Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödtjänster och resurser för studerande - diskussion kring teman enligt gruppens val  hur stöda genomströmningen  studiepsykologverksamhet  utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödtjänster och resurser för studerande - diskussion kring teman enligt gruppens val  hur stöda genomströmningen  studiepsykologverksamhet  utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Stödtjänster och resurser för studerande - diskussion kring teman enligt gruppens val  hur stöda genomströmningen  studiepsykologverksamhet  utveckling av studenternas allmänfärdigheter  e-tent  stöd för avhandlingsskribenter  tillgänglighetsfrågor  annat? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 1

2 Stödtjänster och resurser för studerande vid Åbo Akademi Lära av och om varandra Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 2

3 Stödtjänster och resurser för studerande vid Åbo Akademi  hur stöda genomströmningen  studiepsykologverksamhet  utveckling av studenternas allmänfärdigheter genom kurser i akademiska studiefärdigheter  e-tent  stöd för avhandlingsskribenter  tillgänglighetsfrågor Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 3

4 Stöd för genomströmningen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 4

5 ”Strategisk utveckling inom utbildning - översyn över studieprocesserna åren ”  Projekt finansierat av Stiftelsen för ÅA  Målsättning i ÅA:s strategi : medeltalet för den förverkligade studietiden ska förkortas med ett år. Inom projektet ska tas fram utvecklingsåtgärder för studieprocessens olika delar. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 5

6 Projektet består av flera delprojekt:  Studentgenomströmning – Utveckling av studierådgivning, egenlärarverksamhet – Göra studieplaneringsverktyget MinPlan allt mer användbart  Identifiering och erkännande av tidigare inhämtad kunskap (fi. AHOT)  Allmänfärdigheter och arbetsrelevans i utbildningen  Verksamhetshandbok för grundutbildningen  Uppföljning av studentrespons Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 6

7 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 7

8 Övriga åtgärder för att stöda genomströmningen  Institutionsvisa utredningar om/som berör genomströmning (HF, IT, BioVet, Hanken, Pol.kand)  Stöd av studiepsykolog  Stöd för kand- och graduskribenter – Verksamhet inom Kand- och graduvägen (Kandguide, Kand- och graduklinik, Kand- och graduklubb) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 8

9 Studiepsykologverksamhet Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 9

10 Studiepsykologverksamhet  Studiepsykologen finns till för Akademins examensstuderande i Åbo och hjälper till när man fastnat i studierna. Studiepsykologen jobbar med individuell studiepsykologisk studenthandledning, grupphandledning och utbildning i olika psykologiskt relaterade studiefrågor.  Studiepsykologens vägledning sker i form av 1-5 samtal enligt studentens behov. Åbo Akademis studiepsykolog i Åbo: Klara Schauman-Ahlberg Mottagning: Lärcentret, ASA B-huset Bokning: tfn Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

11 Studiepsykologiska ärenden/behov  Studiefärdigheter, studieteknik & självreglering  Försämrad, borttappad studiemotivation  Svårigheter med uppsatsskrivandet  Tankar om att byta studieinriktning  Upptagning av gamla studier  (Misstanke om inlärningssvårigheter)  Andra till studierna relaterade frågor: stress, rädsla för att uppträda, tidshantering, ensamhet mm 11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

12 Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” utkommer hösten 2012 (närmare information: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 12

13 Utveckling av studenternas allmänfärdigheter genom kurser i akademiska studiefärdigheter Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 13

14 ASF Akademiska studiefärdigheter 1-8 sp Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 14

15 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 15 Kurser i allmänfärdigheter Kurser i allmänfärdigheter Kontaktperson: Johanna Hedenborg,  Lärcentret och Åbo Akademis bibliotek & Tritonia: Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp – Akademiska studier 1 sp (nätkurs) – Studieteknik 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) – Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) – Kvalitet 1 sp (nätkurs) – IT-basfärdigheter, grundkurs 1 sp – IT-basfärdigheter, forts.kurs 1 sp – Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)

16 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 16 Kurser i allmänfärdigheter forts.  Arbetsforum: Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten: Interkulturell kännedom 4-8 sp  Lärcentret: Tutorskap 2 sp Fyra olika kurser som ger 1-2 sp var för förtroendeuppdrag, för uppdrag i ÅA:s styrelse, studentkårens styrelse, institutionsråd eller övriga förtroendeuppdrag

17 Webbmaterial + nätföreläsningar  allmänt om studieteknik  ämnesspecifikt studieteknikmaterial Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 17

18 Stöd för avhandlingsskribenter Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 18

19  Kand- och graduvägen – stödmaterial för skrivprocessen (kand-, gradu-, diplomarbete), – Guide för kandidatskribenter  Kand- och gradukliniken: individuell handledning  Kand- och graduklubben  Kortkurser för kand-, pro gradu- och dipparbetsskribenter Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, Stöd för kand-, pro gradu- och diplomarbete Stöd för kand-, pro gradu- och diplomarbete Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 19

20 Tillgänglighetsfrågor Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 20

21  Åbo Akademis handlingsplan för bemötande av studerande med funktionsnedsättning  Rutiner för studerande med läs- och skrivsvårigheter (intyg)  Kompensatoriska hjälpmedel för studenter med funktionsnedsättning: – talsyntes (ClaroRead/WordRead) – stavningskontroll (Stava Rex och SpellRight) – skannerpenna – EyePal-läskamera (se också videopresentation: https://connect.vasa.abo.fi/p7kxx4cbbx4/)https://connect.vasa.abo.fi/p7kxx4cbbx4/ Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 21

22 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 22 Material på webben  Graduvägen + gradumallen  Stödmaterial om plagiathantering: Hur görs plagiatgranskning vid ÅA, hur undvika plagiat  Studierådgivningens webb  Serviceguide för studerande  Stödsidor för tutorverksamheten  E-guider och textguider för MinPlan  Webbmaterial om studieteknik och Studieteknikguide:  Funktionsnedsättning? Läs- och skrivsvårigheter? Hjälpmedel? Se

23 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 23


Ladda ner ppt "Stödtjänster och resurser för studerande - diskussion kring teman enligt gruppens val  hur stöda genomströmningen  studiepsykologverksamhet  utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser