Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökad psykisk ohälsa bland unga – förslag till förklaringar och åtgärder 45 min - 35 min= 18 bilder. Sven Bremberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökad psykisk ohälsa bland unga – förslag till förklaringar och åtgärder 45 min - 35 min= 18 bilder. Sven Bremberg."— Presentationens avskrift:

1 Ökad psykisk ohälsa bland unga – förslag till förklaringar och åtgärder
45 min - 35 min= 18 bilder. Sven Bremberg

2 Besvär av ängslan, oro eller ångest (ULF) (ULF) veckan, 15 år (HBSC)

3 Svenska studier 3

4 In hospital care for mental disorders women in Sweden age 20-24 yrs
Anxiety disorders Depression Psychosis

5 Döda män i åldern 16-24 år per 100 000
Källa: EpC dödsorsaksregistetret.

6 Nöjd med livet efter ålder - OECD
Currie gäller även dödlighet

7 Förklaringar till överrisk för flickor
Social konstruktion av kön Flickor förhåller sig till skolan på annat sätt än pojkar Biologiska faktorer Flickor uttrycker känslor tydligare •Flickor upplever fler påfrestningar än pojkar, särskilt i relationerna till andra människor Hankin 2007.• Flickor reagerar starkare på påfrestningar Hankin 2007.• Kvinnor oftare uttrycker känslor tydligare än män. Detta gäller både negativa och positiva känslor och både känslornas intensitet och frekvens Fischer, Giltigheten för denna förklaring har dock ifrågasatts Simon, 2004.• Könsskillnaderna uppträder i samband med puberteten. Samband har också påvisats mellan hormonnivåer omkring puberteten och könsskillnader för depression Angold, Observationerna ger stöd för att skillnaderna delvis har en biologisk grund.• En analys av könsskillnaderna för stressrelaterade symptom i Skolbarns hälsovanor i 29 länder i Europa och Nordamerika har tyder på att skillnaderna hänger samman med den social kontruktionen av kön Torsheim, Uppgifterna i denna studie har jämförts med FN:s gender index. I länder där skillnaderna mellan kvinnors och mäns roller är stor är också skillnaderna i förekomst av symptom stora. Detta talar för att det finns en skillnad i socialisering och levnadsvillkor som bidrar till den ökade förekomsten av symptom bland flickor och kvinnor.• Flickor och pojkar förhåller sig olika till arbetet i skolan Nygren 2007.

8 Psykisk hälsa - psykisk ohälsa

9 Innebörd i “nedstämdhet”
Individnivå Psykologiska förklaringar Familjeförhållanden Relation till kamrater Biologi Gruppnivå Livschanser Adaptation: behov av omprövning

10 Förklaringar Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi, Hälsa, Fritid,
Materiella tillgångar, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer, Sysselsättning och arbetstider, Transporter och kommunikationer, Trygghet Utbildning ….

11 Kvinnor 20-24 år efter verksamhet
2)dvs inte arbetslösheten i sig. -- går att studia - Anne Hammaström - selktionsproblem. Vad kommer först? 3) Nationella studier - andra brister i samhället som samvarieer. 1) Förstå trender - inte enbart arbetslösa vs. arbete - fler kategorier som kommuncierar. Studier pga brist på jobb. Tillfällig arbetslöshet - pshykisk ohälsa - vs små chanser att få jobb. --

12 Andel av en årskull som avslutar en högskoleutbildning (OECD)
Sverige typisk ålder 25 år 12

13 Samband mellan andel ej i förvärvsarbete 15-24 år och ökning av symptom, 1985-2005, pojkar EU (HBSC)

14 Relativ arbetslöshet 16-24 år jfr 25-74 år2009 - EU 2008
Källa: sid 55 Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2007 länk hyperlinkSocialstyrelsen : Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2007

15 Arbetslöshet i Sverige efter ålder
15


Ladda ner ppt "Ökad psykisk ohälsa bland unga – förslag till förklaringar och åtgärder 45 min - 35 min= 18 bilder. Sven Bremberg."

Liknande presentationer


Google-annonser