Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smittskyddsenheten Influensaläget i Världen 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smittskyddsenheten Influensaläget i Världen 2013."— Presentationens avskrift:

1 Smittskyddsenheten Influensaläget i Världen 2013

2 Smittskyddsenheten Influensa övervakning Europa Vecka 37- 38 (ECDC 2013-09-27)  Alla 19 länder som lämnat data rapporterar låg influensa aktivitet  I 7 länder har 110 sentinel prover analyserats. Alla prover negativa.  Sen vecka 21/2013,har endast 6 patienter med konfirmerad influensa sjukhusvårdats (Spanien, Irland).

3 Smittskyddsenheten Influensa översikt V 37-38, geografisk spridning

4 Smittskyddsenheten

5

6 Tropiska delar Syd-amerika H1

7 Smittskyddsenheten Södra Asien H3

8 Smittskyddsenheten Sydost Asien H3 + B

9 Smittskyddsenheten Oceanien (Australien, Nya Zeeland) H3 + B

10 Smittskyddsenheten Nya virus: A/H7N9, A/H6N1, A(H7N7), A/H5N1, A/H3N2v, A(H1N1)v ……….  Vilka hinder för nya virus?  Infektera celler  Replikera  Frigöra virus  Smitta vidare

11 Smittskyddsenheten A/H7N9-Kina  Första fallet provtogs 19 februari.  135 laboratorieverifierade fall varav 44 dödsfall.  Allt ifrån mild symtom till svår lunginflammation.  Många av de som blivit svårt sjuka har underliggande sjukdomar.  2.4 män: 1 kvinnor. Medianåldern 58 år. Äldre herrar.  De flesta har haft kontakt med fåglar. Ett troligt human- humanspridning. Få familjekluster.  Viruset känslig för oseltamivir och zanamivir men resistent mot amantadin.  Vaccinstam är framtagen.

12 Smittskyddsenheten H7N9 hos fåglar och andra djur  Viruset har mutationer som gynnar transmission hos människor.  Vid iller och grisförsök ses främst kontaktsmitta men även viss aerosoltransmission  Viruset har troligen cirkulerat bland fåglar i Kina de senaste tre åren.  Viruset replikeras i övre luftvägarna hos fåglar.  Viruset är lågpatogent och gör inte fåglarna sjuka.  Påvisat viruset hos ankor, kycklingar, vaktel, duvor * Vaktel = förklädd gris (samma receptorer som gris)

13 Smittskyddsenheten Epidemikurva H7N9  Antalet fall reducerades kraftigt när man stängde fågelmarknaderna Senaste fallet i juli Övervakning pågår inför vintern

14 Smittskyddsenheten A/H7N7 i Italien, augusti-september 3 fall med konjunktivit.  Slaktat kycklingar A/H6N1 i Taiwan, maj 20-årig kvinna utan känd kontakt med fåglar. Mild lunginflammation. Tillfrisknade med oseltamivirbehandling. Inga sekundärfall vid kontaktspårning (36 st).

15 Smittskyddsenheten A/H5N1 fortsätter att cirkulera

16 Smittskyddsenheten Svininfluensa - Humaninfluensa hos svin - Zoonotisk influensa hos människa  Grisar har både a2,3 och a2,6 receptorer i luftvägarna Kan infekteras av både human- och fågelinfluensa Reassortment kan ”lätt” ske hos grisar Flera olika svininfluensa cirkulerar bland grisarna i Världen. Ökad övervakning samt uppmärksamhet har lett till att fler fall av zoonotisk influensa hos människor påvisas.

17 Smittskyddsenheten 2 fall i Arkansas (september)Symtom liknande vanlig influensaBåda tillfrisknadeTotalt 16 fall de senaste 8 åren i USAAlla har haft nära kontakt med grisar H1N1v

18 Smittskyddsenheten

19 H3N2v  18 fall i fyra delstater (Illinois, Indiana, Michigan, Ohio)  2011, 12 fall, 2012 309 fall  Drabbar främst barn  Begränsad human-humanspridning   Känslig för neuraminidashämmarna.


Ladda ner ppt "Smittskyddsenheten Influensaläget i Världen 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser