Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handbok i informationssäkerhet Etapp 2: Tekniska förutsättningar för en säker infrastruktur Christina Jonsson SUSEC 2006-04-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handbok i informationssäkerhet Etapp 2: Tekniska förutsättningar för en säker infrastruktur Christina Jonsson SUSEC 2006-04-26."— Presentationens avskrift:

1 Handbok i informationssäkerhet Etapp 2: Tekniska förutsättningar för en säker infrastruktur Christina Jonsson SUSEC 2006-04-26

2 Delprojekt 1. Certifiering, mjuka och hårda certifikat Elektroniska ID-tjänster; mjuka och hårda certifikat. SWUPKI, WPKI, 24- timmarsmyndigheten m fl

3 Delprojekt 2. Elakartad kod En översikt av olika typer av elakartad kod/virus samt vilka tekniker som kan användas för att öka eller kontrollera säkerheten. Elakartad kod; Virus, trojaner, maskar mm Antivirusprogram: e-postfilter, webbfilter, maskin, `fria` programvaror Andra metoder att begränsa angrepp Praktiska tips

4 Delprojekt 3 Nätsäkerhet, Säker överföring, Kryptering En översikt av olika typer av kommunikation samt vilka tekniker som kan användas för att öka eller kontrollera säkerheten

5 Delprojekt 4. Forensics Handlingsplaner och checklistor vid incidenthantering och katastrofdrift Logghantering och hjälpmedel att läsa dem Externa krav Tips och checklistor för återställande av hackad dator

6 Delprojekt 5. Lagring av trafikdata En översikt av konsekvenserna av rubr EU direktiv ss Ansvar Övervakning, metoder Tillgänglig teknik Gallring mm

7 Delprojekt 6. Utbildningsmaterial för anställda/studenter Utbildningsunderlag för att anställda/studenter skall få använda lärosätets datorresurser. Regler och exempel på en säker användning med utgångspunkt från policies och riktlinjer samt anslutningskrav i form av checklistor

8 Delprojekt 7. Uppdatering av handbokens webbsidor Enhetlig redigering samt uppdatering av den befintliga handbokens webbsidor

9 Styrgrupp Lars-Elve Larsson UU tom februsri Per Lingren UU from mars Gun Djerf LiU Olof Eggestig UU Patrik Lidehäll KTH Ola Öhlund LTU Karoline Westerlund UMU Christina Jonsson SUSEC

10 Projektdeltagare DP 1Certifiering mm Olof Eggestig UU, Kjell Gullberg SU, Torbjörn Wiberg UMU DP2 Elakartad kod Andreas Östling SU, Torbjörn Wictorin UU, Anne-Marie Achrenius Chalmers, Johan Berggren KTH, Patrik Lidehäll KTH, Christina JonssonSUSEC

11 Projektdeltagare DP3 Nätsäkerhet Torbjörn Wictorin UU, Einar Hillbom UMDAC, Kent Engström LiU, Patrik Lidehäll KTH, Maria Tauson UMDAC,Christina Jonsson SUSEC

12 Projektdeltagare DP 4 Forensics Thomas Stridh UU Kent Engström Patrik Lidehäll Johan Berggren Christina Jonsson

13 Projektdeltagare DP 5 Trafiklagring mm Kristina Ullgren GU Helena Andersson SU Christrer Johansson GU Patrik Lidehäll KTH Christina Jonsson SUSEC

14 Projektdeltagare DP 6 Utbildning Mona Åkerman GIH David Hed OU Patrik Lidehäll KTH Christina Jonsson

15 Projektdeltagare DP 7 Webb Patrik Lidehäll Christina Jonsson


Ladda ner ppt "Handbok i informationssäkerhet Etapp 2: Tekniska förutsättningar för en säker infrastruktur Christina Jonsson SUSEC 2006-04-26."

Liknande presentationer


Google-annonser