Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Informationskartan GIS Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Informationskartan GIS Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

2 Informationskartan GIS Västra Götaland

3 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Projektets grundtanke GIS Västra Götaland Kommuner Myndigheter Övriga Allmänhet Organisationer Skolor Förvaltningar

4 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

5 Deltagare i projektet  Länsstyrelsen (projektägare)  Skogsvårdsstyrelsen  Lantmäteriet  Vägverket  Banverket (från 2005)  Regionen  Naturgeografen, GU  Kulturgeografen, GU  Chalmers  HTU  HiS  SLU  23 kommuner

6 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Tre delprojekt Kompetens TeknikInformation FortbildningHögskole- samordning DataväxelGemensamma webbgistjänster StandarderDataleveranser

7 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN  Ökad regional konkurrenskraft genom att IT-utvecklingen forceras och kompetensen höjs inom GIS- området.  Ökat samarbete kring användning av geografisk information mellan kommuner och myndigheter.  Mer samlad och tillgänglig information för medborgare, företag och organisationer. GIS Västra Götaland skapar nytta

8 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Grundmodell för gemensam standard/struktur Allmänt  Koordinatsystem i rikets nät – RT90 2,5 gon väst  Dataformat – MapInfos tab och ArcViews shape  Gemensamma metadata, d.v.s. kvalitetsbeskrivning av data

9 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Grundmodell för gemensam standard/struktur Vid ihopslagning av lokala filer till länsfiler  Bestämda filnamn, t ex vandringsleder, motionssparomraden (motionsspårområden)  Grundläggande tabellattribut med bestämd fältstruktur på fältnamn, fälttyp och fältlängd. Ex: Namn, Beskrivnin, Klass, Objtyp, Objektlank, Leverantor

10 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Olika sätt att lägga in data till Informationskartan  Registrering av data via antecknings- funktion i Informationskartan.  Uppladdning av filer via projektets upp/nedladdningssida.  Uppladdas på nytt vid ajourhållning.  Sammanslagna länsfiler kan här laddas ner.Avancerade användare kan ladda ner data för egna analyser i GIS-program.

11 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ämnesområden  Infrastruktur  Kulturmiljö  Turism/friluftsliv  Naturvård  Miljö  Folkhälsa/sjukvård  Statistik/befolkning  Samhällsservice

12 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Infrastruktur

13 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Kulturmiljö Exempel på innehåll;  Riksintressen kulturmiljövård  Sevärdheter  Fornminnen  Kulturmiljöer i kommunerna  Kyrkor  Planer enligt PBL som har skyddsbestämmelser för kulturmiljö  Häradskartan  Byggnadsinventering  Kulturstigar Fr v: Ylva West, Mats Herklint, Bosse Lagerqvist, Agneta Gustafsson

14 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Kulturmiljöer i kommunerna

15 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Häradskartan

16 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Skyddsbestämmelser för kulturmiljö

17 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ämnesområden – vad är kvar?  Infrastruktur  Kulturmiljö  Turism/friluftsliv  Naturvård  Miljö  Folkhälsa/sjukvård  Statistik/befolkning  Samhällsservice Skyddad tjänst för planerare Publik tjänst Fem ämnesområden i den publika tjänsten finns på Informationskartan. Data ska fyllas på.

18 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN  Lång startsträcka för att bilda arbetsgrupper med intresserade personer från olika kommuner och myndigheter.  Utmaning men lärorikt med många kommunkontakter.  Bra att försöka ha personlig kontakt med deltagarna.  Samarbete ger mycket kunskap om vad som händer inom IT/GIS branschen i olika organisationer. Några erfarenheter så långt i projektet;

19 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

20

21

22

23

24 http://www.gis.lst.se/gisvg/ http://www.vastragotaland.se/gisvg/


Ladda ner ppt "LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Informationskartan GIS Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser