Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STs löneenkät 2011 RALS 2010 - 2012. Syfte Få underlag inför avtalsförhandlingarna Pedagogiskt syfte Få en bild av hur lönebildningen fungerar Utgöra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STs löneenkät 2011 RALS 2010 - 2012. Syfte Få underlag inför avtalsförhandlingarna Pedagogiskt syfte Få en bild av hur lönebildningen fungerar Utgöra."— Presentationens avskrift:

1 STs löneenkät 2011 RALS 2010 - 2012

2 Syfte Få underlag inför avtalsförhandlingarna Pedagogiskt syfte Få en bild av hur lönebildningen fungerar Utgöra underlag för utbildningsinsatser Upplevas som meningsfull för förtroendevalda

3 STs löneenkät Den ’första’ lönenkäten juni 2008 avsåg första revisionen i avtal RALS 2007-2010 Den andra löneenkäten 2009 Löneenkäten 2011 är den tredje och uppföljaren till den första Första gången vi kan börja följa utvecklingen

4 STs löneenkät 2011 Skickas till avdelningar inom AgV-området samt sektioner inom UoH, Länsstyrelserna samt Kulturen Totalt 155 respondenter 76 % har besvarat enkäten Enbart preliminära redovisningar

5 Förhandlingsmodell Vilken ordning för lönerevision tillämpas ? Kollektiv förhandling för alla medlemmar37 % (förändring sedan 2008 : - 16 %) Kollektiv förhandling i viss del / lönesättande samtal i vill del28 % (förändring sedan 2008: + 8%) Lönesättande samtal för alla medlemmar35 % (förändring sedan 2008: + 8 %)

6 Hur många revisionstillfällen ? Två revisionstillfällen84 % Ett revisionstillfälle 11 % Vet inte 5 %

7 Lönerevisionen Har revisionstidpunkten flyttats ? Ja19 % Nej81 % Vet inte 1 %

8 Hur stort UTRYMME vid det första lönerevisionstillfället ? Lägre än 1,8 % 2 % 1,8 % 17 % Högre än 1,8 %68 % Vet inte 13 %

9 1a revisionen – Utrymme kontra modell Lägre än 1.8% högre än 1.8% 1.8% Förhandling 2.6 17.9 66.7 Både och 0.0 17.4 65.2 Lönesättande 2.9 14.7 73.5

10 Lönebildningsarbetet - Generellt Arbetar ni fortlöpande under avtalsperioden för att utveckla någon eller några delar i den lokala lönebildningen ? Ja33 % Nej, men avser att göra det29 % Nej36 % Vet inte 2 %

11 Sker partsarbetet tillsammans med övriga fackliga organisationer ? Lönekriterer Lönebilden Förändring av lönebild Ja 73 % 68 % 60 % Nej 25 % 29 % 34 % Vet inte 2 % 3 % 5 %

12 Avsätts tillräckligt med tid för de delar i lönebildningsprocessen som ska genomföras före utrymmes- och individförhandlingar ? Ja40 % Nej50 % Vet inte10 % Har ni fastställt en tidsplan ? Ja, för hela avtalsperioden37 % Ja, inför viss lönerevision35 % Nej22 % Vet inte 5 %

13 Vilja att så långt som möjligt uppnå samsyn Lönekriterierna Negativt. Positivt Stämmer Stämmer.StämmerStämmer Vet Inte allsdelvis.stor delhelt inte 10,2%46,6%.28,0%15,3% 0%

14 Vilja att så långt som möjligt uppnå samsyn Förändring av lönebilden Negativt. Positivt Stämmer Stämmer.StämmerStämmer Vet Inte allsdelvis.stor delhelt inte 15.8%47,4%.24,6%6.1% 6.1%

15 Partsgemensamt - Förändring av lönebilden ? Diskuterat behovet av förändringar 40% Överens om hur förändras vid kommande revision 8% Överens om hur den behöver ändras på sikt 12% Vi har inte arbetat med frågan 36 % Vet inte 4%

16 Är ni överens om partsgemensam uppföljning ? Ja66 % Nej20 % Vet inte14 %

17 Är kända av de anställda StämmerStämmerStämmerStämmerVet Inte allsdelvisstor delheltinte Lönekriterierna 8%45%34% 9.5% 3.5% Lönebilden 29%47%17% 2 % 5 % Förändring av lönebilden 43%33%10,5 % 2% 11%

18 Särskilda åtgärder Vad som avses med ringa löneutveckling Vi är partsgemensamt överens 25% Vi har partsgemensamt diskuterat detta 34% Det har inte förekommit några diskussioner 31% Vet inte 5%

19 Vad de särskilda åtgärderna ska innehålla Diskuterat vad de särskilda åtgärderna ska innehålla? Ja 28 % Nej 66 % Vet inte 7 %

20 Särskilda åtgärder - uppföljning Partsgemensamt planerat hur de ska följas upp ? Ja 25% Nej 62% Vet inte 13%

21 Enskilda överenskommelser Har ni träffat avtal Ja15 % Nej77 % Vet inte 8 %

22 Enskilda överenskommelser (flerval) Frågan har inte aktualiserats35 % Vi har yrkat men Ag säger nej 1% Ag har aktualiserat det som en komponent i lönerevisionen11 % Vi upplever inget ’medlemstryck’39 % Vi upplever ett ’medlemstryck’ 7 %

23 Medlemmarnas delaktighet Har haft diskussioner om hur kriterierna behöver förtydligas och konkretiseras26 % Nej, men vi avser att ha det23 %

24 Gör ni en facklig uppföljning ? Ja51 % Nej, men vi diskuterar att göra det 25 %


Ladda ner ppt "STs löneenkät 2011 RALS 2010 - 2012. Syfte Få underlag inför avtalsförhandlingarna Pedagogiskt syfte Få en bild av hur lönebildningen fungerar Utgöra."

Liknande presentationer


Google-annonser