Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska utdata Oktober 2014. Bakgrund Grupp för medicinska utdata är bildad i våras –Består i dagsläget av Cecilia Nordquist - apotekare, Thomas Frisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska utdata Oktober 2014. Bakgrund Grupp för medicinska utdata är bildad i våras –Består i dagsläget av Cecilia Nordquist - apotekare, Thomas Frisk."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska utdata Oktober 2014

2 Bakgrund Grupp för medicinska utdata är bildad i våras –Består i dagsläget av Cecilia Nordquist - apotekare, Thomas Frisk –analysstöd, Emma Demitz – analysstöd och Olof Cronberg Inom ramen för regionförbundets Äldreanalys- pengar finns Niclas Thunander på heltid på Analysstöd

3 Lägesrapport Påbörjat arbetet att ta fram standardrapporter I första steget på « en-dimensionella » data Använda diagnosgrupper som ingångsdata Standardisering

4 Diagramtyper per diagnosgrupp –Tioårstrend – patienter, kontakter och vårdtillfällen –Ålders- och könsfördening i femårsklasser –Läkemedel –Operationer / Åtgärder –Undersökningar

5 Diagramtyper per diagnosgrupp –Vidareutveckling Förstagångsdiagnos - « incidens » Någon gång-diagnos – « prevalens »

6 Äldreanalys Redovisning av åldersgruppen 65+ år Redovisning på kommun- och kommundel

7 Nivåer –Fördelning per enhet, vårdcentral –Fördelning per kommun och kommundel –Per 1000 listade eller per 1000 invånare –Enkelt få fram uppgifter för Hela landstinget Den egna enheten

8 Demo 1 Osteoporosfrakturer –ÅrsrapportÅrsrapport –MånadsrapportMånadsrapport –Operationer Demens –ÅrsrapportÅrsrapport –LäkemedelLäkemedel

9 Demo 2 Schizofreni –ÅrsrapportÅrsrapport –NeuroleptikaNeuroleptika Beroendesjukdomar –ÅrsrapportÅrsrapport Förmaksflimmer –ÅrsrapportÅrsrapport

10 Demo 3 Smärta –Läkemedel – COX-hämmareCOX-hämmare –Läkemedel - opioideropioider ÖLI –MånadsrapportMånadsrapport –Läkemedel – AntibiotikaAntibiotika

11 BO-rapporterna Diagram i stående A4 med kommentar Diagram i liggande A4 för att kunna använda i powerpoint Rapporter med dataunderlag till diagram för att göra egna bearbetningar i Excel

12 Uppdrag del 1 För respektive medicinsk grupp –Tre viktigaste diagnosgrupper Diagnoskoder för både slutenvård och primärvård ATC-koder för relevanta läkemedelsgrupper Åtgärdskoder för relevanta operationer eller åtgärder Relevanta undersökningar

13 Uppdrag del 2 Vilken typ av diagram önskas? Vilka mått kan vara relevanta att följa? –Steg 1 – summarisk beskrivning –Steg 2 – om vi går vidare – detaljerad beskrivning

14 Fortsättning Publicera BO-rapporter som alla kan använda Möjlighet att få ut data


Ladda ner ppt "Medicinska utdata Oktober 2014. Bakgrund Grupp för medicinska utdata är bildad i våras –Består i dagsläget av Cecilia Nordquist - apotekare, Thomas Frisk."

Liknande presentationer


Google-annonser