Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP delprojekt 3-5 Jessica Lindholm, Lunds Universitets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP delprojekt 3-5 Jessica Lindholm, Lunds Universitets."— Presentationens avskrift:

1 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP delprojekt 3-5 Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek

2 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP3-5 aktiviteter Praktisk information via webbplats (DP4), personligt stöd från expertis inom projektet åt alla högskolor & universitet (DP4), en serie seminarier & workshops (DP5) att visa på goda exempel i praktiken, söktjänsten för studentuppsatser och examensarbeten: Libris Uppsök (DP3), främja OAI-PMH (DP3).

3 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP3-5 deltagare Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek, Handelshögskolans bibliotek, Göteborgs universitet, KB-LIBRIS, Linköpings universitet, Lunds Universitets Bibliotek, Sveriges Lantbruksuniversitets Bibliotek, Uppsala universitetsbibliotek.

4 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP3: Mål (1) Delprojektet ska visa på enkelheten i OAI-modellen...... tillämpning av vissa standarder, som projektet vill stödja – OAI-PMH för höstning – Dublin Core (syntax)...samordnad metadatamodell – Dublin Core (semantik) – OAI-PMH Setstruktur – Application Profile

5 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP3: Söktjänsten (2) Publik version av Uppsök i oktober 2004 – Specialdatabas inom nuvarande LIBRIS Webbsök – Vidareutvecklas inom nästa version av Webbsök Förutsättningar för deltagande – Stöd för höstning m.h.a. OAI-PMH – Att tjänsten har beskrivningar som kan anpassas manuellt/automatiskt till de ”katalogiseringsregler” som metadatamodellen förespråkar – Att uppsatserna finns i fulltext och åtkomliga på internet

6 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP3: Mål (2)

7 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP4 i korthet Samverka och sprida kunskap kring elektronisk publicering – Information Webbplatsen www.svep-projekt.se Översikt över publiceringsverktyg – Resurspersoner Expertis inom projektet har till uppgift att inom projektet kunna ge råd och erbjuda stöd åt högskolor & universitet som har, eller ska sätta upp, institutionella arkiv (eller motsvarande)

8 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP4: Webbplats En viktig informationskanal kring vad SVEP erbjuder och främjar, ex: Resurssnåla metoder och system för publicering och maximal synlighet för forskning Definierade standarder för bl.a metadata Lösningar för långsiktig tillgänglighet Webbplatsen ska även innehålla information om resultat och tjänster producerade inom SVEP

9 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP4 Webbplats www.svep-projekt.se

10 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP4 Översikt publiceringsverktyg Översikten sammanställd av högskolor som implementerat, testat eller utvecklat mjukvarorna 1. DiVA 2. Eprints 3. DSpace 4. CDSWare 5. Lotus Notes Om konsten att göra ett icke-OAI- stödjande publiceringsverktyg kompatibelt

11 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP4 Översikt publiceringsverktyg Frågeställningar 1. Stöd för olika typer av arbetsflöden 2. Standarder, metadata, filformat, klassifikation m.m 3. Status, i drift/utveckling, antal användare (i Sverige/Norden) 4. Kunskapskrav 5. Systemkrav 6. Open source, licenser, kostnader 7. m.m  Låter oss inspireras av OSI-guiden

12 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP4 Resurspersoner Låna en expert! – Personlig rådgivning till svenska lärosäten kring elektronisk publicering, om verktyg och system. – BIBSAM har avsatt 200.000 kr, – max. 10.000 SEK per lärosäte.

13 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP5 Workshops Workshops – ett sätt att samarbeta, informera och rekrytera för mer och bättre e- publicering! 2004-03-04 i Göteborg, 2004-06-03 på SLU, Ultuna, 2004-10-14 på SLU, Umeå, 2005-04-14 - 15, Lund.

14 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP DP5 Workshops Tema för workshopsserien – e-publiceringsverksamhet, – publiceringsverktyg, – arbetsflöden, – interoperabilitet och metadata, – särskilda publikationstyper, – långsiktigt tillgängliggörande

15 Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP Tack! www.svep-projekt.se jessica.lindholm@lub.lu.se 046-222 01 14


Ladda ner ppt "Andra nordiska mötet, 5-6 oktober 2004, Uppsala Jessica Lindholm, Lunds Universitets Bibliotek SVEP delprojekt 3-5 Jessica Lindholm, Lunds Universitets."

Liknande presentationer


Google-annonser