Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget 2014-2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget 2014-2016."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget 2014-2016

2 Vårpropositionen 2013 Regeringens bedömning är: Negativ tillväxt i euroområdet och svag tillväxt i USA i år beroende på finanspolitiska åtstramningar och svagt förtroende bland hushåll och företag Arbetslösheten i Sverige fortsätter att öka en bit in på nästa år Först 2015 väntas en internationell konjunkturåter- hämtning

3 Vårpropositionen 2013 Från 2015: Ett uppdämt konsumtionsbehov och högt hushållsparande som leder till att hushållens konsumtionen växter relativt snabbt En gradvis fallande arbetslöshet I slutet av 2017 är ekonomin i balans

4 Vårpropositionen 2013 Satsningar: Utbildningsinsatser inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning Platser inom praktik och arbetsmarknadsutbild- ning Högskoleplatser inom civil- o högskoleingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar Insatser för regional tillväxt Medel för drift och underhåll av järnvägar

5 Budget 2013 Fastighetsverksamhet - balansräkningsenhet Verksamheten finansieras med hyresintäkter

6 Uppföljning 2013 KS följer upp helheten vid två tillfällen: Kvartalsrapporten per 31 mars Delårsrapporten per 31 augusti Vid negativa budgetavvikelser mellan uppföljningstillfällena ska KS meddelas och åtgärder beskrivas och vidtas för att nå balans.

7 KVARTALSRAPPORT jan-mars 2013 Helårsprognos: + 28,2 mnkr Nämndernas verksamheter - 1,8 mnkr Finansförvaltningen + 11,0 mnkr Budgeterat resultat + 20,7 mnkr Jämförelsestörande poster- 1,7 mnkr

8 BUDGETAVVIKELSER, helår Kommunstyrelsen 0,0 Socialnämnden+2,1 Barn- o utbildn nämnden-3,1 Kultur- o fritidsnämnden 0,0 Tekniska nämnden 0,0 Miljö- o byggnadsnämnden -0,8

9 NEGATIVA BUDGETAVVIKELSER Individ- och familjeomsorg- 2,5 Förskole- o grundskoleverks- 3,1 Bygglovsverksamhet - 0,4 Miljö- och hälsoskyddsverks- 0,4

10 UTVECKLINGSARBETE Bättre och begripligare rapporter Likartade rapporter till nämnderna Ändra fokus i rapporteringen - beskriva utvecklingen i verksamheten och därefter sambandet mellan den och de ekonomiska resurserna

11 INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2014-2016 Förslag till MÅL: Från 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna

12

13

14


Ladda ner ppt "Ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen Kvartalsrapport januari-mars 2013 Investeringsbudget 2014-2016."

Liknande presentationer


Google-annonser