Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och antibiotika i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och antibiotika i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Barn och antibiotika i Sverige
Mats Erntell Ordförande Strama-rådet vid SMI Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland,

2 Kräver effektiv antibiotikabehandling!
Denna bild blir bara mer och mer aktuell och hotfull. Ökande resistens och nya resistensformer, inga nya antibiotika, men allt mer effektiva medicinska behandlingar införs i vården till allt sjukare patienter.

3 ”Jag har ätit så lite medicin (antibiotika) så jag kan inte vara resistent”

4 Resistensutveckling: ESBLCARBA = Pc, Cefalosporin, Tienam/Meronem
NDM-1 = Indiska superresistenta stammar Anmälda fall av fyra resistenta bakteriearter, anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen, t.o.m

5 (Barbro Olsson Liljequist, SMI)
Till ResNet rapporteras resistensmönstret för 100, under mars månad varje år, isolerade stammar av bestämda bakterierarter från Mikrobiologiska laboratorier i Sverige. Bilden visar pneumokockernas successivt ökande resistens mot olika antibiotika använda vid luftvägsinfektion. (Barbro Olsson Liljequist, SMI)

6 Frågor före antibiotikareceptet!
Vem är du? Fått antibiotika senaste halvåret? Legat på sjukhus nyligen? Är det en vårdrelaterad infektion? Varit utomlands? Vårdats utomlands? Ta en representativ odling!!

7 Vilka åtgärder behöver vidtas? Ett 10-punktsprogram….
MINSKA BEHOVET AV ANTIBIOTIKA! Smitt-spridning Kompetens Basala hygienrutiner VRI, riskfaktorer minskas Rationell användning Diagnostik Målformuleringar för Strama-arbetet och för en ”God hygienisk standard” finns i förarbetet till lagändringen i HSL

8 Antibiotikaförbrukning per åldersgrupp 1987 - 2011
-64 % Antibiotikaanvändningen i olika åldersgrupper sedan 1987 i recept/1000 invånare. Förskrivningen till fr.a. barn visar en kraftig minskning utan negativa effekter avseende barnens hälsa. -47 %

9 De minsta barnen mellan 0 och 6 år i Halland fick % färre recept jämfört med 2007, utan att vi sett några tecken på underbehandling. Minskningen mellan 2010 och 2011 var 9,2 % i Riket och i Halland 11 %. Bilden är likartad i de flesta landsting.

10 Antalet recept till barn födda 2006 per levnadsår de första 5 åren
Antalet recept till barn födda 2006 per levnadsår de första 5 åren. Under andra levnadsåret fick nästan hälften av alla barn ett recept, nära 25 % fick två recept, 12,5 % fick tre o.s.v.

11 Bild från Stockholms läns landsting, Johan Struwe, som visar mönstret över uthämtade antibiotikas huvudsakliga indikation; luftvägsinfektion, urinvägsinfektion och hud- och mjukdelsinfektion i olika åldersgrupper. De minsta barnen får till ca 85 % antibiotika mot luftvägsinfektion.

12 Fördelningen på olika antibiotikagrupper huvudsakligen riktade mot luftvägsinfektion till barn 0-6 år gamla.

13 ? Antalet antibiotikaanvändare i Norge ökade med 6 % 2011
Ber om kur de ikke trenger Helsemyndighetenes advarsel har nådd inn til mange. Pasienter har sagt: «Jeg vil helst ikke ha antibiotika». Men nå synes jeg å merke et trendskifte, der folk ber om antibiotika fordi de ikke har tid til å være syke. Det er også en begynnende trend der folk ber om såkalt bredspektret antibiotika som virker på flere typer bakterier. De vil at antibiotikakuren skal dekke alle eventualiteter, selv om det i de fleste tilfeller ikke er nødvendig. + Mycoplasma utbrottet Norska Aftonbladet.no angående att antalet antibiotikaanvändare i Norge ökade 2011. ?

14 Vårdbarometern 2011: Motståndskraften hos bakterier ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. Är du själv beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om du riskerar några sjukdagar extra? Vårdbarometerns enkät till svenskar hösten 2011 om beredskapen att avstå antibiotika när så är möjligt.

15 Rör det mig? …eller mig? Det är viktigt att nå fram till både sjukvårdspersonal och allmänhet med information för att uppnå bästa möjliga effekt och djupare förståelse för problemet.

16 Ska antibiotika alltid undvikas?
NEJ, antibiotika ska användas när det verkligen behövs Antibiotika kan vara livsavgörande Därför ska de tas med omsorg och eftertanke Omsorg om våra barn – och morgondagens… ”Kan jag ha nytta av antibiotika? Är nyttan större än riskerna?” Antibiotika är ibland nödvändigt för att rädda liv. Antibiotika är också en förutsättning då vi idag utför allt mer avancerad vård, komplicerade operationer, transplantationer, räddar för tidigt födda barn mm. Utan effektiva antibiotika är det inte möjligt. Sjukvården har ett stort ansvar, men också vi som patienter behöver bli medvetna om att antibiotikaanvändningen har ett pris. Sök sjukvården om du känner dig orolig för infektionen och be om en medicinsk bedömning. Ställ frågan: - Behöver jag verkligen antibiotika? - Är nyttan i så fall större än riskerna? Det gör dig till en medveten patient/konsument. Och som sagt; antibiotika är ibland nödvändigt och då ska vi inte vara rädda för att använda det. Förutom resistensproblematik finns också miljömässiga skäl till att minska onödig förskrivning. Många typer av antibiotika bryts inte ned i kroppen, utan förblir aktiva länge efter det att de lämnat kroppen och finns i omlopp ute i vår miljö. En klok användning av dessa preparat är därför nödvändig så att även morgondagens barn och patienter ska kunna botas från svåra infektioner.

17 Strama-BVC Kommunikationsverktyg för att nå allmänheten, särskilt småbarnföräldrar Föräldrautbildningen – kontinuerligt återkommande BVC-sjuksköterskan som budbärare = stort förtroendekapital Syftar till att skapa trygghet, ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner och antibiotika – men inte avråda från sjukvårdskontakt

18 Strama-BVC Utbildningsmaterial för nyblivna föräldrar att användas i föräldrautbildningen på BVC
Strama-BVC. Ett utbildningsprogam om infektioner hos små barn att användas i föräldrautbildningen på BVC. Riktas till föräldrar med barn i ett-årsåldern.

19 Antibiotikas effekt – när är det onödigt?
Ingen effekt Förkylning Halsinfektion utan Streptokocker Luftrörskatarr, oberoende av orsak Vanlig hosta Ej säker/liten effekt Bihåleinflammation Lindrig halsfluss med Streptok. Öroninflammation 1-12 år Symtomlindrande Blåskatarr Uttalad halsfluss med Streptokocker Minskar komplikationer Borrelia infektion (hudutslag) Sexuellt överförda infektioner Öroninflammation <1 år Vissa sårinfektioner Livräddande, stor effekt Hjärnhinneinflammation Blodförgiftning Stor lunginflammation Utbredd rosfeber Svår njurbäckeninflammation Stoppljuset ett sätt att nå ut med tydliga budskap. Även vårdpersonal måste ta till sig och reflektera över ny kunskap.

20 Strama Hallands ”Verktygslåda”
Hjälpmedel för läkare och sjuksköterskor i vården; patientinformationsbladen, lokala rekommendationer och hemsidor.

21 Ingen ska behöva få antibiotika i onödan!
Exempel på budskap till allmänheten och vårdpersonal.


Ladda ner ppt "Barn och antibiotika i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser