Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är UNICEF? Kämpar för barn världen över

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är UNICEF? Kämpar för barn världen över"— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är UNICEF? Kämpar för barn världen över
I regeringskorridorer I slumområden På flyktingläger I avlägsna byar De gör allt för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. De förhandlar med beslutsfattare De hjälper till med det mest grundläggande under ett barns uppväxt. Från mammas mage ut till vuxenvärlden.

3 Hur hjälper de barnen att utvecklas?
Varje dag dör ungefär barn under fem år runt om i världen. Nästan hälften dör redan under sin första månad. De flesta dör av sjukdomar så som lunginflammation, diarré och malaria. Undernäring och brist på vatten bidrar till mer än hälften av dödsfallen. Det UNICEF gör är att kämpa och arbeta med till exempel: Att barnen får en kärleksfull omsorg Rent vatten Bra hygien Näringsfull mat Bra hälsovård så de får en möjlighet att överleva

4 Vad gör UNICEF mer? Arbetar förebyggande med att ge stöd och kunskap till samhällen och familjer. Bidrar med ekonomiska resurser för att utveckla mödra- och barnhälsovården i utvecklingsländerna, samt att barnen ska få närings- och kosttillskott. Stödjer olika amningsprojekt runt om i världen. Då får mammor lära sig betydelsen av att amma sina nyfödda barn. Arbetar i ett 90-tal länder med projekt som rör vatten och hygien. Målet med det är att alla barn ska ha tillgång till rent vatten. Det innebär att UNICEF bland annat hjälper till med att borra brunnar, installera pumpar och toaletter och utveckla billiga metoder för vatteninsamling och vattenrening. Producerar och distribuerar påsar med vätskeersättning till över 60 låginkomstländer. En påse kostar mindre än en krona och kar rädda livet på ett barn som riskerar att dö. Driver vaccinationskampanjer tillsammans med WHO, regeringar och enskilda organisationer. Målet är att barn ska ha ett fullgott skydd mot de sex vanligaste dödliga barnsjukdomarna: difteri, mässling, kikhosta, polio, stelkramp och tuberkulos.

5 Vad gör UNICEF Sverige nationellt?
I Sverige har de bland annat valt att fokusera på områden där barn är särskilt utsatta och Sverige inte lever upp till barnkonventionens bestämmelser. Områden där regeringen fått kritik av FN:s barnrättskommitté för att inte göra tillräckligt för barn rättigheter. Olika saker UNICEF Sverige arbetar för: Att barnkonventionen ska bli svensk lag så att den verkligen använd av myndigheter och domstolar i beslut som rör barn Att barnkonventionen ska tillämpas bättre på alla samhällsnivåer Att alla barn ska ha rätt till bra utbildning oavsett bakgrund eller boendekommun Att barn som är gömda eller papperslösa ska få laglig rätt till skolgång och sjukvård på samma villkor som andra barn. Och mycket mer.


Ladda ner ppt "Vad är UNICEF? Kämpar för barn världen över"

Liknande presentationer


Google-annonser