Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektplanering Näranollenergibyggnader 2012-11-28.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektplanering Näranollenergibyggnader 2012-11-28."— Presentationens avskrift:

1 Projektplanering Näranollenergibyggnader 2012-11-28

2 Bakgrund Regeringens skrivelse 2011/12:131 Begreppet näranollenergibyggnader bör innebära skärpta krav på energihushållning det finns idag inte tillräckligt med underlag för att ange en kvantifierad riktlinje skärpning ska bedömas på ett gediget underlag baserat på bl. a. utvärdering av befintliga lågenergibyggnader demonstrationsprojekt av nya energieffektiva byggnader ekonomiska analyser Endast skärpningar som är miljömässigt, fastighetsekonomiskt och samhälls- ekonomiskt motiverade skall genomföras

3 Bakgrund forts… Successiva skärpningar med första kontrollstation 2015. Främjandeåtgärder Minskade lärokostnader - merkostnader minimeras Förbättrade kunskaper Solitt underlag för skärpning av minimikrav Genom Geografisk spridning av demo Kompetenshöjande insatser för nyckelgrupper Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av såväl alla tekniska egenskapskrav och kostnadsaspekter kopplade till energieffektiva byggnader

4 Syfte Genom utvärderingar och genomförda demonstrationsprojekt skapa det underlag som krävs för att regeringen skall kunna besluta om definition av näranollenergibyggnader Beslut Ny- och ombyggnader följer näranollenergikraven från -2019-01-01 för offentlig sektor -2021-01-01 för övriga

5 Mål - 65 byggnader utvärderade till 2015 -200 demoprojekt initierade till 2015 -350 enheter utvärderade till 2019 Effektmål -Ökad kompetens och tilltro till ekonomisk lönsamhet för lågenergibyggnader -Energisnålare byggnader leder Sverige mot 50/50-målet

6 Aktiviteter 2013 -Under året utvärdera projekt som är genomförda av medlemsföretag i BeBo -Projekt genom Sabo´s upphandling -Förbereda för ett call hösten 2013 -Ta fram en kommunikationsplan -Utbildningsstrategi för nyckelpersoner Förutsättningar Energimyndigheten får regeringens uppdrag att genomföra demosatsningen innan call kan annonseras.

7 Projektkrav för deltagande -Energieffektivt -”Lönsamt” -Egenskapskrav uppfyllda -Energiförbrukningar -Lönsamhetskalkyl Dokumentation och mätning

8 Organisation

9

10

11

12 Interna resurser -Kommunikation och projektletare6 mån -Utbildningexternt -Finansiering, budget, utbetalningar3-6 mån -Uthållig kommun0,5 mån -Regionalt och lokalt0,5 mån -Marknadsnära åtgärder0,5 mån -Tillväxt0,5 mån -Analys4 mån -Teknik1 mån


Ladda ner ppt "Projektplanering Näranollenergibyggnader 2012-11-28."

Liknande presentationer


Google-annonser