Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) - Lindesberg 2011/1012 Jonas Karlsson, Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) - Lindesberg 2011/1012 Jonas Karlsson, Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) - Lindesberg 2011/1012 Jonas Karlsson, Projektledare

2 Uppdraget Kommunstyrelsen Underlag för ungdomspolitiken Se trender Tidsplan oktober-mars

3 Enkäten Sju huvudområden -Fritidsintressen -Skola -Politik och inflytande -Trygghet -Hälsa -Arbete -Framtidsplaner 80 frågor (Ungdomsstyrelsen, 2009)

4 Urvalskriterier Skolår 8 samt år 1 och 3 på gymnasiet Endast ungdomar i skolan Särskola Internationella klasser Ca 1000 ungdomar

5 Hur ska vi arbeta vidare? Främjande Utgå från det positiva Skyddsfaktorer -Tillit -Inflytande -Socialt nätverk -Goda vanor Utveckla dessa Förebyggande Utgå från det negativa Riskfaktorer -Utsatthet -Rädsla -Utanförskap -Dåliga vanor Förhindra dessa (Örebro läns landsting, 2008 & Hanson, 2004)

6 Samband skydds-/riskfaktorer & hälsa Skyddsfaktorernas betydelse för dem med många riskfaktorer Fler skyddsfaktorer skapar bättre hälsa (Örebro läns landsting, 2008) Påstående: Ungdomar som mår bra eller mycket bra i skolår 8 samt gymnasiet år 2

7 Praktiskt exempel (LUPP 2008) Välj synsätt Främjande Förebyggande (Lindesberg kommun, 2008)

8 Referenser Hanson, Anders. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur Lindesberg kommun. (2008). Att vara ung i Lindesbergs kommun. http://www.folkhalsabergslagen.se/download/18.539d1c491275e7d056480001 6245/LUPPRAPPORT+08-09+Lindesbergs+kommun.pdf http://www.folkhalsabergslagen.se/download/18.539d1c491275e7d056480001 6245/LUPPRAPPORT+08-09+Lindesbergs+kommun.pdf Undomsstyrelsen. (2009). Manual för LUPP. http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Luppmanual.pdf http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Luppmanual.pdf Örebro läns landsting. (2008). Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007. Örebro: Samhällsmedicinska enheten.

9 Tack för din tid! Jonas Karlsson Jonas.Karlsson@nora.se 070-2213405


Ladda ner ppt "Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) - Lindesberg 2011/1012 Jonas Karlsson, Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser