Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STs löneenkät 2011 RALS 2010 - 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STs löneenkät 2011 RALS 2010 - 2012."— Presentationens avskrift:

1 STs löneenkät 2011 RALS

2 Syfte Få underlag inför avtalsförhandlingarna Pedagogiskt syfte
Få en bild av hur lönebildningen fungerar Utgöra underlag för utbildningsinsatser Upplevas som meningsfull för förtroendevalda

3 STs löneenkät Den ’första’ lönenkäten juni 2008 avsåg första revisionen i avtal RALS Den andra löneenkäten 2009 Löneenkäten 2011 är den tredje och uppföljaren till den första Första gången vi kan börja följa utvecklingen

4 STs löneenkät 2011 Skickas till avdelningar inom AgV-området samt sektioner inom UoH, Länsstyrelserna samt Kulturen Totalt 155 respondenter 76 % har besvarat enkäten Enbart preliminära redovisningar

5 Förhandlingsmodell Vilken ordning för lönerevision tillämpas ?
Kollektiv förhandling för alla medlemmar 37 % (förändring sedan 2008 : - 16 %) Kollektiv förhandling i viss del / lönesättande samtal i vill del % (förändring sedan 2008: + 8%) Lönesättande samtal för alla medlemmar 35 % (förändring sedan 2008: + 8 %)

6 Hur många revisionstillfällen ?
Två revisionstillfällen 84 % Ett revisionstillfälle % Vet inte %

7 Lönerevisionen Har revisionstidpunkten flyttats ? Ja 19 % Nej 81 %
Vet inte %

8 Hur stort UTRYMME vid det första lönerevisionstillfället ?
Lägre än 1,8 % % 1,8 % % Högre än 1,8 % 68 % Vet inte %

9 1a revisionen – Utrymme kontra modell
Lägre än % högre än 1.8% % Förhandling Både och Lönesättande

10 Lönebildningsarbetet - Generellt
Arbetar ni fortlöpande under avtalsperioden för att utveckla någon eller några delar i den lokala lönebildningen ? Ja % Nej, men avser att göra det 29 % Nej % Vet inte %

11 Sker partsarbetet tillsammans med övriga fackliga organisationer ?
Lönekriterer Lönebilden Förändring av lönebild Ja % % % Nej % % % Vet inte % % %

12 Avsätts tillräckligt med tid för de delar i lönebildningsprocessen
som ska genomföras före utrymmes- och individförhandlingar ? Ja % Nej % Vet inte % Har ni fastställt en tidsplan ? Ja, för hela avtalsperioden 37 % Ja, inför viss lönerevision 35 % Nej % Vet inte %

13 Vilja att så långt som möjligt uppnå samsyn
Lönekriterierna Negativt Positivt Stämmer Stämmer . Stämmer Stämmer Vet Inte alls delvis stor del helt inte 10,2% 46,6% ,0% 15,3% %

14 Vilja att så långt som möjligt uppnå samsyn
Förändring av lönebilden Negativt Positivt Stämmer Stämmer . Stämmer Stämmer Vet Inte alls delvis stor del helt inte 15.8% 47,4% ,6% 6.1% %

15 Partsgemensamt - Förändring av lönebilden ?
Diskuterat behovet av förändringar % Överens om hur förändras vid kommande revision % Överens om hur den behöver ändras på sikt % Vi har inte arbetat med frågan % Vet inte %

16 Är ni överens om partsgemensam uppföljning ?
Ja % Nej % Vet inte 14 %

17 Är kända av de anställda
Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Vet Inte alls delvis stor del helt inte Lönekriterierna 8% 45% 34% % % Lönebilden 29% 47% 17% % % Förändring av lönebilden 43% 33% 10,5 % % %

18 Särskilda åtgärder Vad som avses med ringa löneutveckling
Vi är partsgemensamt överens % Vi har partsgemensamt diskuterat detta % Det har inte förekommit några diskussioner % Vet inte %

19 Vad de särskilda åtgärderna ska innehålla
Diskuterat vad de särskilda åtgärderna ska innehålla? Ja % Nej % Vet inte %

20 Särskilda åtgärder - uppföljning
Partsgemensamt planerat hur de ska följas upp ? Ja % Nej % Vet inte %

21 Enskilda överenskommelser
Har ni träffat avtal Ja 15 % Nej 77 % Vet inte 8 %

22 Enskilda överenskommelser (flerval)
Frågan har inte aktualiserats 35 % Vi har yrkat men Ag säger nej 1% Ag har aktualiserat det som en komponent i lönerevisionen 11 % Vi upplever inget ’medlemstryck’ 39 % Vi upplever ett ’medlemstryck’ %

23 Medlemmarnas delaktighet
Har haft diskussioner om hur kriterierna behöver förtydligas och konkretiseras 26 % Nej, men vi avser att ha det 23 %

24 Gör ni en facklig uppföljning ?
Ja % Nej, men vi diskuterar att göra det %


Ladda ner ppt "STs löneenkät 2011 RALS 2010 - 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser