Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Tre insatsområden Nya tekniska lösningar Tillgänglighet Samordning för en god service.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Tre insatsområden Nya tekniska lösningar Tillgänglighet Samordning för en god service."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Tre insatsområden Nya tekniska lösningar Tillgänglighet Samordning för en god service

2 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Nya tekniska lösningar Prioriterade aktiviteter 1.Informations- och utbildningsinsatser om nya kontanthanteringslösningar och betalsätt i glesbygd 2.Tekniska tillgänglighetslösningar för service på landsbygden

3 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Nya tekniska lösningar, aktivitetsmål Informationstillfällen, utbildningsinsatser eller cirkelträffar för att lära sig ny teknik ska hållas i varje kommun Fyra pilotprojekt för att testa nya tekniska lösningar Fyra investeringsstöd för nya tekniska lösningar

4 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Nya tekniska lösningar, resultatmål 95 procent av deltagarna upplever att de fått ökad kunskap och acceptans för nya kontanthanteringslösningar och betalningssätt i gles- och landsbygd Åtta nya tekniska tillgänglighetslösningar

5 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Nya tekniska lösningar, effektmål Medborgare och företag i länet upplever att tillgången till service har ökat Ökat användande av de nya tjänsterna för de grupper som idag inte kan hantera dessa

6 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Tillgänglighet Prioriterade aktiviteter: 1.Stöd till drivmedelsinvesteringar inklusive tillgång till förnybara drivmedel 2.Stöd till servicelösningar 3.Tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättningar

7 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Tillgänglighet, aktivitetsmål Investeringsstöd till dagligvarubutiker, minimum 15 kilometer mellan butikerna Ett pilotprojekt för att testa nya obeprövade lösningar för drivmedelsförsörjningen i länet Stöd till drivmedelsinvesteringar inklusive förnybara drivmedel, minimum 30 kilometer mellan stationerna Fyra mentorsinsatser för tillgänglighetslösningar och attraktiva butiker Åtta utbildnings-, kompetensutvecklings- och informationsinsatser för organisationer och företag.

8 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Tillgänglighet, resultatmål Anpassad struktur för drivmedelsstationerna utifrån länets förutsättningar inklusive förnybara drivmedel Tillgänglighetsanpassade butiker för funktionsnedsatta 80 procent av serviceställena som fått investeringsstöd har ökat sin omsättning

9 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Tillgänglighet, effektmål Ökad tillgänglighetsanpassning till serviceställen för personer med funktionsnedsättning, i alla delar av länet Säkra en god tillgänglighet till service inom rimliga avstånd i länet Ökad kompetens för lokal upphandling både hos företag och organisationer

10 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Samordning för en god service Prioriterade aktiviteter 1.Utveckla och testa nya transport- och logistiklösningar för servicetillgängligheten 2.Samordning av offentlig och kommersiell service 3.Testa nya samverkanslösningar mellan olika serviceslag 4.Fördjupade analysunderlag inom serviceområdet 5.Samordning av storskalig och småskalig varuförsörjning

11 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Samordning för en god service, aktivitetsmål Två projekt för nya obeprövade transport- och logistiklösningar Tre investeringsstöd till samordningslösningar Tre projekt för nya samverkanslösningar mellan olika serviceslag Åtta samarbetsprojekt mellan privata, offentliga och ideella sektorn Två pilotprojekt för att testa nya tjänstebranscher och tjänsteutbud inom service En samordningsinsats av storskalig och småskalig varuförsörjning Åtta fördjupade analysunderlag inom serviceområdet

12 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Samordning för en god service, resultatmål En ny transport- och logistiklösning Tre varaktiga samordningslösningar Två samverkanslösningar mellan olika serviceslag Ökad kunskap om det lokala servicebehovet i länet

13 Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Samordning för en god service, effektmål Medborgare och näringsliv upplever en ökad samordning för en god service Kommunerna känner sig stärkta i det lokala utvecklingsarbetet med långsiktig serviceplanering för ökad attraktionskraft


Ladda ner ppt "Regionalt serviceprogram Jämtlands län 2010-2013 Tre insatsområden Nya tekniska lösningar Tillgänglighet Samordning för en god service."

Liknande presentationer


Google-annonser