Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentationens innehåll Slutsatser om länets test- och övningsverksamhet (2010) Slutsats om ”Tillväxtbranscher 2020?” (2009-2010) Slutsats om mandatperiodens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentationens innehåll Slutsatser om länets test- och övningsverksamhet (2010) Slutsats om ”Tillväxtbranscher 2020?” (2009-2010) Slutsats om mandatperiodens."— Presentationens avskrift:

1

2 Presentationens innehåll Slutsatser om länets test- och övningsverksamhet (2010) Slutsats om ”Tillväxtbranscher 2020?” (2009-2010) Slutsats om mandatperiodens arbete (2007-2010) Erfarenheter och förbättringsområden för nästa mandatperiod

3 Slutsatser om test och övningsverksamhet 2010 Biltest (villkoren: Infrastruktur,vägar, kommunikation,sjukvård) Militär test- och övningsverksamhet Allmänna villkor för forskning i länet Det finns behov av ett förbättrat samarbete mellan universitet och andra aktörer som bedriver forskning i länet

4 Slutsatser om turism/besöksnäring samt energi 2009 Urval: Finns behov av att utreda fördelningsvillkoren för strukturfonderna Det finns behov av en regional besöks- och turismstrategi Slutsats ”Tillväxtbranscher 2020?” RTP: · Energi- och miljöteknik (2009) · Upplevelsenäringen (med fokus på turism- och besöksnäring) (2009) · Basindustri – förädling · Kunskapsintensiva tjänstenäringar Test- och övningsverksamhet (2010)

5 Slutsats av mandatperioden – behov av en ”regionalt samordnad ledning” Slutsatser i urval: Finns behov av en regionalt samordnad vision/samsyn för hur test- och övningsverksamheten skulle kunna utvecklas, 2010 Finns behov av en regional besöks- och turismstrategi, 2009 Regional mångfaldsstrategi, 2008 Regional målsättning av länets integrations och mångfaldsarbete, 2007

6 Slutsatser efter 4 år i regionala beredningen Erfarenheter av beredningsarbetet Ett intressant och lärorikt uppdrag Arbetet måste systematiskt omprövas och utvecklas Intressanta uppdrag – att det finns något nytt att berätta Förbättringsområden Att få partierna att ta ställning/göra politik av beredningarnas rapporter Att styrelsens svar blir tydligare och mer konkreta Att beredningen systematiskt omprövar arbetsformer och form för rapportering

7 Beredningen ställer ”öppna” frågor till fullmäktiges partier att ta ställning till - det finns de som lyssnar och vill ha besked

8 ”Öppna” frågor till fullmäktige om test- och övningsverksamhet På vilket sätt kan Norrbotten underlätta för biltestnäringens utveckling – regionalt och nationellt? Vad vill Norrbotten med försvaret i allmänhet och den militära test- och övningsverksamheten i synnerhet? Är det försvarbart att upplåta Norrbottens territorium för militär test- och övningsverksamhet? Saknas det en mer tydlig försvarspolitiskdebatt i Sverige och i Norrbotten? Är FoU en prioriterad fråga i landstinget och i den politiska debatten i Norrbotten? Finns det tillräckligt avsatta medel för fristående forskningsinitiativ, inom andra områden, ute i länet?

9


Ladda ner ppt "Presentationens innehåll Slutsatser om länets test- och övningsverksamhet (2010) Slutsats om ”Tillväxtbranscher 2020?” (2009-2010) Slutsats om mandatperiodens."

Liknande presentationer


Google-annonser