Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitiskt möte september 2007. Svensk ekonomi går starkt Kostnadstrycket stiger Finansiell oro skapar osäkerhet Synen på den framtida reporäntan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitiskt möte september 2007. Svensk ekonomi går starkt Kostnadstrycket stiger Finansiell oro skapar osäkerhet Synen på den framtida reporäntan."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitiskt möte september 2007

2 Svensk ekonomi går starkt Kostnadstrycket stiger Finansiell oro skapar osäkerhet Synen på den framtida reporäntan är i stort oförändrad sedan i juni

3 Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 3,75 procent Räntan behöver höjas de kommande åren för att klara inflationsmålet på 2 procent

4 Inflationen på målet om ett år Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i PPR 2007:2. Källor: SCB och Riksbanken

5 Nytt sedan i juni Något starkare arbetsmarknad Låg tillväxt i produktiviteten Stigande livsmedelspriser Stigande inflationsförväntningar

6 Arbetslösheten Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i PPR 2007:2. Källor: SCB och Riksbanken

7 Tillväxten i produktiviteten Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i PPR 2007:2. Källor: SCB och Riksbanken

8 Livsmedelspriser i olika led Årlig procentuell förändring Källor: The Economist, SCB och Riksbanken

9 KPI och inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos i PPR 2007:2. Källor: KI, SCB och Riksbanken

10 Oro på de finansiella marknaderna Problem på amerikanska bolånemarknaden Ökad osäkerhet och minskad vilja att ta risk Störningar på interbankmarknaden Mindre effekt i Sverige

11 Konsekvenser Högre kreditspreadar/ökade lånekostnader Fallande börskurser Svagare tillväxt Minskad investeringsvilja Ökat försiktighetssparande

12 Amerikanska certifikat samt statsskuldväxel 30 dagars löptid, procent Källor: Bloomberg och Federal Reserve Board

13 Risker Högre kostnadstryck Finansiell oro

14 Sammanfattning Svensk ekonomi går starkt Kostnadstrycket stiger Räntan behöver höjas de kommande åren för att klara inflationsmålet på 2 procent. Synen på den framtida reporäntan är oförändrad sedan i juni Räntebanan är en prognos inte ett löfte

15 Bättre kommunikation Räntebana publiceras efter varje sammanträde Tre penningpolitiska rapporter Däremellan uppdaterade prognoser för ett mindre antal variabler Gäller från och med december Sex penningpolitiska sammanträden varje år


Ladda ner ppt "Penningpolitiskt möte september 2007. Svensk ekonomi går starkt Kostnadstrycket stiger Finansiell oro skapar osäkerhet Synen på den framtida reporäntan."

Liknande presentationer


Google-annonser