Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mogetorpsprojektet Förslag till dagordning, Projektmöte 7, 2007-02-20 1.Åtgärdslista föregående möte 2.GIS-databasen 3.Lägesrapport tillståndsansökan och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mogetorpsprojektet Förslag till dagordning, Projektmöte 7, 2007-02-20 1.Åtgärdslista föregående möte 2.GIS-databasen 3.Lägesrapport tillståndsansökan och."— Presentationens avskrift:

1 Mogetorpsprojektet Förslag till dagordning, Projektmöte 7, 2007-02-20 1.Åtgärdslista föregående möte 2.GIS-databasen 3.Lägesrapport tillståndsansökan och ledningsrätt 4.Detaljplanering av de första försöken 5.Riskbedömning för privata brunnar 6.Råvattenuttag Järleån 7.Övriga frågor 8.Tid för nästa möte

2 GIS-databasen Hemsida skapad www.mogetorpsprojektet.se Användarnamn: mogetorp Lösenord: sprinkler Från hemsidan kan nedladdning ske av programvara, manualer och projektet Hantering av tidsserier ej klar Upp- och nedladdning av filer ej klar –Vi kan använda ftp.mogetorpsprojektet.se/Filutbytesmappftp.mogetorpsprojektet.se Användarnamn: mogetorpsprojektet.se Lösenord: ri2pGQLj Inga digitala bilder inlagda Uppdatering av data och info till hemsidan sker kontinuerligt Meddela fel, saknade data och önskemål om tillägg till P-O Uppdateringar meddelas via email Ev utveckling av hemsidan till att ha extern – del: tre nivåer tänkbara: allmänheten, sakägare, projektgruppen

3 Detaljplanering av försök Hammarby –Bygga brunnar både i Hultet och i Södra grustaget före sommaren –Utläggning av ledningar och sprinklerutrustning Så snart ledningsrätt erhållits/överenskommelse med markägare. Klart till mitten av augusti –Försök med uttag i Hultet och infiltration från Kullen och Kanten Kullen 15 aug-15 sep, 2007 Kanten 15 sep-15 okt, 2007 –Försök med uttag i Södra grustaget och infiltration kring grustäktssjön 15 okt-15 nov 2007

4 Detaljplanering av försök, forts Axberg –Brunn byggs vid R06151 före sommaren –Utläggning av ledningar och sprinklerutrustning klar slutet av augusti, 2007 –Uttag i R06151 och infiltration väster om vägen, test av 5 delytor (1 mån +4 x 14 dagar) 1 sept-30 nov Våren 2008, provpumpningar och ev infiltrationsförsök

5 Råvattenuttag Information och nya bearbetningar av SMHI-data Andra uppgifter gällande flödet vid Hammarby Skall ytterligare utredning göras gällande flödet? Ansökan om försöket formuleras: –Uttag vid Flåten av flöde överstigande 1,1 m3/s vid Hammarby, dock högst 0,5 m3/s

6 SMHI:s nu gällande avbördningskurva

7 ”Telefonpegeln”

8

9

10

11

12

13


Ladda ner ppt "Mogetorpsprojektet Förslag till dagordning, Projektmöte 7, 2007-02-20 1.Åtgärdslista föregående möte 2.GIS-databasen 3.Lägesrapport tillståndsansökan och."

Liknande presentationer


Google-annonser