Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73 86

2

3 Antal personer berörda av varsel, Norrbottens län 2002- 2012 ÅrAntal varslade 20041 014 20051 200 20061 113 2007600 20082 350 20092 605 20101 178 2011878 2012 (t.o.m. 31 okt)1 276

4

5 Arbetslöshetsutveckling

6 Näringslivet

7

8

9 Sysselsättningsutvecklingen

10

11 Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex månaderna Läkare Svetsare och gasskärare Kock/hovmästare Guide och reseledare Skogs- och anläggningsmaskinförare m.fl. Sjuksköterska, medicin/kirurgi/geriatrik Lastbils- och långtradarförare Motorfordonsmekaniker, -reparatör m. fl. Grundskollärare/speciallärare Förskollärare och fritidspedagog Civilingenjör: gruvteknik, metallurgi, maskin m.fl. Installations- och distributionselektriker Universitets- och högskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen

12 Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken.. BristyrkenÖverskottsyrken LäkareFörsäljare inom dagligvaror o detaljhandel Universitets- och högskollärareMaskinoperatör inom trä, plast, gummi KockAdministratör o sekreterare Gymnasielärare inom naturvetenskapReceptionist Skogs- och lastbilsförareProcessoperatör inom trä, papper, massa Ingenjör o tekniker inom bygg, gruvnäringLagerarbetare Murare och golvläggareEkonomiassistent Sjuksköterska, BarnmorskaVaktmästare Installations-och distributionselektrikerBarnskötare Civilingenjör inom bygg, gruva, elkraftVårdbiträde

13 Offentlig verksamhet Övertalighet C:a 80 personer. Främst kommunal vård- och omsorg, gymnasieskola Antal sysselsatta bedöms bli oförändrat Andel och antal bristyrken fortsatt högt 51 %, cirka 250 tjänster: läkare, sjuksköterska medicin/kirurgi, förskollärare, lärare est/praktisk, universitets och högskollärare Signaler om brist på semestervikarier inom vården ökar Ersättningsrekryteringar Antal avgångar senaste 6 mån. = ca 1300 Antal rekryteringar senaste 6 mån. = ca 1250 Antal avgångar kommande 6 mån. = ca 950 Antal rekryteringar kommande 6 mån. = ca 950 Största avgångarna kommande 6 mån. inom vård- och omsorg/hälso-sjukvård ca 500, inom grundskolan ca 200 Åldersavgångar Under prognosperioden 2013 uppnår närmare 1 500 personer en pensionsålder på 65 år. Största volymerna inom vård- och omsorg/hälso-sjukvård och pedagogisk verksamhet,

14 Avgångar 2013 (yrkesverksamma som uppnår 65 år, källa SCB/Af)

15 Norrbottens län Befolkningen 16-64 år samt därav inrikes födda. Differensen mellan linjerna motsvarar antalet utrikesfödda i befolkningen (källa SCB)

16 Utsatta grupper som bedöms få svårast att finna ett arbete under prognosperioden är: personer med högst förgymnasial utbildning/ungdomar med kort utbildning personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga utomeuropeisk födda arbetslösa inom tillbakagående yrken (strukturarbetslösa)

17 Utan arbete i mer än tre år

18 Utmaningar för länets arbetsmarknad stora pensionsavgångar äger rum och fortgår under de närmaste åren öka arbetskraftsdeltagandet för ungdomar, funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och utrikesfödda, särskilt bland de med utomeuropisk härkomst säkerställa det långsiktiga behovet av nyckelpersoner inom exempelvis IT, gruv, byggverksamhet, tillverkningsindustri, universitet och sjukvård öka intresset för arbete inom vård- och omsorg - utbildning (stora pensionsavgångar har inletts) en fortsatt bostadsbrist hämmar befolknings- och sysselsättnings- utvecklingen


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013 Välkommen ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"

Liknande presentationer


Google-annonser