Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Influensaläget i Världen 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Influensaläget i Världen 2013"— Presentationens avskrift:

1 Influensaläget i Världen 2013

2 Influensa övervakning Europa Vecka 37- 38 (ECDC 2013-09-27)
Alla 19 länder som lämnat data rapporterar låg influensa aktivitet I 7 länder har 110 sentinel prover analyserats. Alla prover negativa. Sen vecka 21/2013,har endast 6 patienter med konfirmerad influensa sjukhusvårdats (Spanien, Irland).

3 Influensa översikt V 37-38, geografisk spridning

4

5

6 Tropiska delar Syd-amerika
H1

7 Södra Asien H3

8 Sydost Asien H3 + B

9 Oceanien (Australien, Nya Zeeland)
H3 + B

10 Nya virus: A/H7N9, A/H6N1, A(H7N7), A/H5N1, A/H3N2v, A(H1N1)v ……….
Vilka hinder för nya virus? Infektera celler Replikera Frigöra virus Smitta vidare

11 A/H7N9-Kina Första fallet provtogs 19 februari.
135 laboratorieverifierade fall varav 44 dödsfall. Allt ifrån mild symtom till svår lunginflammation. Många av de som blivit svårt sjuka har underliggande sjukdomar. 2.4 män: 1 kvinnor. Medianåldern 58 år. Äldre herrar. De flesta har haft kontakt med fåglar. Ett troligt human-humanspridning. Få familjekluster. Viruset känslig för oseltamivir och zanamivir men resistent mot amantadin. Vaccinstam är framtagen.

12 H7N9 hos fåglar och andra djur
Viruset har mutationer som gynnar transmission hos människor. Vid iller och grisförsök ses främst kontaktsmitta men även viss aerosoltransmission Viruset har troligen cirkulerat bland fåglar i Kina de senaste tre åren. Viruset replikeras i övre luftvägarna hos fåglar. Viruset är lågpatogent och gör inte fåglarna sjuka. Påvisat viruset hos ankor, kycklingar, vaktel, duvor * Vaktel = förklädd gris (samma receptorer som gris)

13 Epidemikurva H7N9 Antalet fall reducerades kraftigt när man stängde fågelmarknaderna •Senaste fallet i juli •Övervakning pågår inför vintern

14 A/H7N7 i Italien, augusti-september
A/H6N1 i Taiwan, maj •20-årig kvinna utan känd kontakt med fåglar. •Mild lunginflammation. •Tillfrisknade med oseltamivirbehandling. •Inga sekundärfall vid kontaktspårning (36 st). A/H7N7 i Italien, augusti-september •3 fall med konjunktivit. • Slaktat kycklingar

15 A/H5N1 fortsätter att cirkulera

16 Svininfluensa - Humaninfluensa hos svin - Zoonotisk influensa hos människa
Grisar har både a2,3 och a2,6 receptorer i luftvägarna •Kan infekteras av både human- och fågelinfluensa •Reassortment kan ”lätt” ske hos grisar •Flera olika svininfluensa cirkulerar bland grisarna i Världen. •Ökad övervakning samt uppmärksamhet har lett till att fler fall av zoonotisk influensa hos människor påvisas.

17 H1N1v •2 fall i Arkansas (september) •Symtom liknande vanlig influensa •Båda tillfrisknade •Totalt 16 fall de senaste 8 åren i USA •Alla har haft nära kontakt med grisar

18

19 H3N2v 18 fall i fyra delstater (Illinois, Indiana, Michigan, Ohio)
2011, 12 fall, fall Drabbar främst barn Begränsad human-humanspridning Känslig för neuraminidashämmarna.


Ladda ner ppt "Influensaläget i Världen 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser