller STI Dysmenorré: NSAID+paracetamol, , TENS, p-piller Långblödning: anovulatorisk blödningsrubbning: gestagener. Mensförskjutning Preventivmedel :fördelar/nackdelar kombinerade p-piller PCA: levonorgestrel förebygger 85% av förväntade grav. Verkn.mek ej helt känd. ulipristal: selektiv modulator för progesteronreceptor. Binder till p-receptor m hög aff effekt via hämning/fördröjning v ovulation. Inom 5 dygn

9 Kvinnor i fertil ålder

10 Klåda Candida Eksem Lichen sclerosus
Candida: akut: klåda, sveda, flytning .Beroende av östrogen. Vanligast efter antibiotikabehandling. Ibland kroniska besvär. ingen koppling till socker Eksem: hud även i underlivet…uttorkning Lichen sclerosus: oftast äldre, uttalad klåda . Stark kortisonkräm

11 Menorrhagi- riklig blödning
Vanligaste orsak till järnbrist hos kvinnor Ökar med åldern, myom, idiopatisk Behandlas med tranexamsyra - Cyklo-F, p-piller eller hormonspiral

12 Inkontinens Vanligt problem, ca 500 000 i Sverige. Kvinnor > män
Två huvudtyper, trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens Hur många % blir hjälpta av enbart knipträning?

13 Utredning Urinprov Noggrann genomgång av symtom
Gynekologisk undersökning Miktionslista Provokationstest Bäckenbottenträning Huvudsakligen farmakologisk behandling för trängningsinkontinens: bristande lagringsförmåga, antimuskarina(anticholinerga) läkemedel muskarinrec ps nerver och glatt muskel tex blåsan Huvudsakligen kirurgisk behandling för ansträngningsinkontinens TVT

14 Prolaps/framfall Etiologi: Bindvävens sammansättning- ärftliga faktorer. Antal förlossningar. Ålder. Tungt arbete. Fetma. Obstruktiv lungsjukdom Symtom: främmandekroppskänsla Diagnos: Gynekologisk undersökning Behandling: vanligen kirurgisk. Ringbehandling

15 Prolaps/framfall Kanske om du kan få in en bild på hur bäckenbottenmuskulaturen ser ut som förklarar vad som sviktar både vid inkontinens och framfall?

16

17 Problem efter menopaus
Sköra slemhinnor Flytningar Trängningar Behandling med lokalt östrogen som vagitorier eller kräm

18 PCO Polycystiska ovarier- förekommer hos 20% av unga kvinnor
Diagnos: typiskt utseende på äggstockarna vid ultraljudsundersökning Ultraljudsdiagnos Laboratoriefynd- androgen dominans

19 PCO-ultraljud Normalt ovarium med follikel

20 PCO-S Polycystiska ovarier + Glesa menstruationer- anovulation
Hyperandrogenism- hirsutism Ibland central fetma Ökad risk för typ II-diabetes, hypertoni, metabolt syndrom, corpuscancer Glesa ovulationer/anovulation ger fertilitetsproblem Oligomenorré > 35 dagars mensintervall PCO-S 5-10 % av alla kvinnor, varierande allvarlighetsgrad Genetisk faktor Evolutionär fördel? Äggreserv/antal antrlfolliklar

21 Endometrios Endometriet- innersta skiktet i livmodern, hormonberoende
Teorier om uppkomst: retrograd mens Symtom; dysmenorre, dyspareuni, buksmärta Förekomst: 5-10% Behandling: farmakologisk, kirurgisk Immunologiska faktorer, kopplat till autoimmuna sjukdomar –hypothyreos, RA, SLE, MS, allergi, astma Gestagener, p-piller med få blödningstillfällen, gnRH-analoger ev med add-back. Effekten likvärdig, biverkningarna skiljer sig

22 Infertilitet 10-15 % av alla par Indikation för utredning
Vad görs vid utredning Behandlingsmöjligheter Resultat Ett års regelbundet samliv Skrivna två år på samma adress BMI < 35 Kvinna < 40 år BMI, finns ovulaions, finns passage, Hos mannen: spermieprov IVF -78 första barnet i GB, 82 första i Sverige Gbg ICSI 3% av födda barn i Sverige 30% förlossningar per återförande

23 Infektioner Pelvic Inflammatory Disease (Salpingit )
agens: chlamydia, gonorre, mycoplasma? symtom: buksmärta, flytning, småblödningar, feber diagnos: klinisk us, odling, behandling: antibiotika, ofta kombinationsbehandling för att täcka chlamydia och anaerober SML- kostnadsfritt. Specifik agens: gonorré fall/år i Sverige, 100 fall i vgregionen chlamydia fall/år vgregionen

24 Infektioner, forts Cervicit : agens och symtom liknande de vid PID

25 Infektioner, forts Vulva, vagina bakteriell vaginos herpes simplex
kondylom

26 Hälsokontroll- screening för cellförändringar
Symtomfria förstadier till cervixcancer kan upptäckas och behandlas I Sverige har incidensen av cervixcancer gått ned med 67% på 40 år och mortaliteten ännu mer medan HPV-infektionerna ökat Från primärprevention: vaccinering i klass 6 mot HPV 16 och 18 Vaccinering . Flickor födda -99 och framåt

27 Cervixcancer Etiologi: persisterande HPV-infektion
430 fall/år i Sverige . Näst vanligaste cancerform hos kvinnor globalt Symtom: Kontaktblödning, flytning, mellanblödning Utredning: gyn-undersökning, cytologi, kolposkopi, px Behandling: beroende på stadium. TIDIG: kirurgi Senare: kirurgi + strålbehandling, ev enbart strålbehandling HPV 99,7% av cx-ca, co-faktorer 16,18,31 140 dör/år

28 Cervixcancer forts Prognos: beroende på stadium
Tidigt: god, 90% 5-årsöverlevnad om ej spridd till lymfkörtlar

29 Corpuscancer/endometriecancer
Etiologi: långvarig östrogenpåverkan Symtom: postmenopausblödning, blödningsrubbning Utredning: gyn-undersökning, ultraljud, endometriebiopsi för PAD Behandling: operation ibland kompletterat med strålbehandling O/E kemoterapi Prognos beroende på differentieringsgrad Fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige 1500fall/år Prognos

30 normalt förtjockat endometrium endometrium efter menopaus

31 Ovarialcancer Etiologi: oklar. Riskfaktor: många ovulationer? P-piller, amning, många barn skyddar. Finns ärftliga former Symtom: trängningar, tyngdkänsla, diffusa bukbesvär, ökande bukomfång Utredning: ultraljud, PAD Behandling : operation, kemoterapi Prognos : 5-årsöverlevnad 48% 780 nya fall årligen, vanligast år Tredje vanligaste dödsorsaken i cancer mellan 45 och 64 år Ärftliga former 5-10% Prognos beroende på 2/3 stadium 3 vid diagnos

32

33 Graviditet Den normala graviditeten Missfall Extrauterin graviditet
Preeklampsi Hur kommer det sig att man skriver ut kategori C-preparat till gravida?

34 Implantation dag 6

35 Graviditet Ingen sjukdom…..
Från tidig graviditet symtom beroende på hormonellt status: ökad blodvolym, ökad hjärtfrekvens, påverkan på glatt muskulatur- hypotoni, obstipation. I sen graviditet ökad njurclearance Vanliga symtom Betydelse för läkemedel

36

37 Missfall- spontan abort- missed abortion
15-20 av alla graviditeter slutar med tidigt missfall Symtom: blödning, smärta Diagnos: ultraljud Behandling

38 Missed ab

39 Extrauterin graviditet
Etiologi : skada på äggledare Symtom: småblödningar, smärta, chock Diagnos: ultraljud, ibland blodprover Behandling: kirurgisk, ibland farmakologisk

40 Preeklampsi-havandeskapsförgiftning
Frekvens 3-4 % Symtom : högt blodtryck, äggviteutsöndring i urinen, svullnad, huvudvärk, buksmärta Etiologi: oklar Komplikationer: tillväxthämning, förtidsbörd, koagulationsrubbning, eklampsi Behandling: förlossning

41 Kategori C-preparat till gravida

42 En fin naturbild som kan ligga på medan de eventuellt har frågor kan vara bra


Ladda ner ppt "Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser