Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MÖDRAHÄLSOVÅRD HÄLSOVAL SKÅNE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MÖDRAHÄLSOVÅRD HÄLSOVAL SKÅNE."— Presentationens avskrift:

1 MÖDRAHÄLSOVÅRD HÄLSOVAL SKÅNE

2 Syfte med dagen Uppdrag och bakgrund Kundvalssystem
Beskriva hur långt vi har kommit Politiska beslut - vad händer? Dialog med er! Mer info finns på vårt nät – adress kommer senare Det finns personer i publiken som varit vår sakkunnig grupp från professionen.

3 MHV i Resumé… Antal gravida: ca 15 800 (…ökar)
Inskrivna gravida: i offentlig regi ca 80 % och privat regi ca 20 % Antal mottagningar: 57 (varav 10 privata) Antal inskrivna per barnmorska: 75 – 140* (Skånesnitt 100, Rek 85) * Gäller BMM i offentlig drift. Privat högre – har ett mindre uppdrag. Olika i Skåne… Basprogram, Ersättning, Ultraljud, Journalsystem, tid till preventivmedelrådgivning, utåtriktad verksamhet m.fl. Lite inledningsvis vill vi visa hur det ser ut

4 Uppdraget: Likvärdig Mödrahälsovård i Skåne
Förslag på styrsystem ”kundvalsmodell eller annan lösning” (Rapport del 1 och 2) Bakgrund

5 Målet med kundval: Stärka medborgarnas makt
Förbättra tillgängligheten Större mångfald (aktörer + vårdinnehåll) Verksamhet - anpassad efter medborgarnas behov (vårdgivarna ges ökad frihet)

6 Kundvalsmodell Konsumenterna väljer utförare (godkända av beställaren)
Valet styr tilldelningen av de offentliga resurserna Beställaren anger villkoren och den ekonomiska ersättningen Utförarna är inte garanterade någon produktionsvolym Utförarna - stor frihet att anpassa vården efter behoven Fri geografisk etablering LOV (Lagen om valfrihetssystem 2008)

7 Kundval för Mödrahälsovården ska:
… vara ett system i likhet med befintliga kundval i Region Skåne Ackrediteringsvillkor (avtal) styr verksamheternas uppdrag och ersättning Alla som uppfyller kraven i villkoren får starta verksamhet Vårdgivaren får inte neka ta emot vårdtagare BMM är en funktion Kapiteringsersättning (gravida) Vårdgivarna ansvarar för kostnaderna (få ”fria nyttigheter”) Medicinsk revision sker av verksamheten Förklara funktion! Andra likheter är ansökningsförfarande, godkännande, IT-utbildningar mm.

8 Mödrahälsovårdens innehåll:
1. Graviditetsövervakning inklusive föräldrastöd som erbjuds alla gravida kvinnor och som syftar till att upptäcka riskfaktorer som kan leda till graviditetskomplikationer samt ge råd och stöd till familjer 2. Upplysning och rådgivning kring preventivmedelsanvändning och sexuell hälsa i syfte att förebygga oönskade graviditeter och smittsamma sexuellt överförbara sjukdomar. 3. Förebyggande av livmoderhalscancer genom cellprovstagning som regelbundet erbjuds alla kvinnor mellan 23 – 65 år. Här tänker vi oss Kapitering vid graviditetsövervakning samt socioekonomisk viktning (CNI-index) Kvinnan får själva välja BMM Utåtriktad verksamhet ingår i del 2 kring upplysning. Vad ska UM göra och BMM – en tydligare struktur. 3. Screening!! Vi har ett arbetsmaterial som ackreditering Början av oktober eller eventuellt i november – handlar om valresultat. Lägger ut den så tidigt som möjligt på vår hemsida.

9 Öppna för frågor innan vi går vidare med detaljer kring beslut och tidplan
Taxedoktorer inte löst… Magnus, Gunilla, Mia…

10 TIDSPLAN - Vad kommer hända innan den 1 april 2011 1/1 2011 Sept. 2010
Start ¼ -2011 Här pratar AMS om beslut och tid Väldigt kort tid. Vi har inget annat beslut nu. Mycket möjligt att det blir en framflyttning men det är val…

11 Region Skånes hemsida www.skane.se Demokrati Sammanträden
Förslag till ackrediteringsvillkor hittar du ca 1 vecka innan NSB:s sammanträde: Region Skånes hemsida Demokrati Sammanträden Närsjukvårdsberedningen Dagordningen alt Här pratar AMS om beslut och tid Väldigt kort tid. Vi har inget annat beslut nu. Mycket möjligt att det blir en framflyttning men det är val…

12 HÄLSOVAL SKÅNE Mars 2009


Ladda ner ppt "MÖDRAHÄLSOVÅRD HÄLSOVAL SKÅNE."

Liknande presentationer


Google-annonser