Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIFO fas 1 - utbildningsdag Jönköping 2013-03-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIFO fas 1 - utbildningsdag Jönköping 2013-03-19."— Presentationens avskrift:

1 MIFO fas 1 - utbildningsdag Jönköping 2013-03-19

2 Fika och presentation

3 Program 09:00 - 09:30 Introduktion och fika 09:30 - 11:00 Genomgång av metodiken, MIFO-blanketter 11:00 - 12:00 Föreläggandemallar och lagstöd kring förläggande om MIFO fas1 12:00 - 13:00 Lunchrast 13:00 - 14:30 Övning på inventering i smågrupper 14:30 - 15:00 Redovisning, sammanfattning och avslutning

4 Projektets upplägg Få fart på tillsynsarbetet MIFO fas 1 på kommuner och Länsstyrelse Skapa listor över vad som är kvar att inventera Ta fram en strategi för hur respektive kommun ska arbeta för att slutföra inventeringarna Utbildningsdag Granskningsseminarium – få enheliga bedömningar över länet Revidera mallar och annat stödmaterial Ta fram projektwebb En kontaktperson per kommun

5 Varför MIFO fas 1? Kunna prioritera vidare arbete så att respektive tillsynsmyndighet jobbar med rätt objekt Sammaställning av de risker som finns för förorening samlat i ett dokument Underlag för vidare arbete med FO Underlag i planer, exploatering, förändring i markanvändning, vid grävarbete m.m.

6 De fem stegen i MIFO-metodiken Föroreningarnas farlighet Föroreningsnivå Spridningsförutsättningar Känslighet och skyddsvärde Samlad riskbedömning - riskklassning

7 Föroreningarnas farlighet

8 Saknas ämnet i tidigare tabell titta på hur det är klassat av Kemikalieinspektionen eller jämför med ämne i tabellen som bedöms ha samma farlighet Farligaste varianten ska antas om okänt (tex krom 3 eller 6)

9 Föroreningsnivå Blir en grov uppskattning i MIFO fas 1

10 Spridningsförutsättningar (grundvatten) Vid 1% lutning Är lutningen 2 % så dubblas spridningshastigheten

11 Spridningsförutsättningar

12 I mark och grundvatten = tabell + sgu:s jordartskarta Separat fas = antas ha samma hastighet som grundvatten Till vattendrag = m/år * antalet meter I vattendrag = oftast inte relevant, kan användas vid små vattendrag med liten utspädning Damning = damm kan transporteras långt, uppskattning får göras vad som är rimligt beroende på hur utsatt platsen är

13 Känslighet och skyddsvärde

14

15 Samlad riskbedömning - riskklassning Spridningsförutsättningar, föroreningarnas farlighet, känslighet och skyddsvärde och föroreningsnivå (ev.) ska vägas samman Motiveringen ska vara så objektiv så möjligt, i inventerarens intryck ges möjlighet att väga in mer subjektiva faktorer Riskklassningsdiagrammet kan ge stöd i bedömningen och hjälpa till att förklara för den som granskar men är ingen absolut sanning Risk= sannoliket * konsekvens ”Troligt men dåligt fall”

16 Samlad riskbedömning - riskklassning Föroreningarnas farlighet (F) Föroreningsnivå (N) Känslighet (K) Skyddsvärde (S) Små Måttliga Stora Mycket stora Låg/litenMåttligHög/storMycket hög / mycket stor Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Spridningsförutsättningar mark/gv ytv FSK FSKN g.v. N mark

17 Samlad riskbedömning - riskklassning Viktigt med bra motiveringar som återknyter till resultaten från tidigare blanketter Ska vara relevant mot typverksamheter i branschkartläggningen Varning för risklass 3 pga inga kända föroreningar! Ev. mindre provtagningar får inte övertolkas Även små verksamheter kan hamna i risklass 1

18 Bensträckare 5 min

19 MIFO-blanketter Blankett A: Administrativa uppgifter ” B: Verksamhets-, områdes och omgivningsbeskrivningar ” C: Föroreningsnivå ” D: Spridningsförutsättningar ” E: Samlad riskbedömning

20 Granskning av MIFO fas 1 1. Är alla gula fält ifyllda? 2. Är spridningsförutsättningar, känslighet och skyddsvärde, föroreningens farlighet ifyllt på rätt sätt? 3. Är hela verksamhetstiden som bolaget är ansvarig för med i inventeringen? 4. Har alla relevanta spridningsvägar vägts in? 5. Har alla tänkbara föroreningar vägts in? 6. Finns en bra motivering? 7. Är riskklassen rimlig?

21 Tidigare erfarenhet

22 Mallar och stödmaterial Förslag på mall till föreläggande om att utföra inventering PM –inventering Minimikrav MIFO-blanketter Föreläggande om att utföra inventering Förslag på mall till föreläggande om att utföra komplettering


Ladda ner ppt "MIFO fas 1 - utbildningsdag Jönköping 2013-03-19."

Liknande presentationer


Google-annonser