Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informatören ”Att förmedla information till olika grupper i samhället. Beslutsfattare,allmänhet och myndighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informatören ”Att förmedla information till olika grupper i samhället. Beslutsfattare,allmänhet och myndighet."— Presentationens avskrift:

1 Informatören ”Att förmedla information till olika grupper i samhället. Beslutsfattare,allmänhet och myndighet

2 Journalisters och informatörers roller i kommunal informationsverksamhet. Gemensamma mål : Främja en offentlig debatt om den kommunala verksamheten genom att: Journalistens roll:Informatörens roll: -Bevaka och kritiskt granska myndighet. -Ge innehåll och mening åt offentlighetsprincipen. -Garantera öppenhet i förvaltningarna(rutiner i samband med diarium,handlingar och sammanträden.) -Väcka debatt och delta i den. -Ge underlag för debatt.-Ge underlag för debatt men inte delta. -Plädera, aktivt söka väcka opinion i viss riktning. -Väcka intresse för den kommunala verksamheten i allmänhet, så att folk lägger sig i mer. Förmedla kunskap inom ett brett värderingsfält i syfte att öka medborgarnas valfrihet. -Informera om alternativa förslag. -Väcka intresse, förmedla kunskap och informera om alternativ utan att ta ställning. Källa: Björklund 1984

3 Journalistik Nyhetsjournalister Veckopress Specialtidningar Information Statliga tidskrifter Personaltidningar Kundtidningar Copy Marknadsföring Informationsbehovsundersökningar Interninformation. Extern information- företag Produktreklam

4 1950-60 Journalistik Information Marknadsföring1960-75 Journalistik Marknadsföring Information 1975 - - Journalistik Information Marknadsföring HISTORIK

5 Två perspektiv Extern information Information som riktar sig utåt mot andra företag, organisationer och myndigheter. Syftet är i första hand att skapa kännedom om verksamheten men inte att sälja varor och tjänster. Intern information Den interna informationens uppgift är är som regel att skapa intresse och motivation hos de anställda. På senare tid har man börjat prata om den anställde som representant och ”säljare” av ”gott rykte” åt företaget eller organisationen. Det kallas då intern marknadsföring.

6 Informationsverksamhet Det enklaste sättet att klassificera verksamheten är att utgå från vilken typ av intresse som ligger bakom denna. - Företag - Organisationer - Myndigheter

7 Public Relation Begreppet PR är lite diskutabelt då det ligger i fältet närmast marknadsföring. Det är också en verksamhet som ligger närmare ledningsfunktionen hos ett företag eller organisation. ”Ett hjälpmedel för företagsledningarna när det gäller att anpassa företagets verksamhet, organisation o.s.v till samhälls förändringar”. Ur Timerdal Arne Anpassning och påverkan En studie i företagens informations och PR – verksamhet. Stockholm 1977, Studieförbundet Näringsliv och samhälle.

8 Offentlig informations verksamhet Den offentliga informationsverksamheten i stat och kommun har som huvudsyfte - att göra medborgarna medvetna om deras rättigheter och skyldigheter. - att göra det möjligt för medborgarna att hävda sina idéer och intressen i den demokratiska processen. Proposition 1971:56

9 Organisationers information LO säger i en utredning att: ”Det grundläggande syftet för all facklig information är att medlemmarna ska bli kunniga, intresserade och aktiva. På det sättet bidrar de till att vitalisera den fackliga demokratin och ge den ett innehåll.” LO 80 utredning (Information och aktivitet 1982: 11 )


Ladda ner ppt "Informatören ”Att förmedla information till olika grupper i samhället. Beslutsfattare,allmänhet och myndighet."

Liknande presentationer


Google-annonser