Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flexibelt lärande - bakgrund 2002 – Flexibel utbildning på distans 2004 * integrera nätbaserad utbildning * flexiblare utbildning för enskilda individer,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flexibelt lärande - bakgrund 2002 – Flexibel utbildning på distans 2004 * integrera nätbaserad utbildning * flexiblare utbildning för enskilda individer,"— Presentationens avskrift:

1 Flexibelt lärande - bakgrund 2002 – Flexibel utbildning på distans 2004 * integrera nätbaserad utbildning * flexiblare utbildning för enskilda individer, organisationer, myndigheter och företag Övergripande mål: * Ltu känd som framgångsrik anordnare av nätbaserad utbildning * Tillgängligheten ska öka och nya målgrupper nås * Nätbaserad utbildning ska utvecklas inom Ltu och betraktas som ett ändamålsenlig sätt att bedriva utbildning på 2005Flexibelt lärande

2 Projektet Flexibelt lärande Syfte Möjliggöra och stödja Ltu:s fortsatta utveckling till ett universitet som kännetecknas av Flexibelt lärande Tre områden Kursutveckling Kompetensutveckling Universitetets gemensamma lärplattform http://www.ltu.se/web/flexlar Ltu – Internt- Utvecklingsprojekt – Flexibelt lärande

3 Flexibelt lärande Ta tillvara det bästa från distans- och närutbildning för att forma utbildningar anpassade till de studerandes behov och för att nå rimlig effektivitet. –Friare kursstart/kursslut –Friare studieformer –Geografisk obundenhet –Möjlighet till egen studietakt –Anpassning till olika lärstilar –Stöd i lärande av text, bild, ljud och multimedia –Distans och närutbildning smälter ihop, beroende på den studerandes behov

4 Ex. på IT resurser för flexibelt lärande Lärplattformen Fronter Mail Marratech till lektioner, seminarier, föreläsningar, gruppmöten Inspelade lektioner (video, e-Beam, PowerPoint m. ljud, Flash) Inspelade demonstrationer (video, Camtasia) Videokonferens IP-telefoni Skype Messenger Remote server Blogg

5 Område 1: Kompetensutveckling och andra former av stöd Förverkliga LTU´s egna styrdokument – det kunskapsbyggande universitetet – fokus på lärarrollen Campus i Luleå, Boden, Piteå, Skellefteå och Kiruna Fokus på Fortsatt utveckling av en lärarportal för LTU´s undervisande personal –Lärarportalen finns http://www.ltu.se/web/laphttp://www.ltu.se/web/lap Översyn och utveckling av LTU´s utbud av pedagogiska utbildningar för lärare vid LTU –Högskolepedagogisk grundkurs 5 p startade ht 2005 –Steg 2 (under utarbetande) ger ytterligare 5p och innebär ett antal valbara alternativ där man kombinerar en teoretisk/didaktisk genomgång med ett pedagogiskt utvecklingsarbete inom området –Steg 3 Kunskapsbyggarkursen 5 p

6 www.ltu.se/web/lap

7 Område 2: Classfronter Drift Utbildning Support Utvecklingsprojekt för att –Underlätta –Förbättra –Bredda användningen av Classfronter 1.Implementation av Quizzverktyg, rapporteringsverktyg 2.Integrerad drift och supportorganisation för storskaligt bruk 3.Webbsida för support av Classfronter 4.Specifika utbildningsinsatser 5.Integrering med personal IDEAL

8 Classfronter idag: Antal användare Antal kurser Demo?

9 Område 3: Kursutveckling Flexibel utbildning med stöd av modern teknik – oavsett distans – eller närutbildning. 1.IT-pedagogisk support 2.Utvecklingsprojekt

10 Ex. på aktiviteter under 2005 Information till institutioner Seminarier Demonstrationer, t ex –Fronter –Marratech –Inspelning av föreläsning, videofilm –Matteformler på nätet Kurser, t ex –Fronter –Marratech Pröva-på-verkstad synkrona verktyg Teknisk rådgivning – ”Rumsgenomgång” ”Starthjälp” till distansutbildning Strategi/arbetsgrupps-arbete Konkreta kursutvecklingsprojekt Konkreta exempel 1.Kvalitets och miljöteknik 2.Hälsovetenskap 3.Högskolepedagogik

11 Flexibelt lärande - resultat En lärarportal www.ltu.se/web/lapwww.ltu.se/web/lap - En samlingsplats för en mängd olika resurser Förnyat högskolepedagogiskt kursutbud Ett antal exempel på Flexibelt lärande med stöd av IT -Kursmodeller (Projektinriktad kurs och teoretisk kurs och en mix) -Matteformler på nätet -Bloggar i undervisningen Marratech manual för studenter och lärare Classfronter resultat Övrigt; Dokumentationer -Strategisk grupp vid Hälsovetenskap -Studie om Lärobjekt

12 Vad händer nästa år inom LTU? Bl a Satsningen på LRC (Learning Resource Centre) Utbildningskvalitativa frågor Förslag beslut hos rektor, budget ej klar Samordningsgrupp Resurs för utveckling av flexibla former i lärandet Resurs för högskolepedagogisk kompetensutveckling Classfronter fortsätter

13 www.ltu.se/web/flexlar


Ladda ner ppt "Flexibelt lärande - bakgrund 2002 – Flexibel utbildning på distans 2004 * integrera nätbaserad utbildning * flexiblare utbildning för enskilda individer,"

Liknande presentationer


Google-annonser